น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด เป็นดินแดนในออ้อมกอดของขุนเขาทางด้านภาคตะวันออกของภาคเหนือ อุดมด้วยธรรมชาติ ผืนป่า สายน้ำ ทะเลหมอก หล่อหลอมกับวัฒนธรรมของผู้คนชาวไทยลื้อ ทำให้เสน่ห์ของน่านไม่ได้เป้นเพียงธรรมชาติอันพิสุทธิ์ ที่ยังมีศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ที่แฝงด้วความศรัทธาในพุทธศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

มาน่านแล้วห้ามพลาด

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน

ตั้งอยู่ถนนผากอง ตรงข้ามฝั่งวัดพระธาตุช้างน้ำ เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งเขามาาในสมัยรัชกาลที่ 4 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของมอืงน่าน สักษณะการจัดพิพิธภัณฑ์จะใช้แสงจากธรรมชาติเข้าช่วย ตัวอาคตารดปร่งมีหน้าต่างโดยรอบ ผู้มาเที่ยวจะรู้สึกเหมือนเดินอยู่บ้านมากกว่าเดินพิพิธภัณฑ์ ทำให้เพลิดเพลินกับส่งของที่จัดแสดง

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

  • หอศิลป์ริมน่าน

ถนนน่าน-ท่าวังผา กิโลเมตรที่ 20 ดำเนินโดยคุณวินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่าน เนื้อที่กว่า 13 ไร่ ประกอบด้วยอาคารหอศิลป์ สตูดิโอ และบ้านพักรองรับ ตั้งใจให้เป็นสถานที่รองรับศิลปะของศิลปินไทยร่วมสมัน ที่มีผลงานการสร้างสรรค์ และรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ที่เป็นที่ยอมรับทั่วกัน ซึ่งในเริ่มแรกจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของคุรวินัยเกือบ 200 ชิ้น ในรูปแบบกึ่งนิทรรศการถาวรตลอดปี

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

  • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ถนนสุริยพงษ์ ตรงข้ามสำนักสำหรับงานเทสบาลเมืองน่าน เดิมเรียก วัดหลวง หรือวัดหลวงกลางเมือง สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 1949 เป็นวัดหลวงในเขตน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองเมืองใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา และพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัดดังกล่าวว่า พญาพลเทพาฤาชัย เจ้าเมืองน่านได้ปฏิสังขรบูรณะวิหารหลวงเมื่อ พ.ศ. 2091 ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดของพระธาตุช้างค้ำนี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย อาทิ เจดีย์ทรงลังกา

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

  • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยภูค่าและป่าผาแดง ต.ภุฟ้า ต.ป่าเกลือใต้ ต.ดงพญา ครอบคลุมเทือกเขาที่สำคัย ได้แก่ เทือกเขาภูฟ้า เทือกเขาขุนน้ำว้าน้อย เทือกเขาน้ำว้ากลาง และเทือกเขาผีปันน้ำ โดยมียอดเขา ผีปันน้ำ ต.ดงพญา เป้นยอดอยทีสูงที่สุด ประมาณ 1745 เมตร จากระดับน้ำทะเล และน้ำตกอุทยาน มัน้ำตกตลอดปี

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

  • วัดภูมินทร์

เป็นวัดหลวง ตั้งอยู่ในเขตพระนครดังแรากฎชื่อตำบลในเวียงในปัจจุบัน อยู่ใกล้กับพิพิธธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน จุดเด่นของวัดนี้คือ เป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพยานาค 2 ตัว อาคารนี้เป็นทั้งอุโบสถ พระวิหารและพระเจดีย์ประธาน เหมาะสำหรับใครที่ชอบชมวัดวาอาราม สามารถมาที่นี่ได้เลย

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

ที่ตัง

จังหวัดน่านตั้งอยู่ติดต่อกับชายแดนทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจาหกรุงเทพประมาณ 668 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน-หงสา ทิศตะวันออกติดกับแขวงไชยบุรี ทิศใต้ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ และทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเขียงคำ จังหวัดพะเยา

แผนที่และการเดินทาง

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

น่าน ดินแดนที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

  • รถยนต์ จากกรุงเทพใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 มาจนถึงนครสวรรค์ จากนั้นใช้เส้นทาง 117 มาจนถึงจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถื และอำเภอเด่นชัย(แพร่) จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ เข้าส่จังหวัดน่าน รวมระยะทางเป็น 668 กม.
  • รถโดยสาร สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถปรับอากาศไปจังหวัดน่านทุกวัน
  • รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟออกจากสถานนีหัวลำโพงไป อ.เด่นชัย(แพร่) จากอ.เด่นชัยสามารถต่อรถโดยสารประจำทางมาลงที่จังหวัดน่านได้
  • เครื่องบิน บริษัทสารการบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพ-น่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริาัทการบินไทย จำกัด

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง