ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด สำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนรรมล้านนารับรองว่าไม่ผิดหวัง นอกจากนี้แล้วยังมีศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยงามและไม่ควรพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูนเป็นจังหวัดเล็กๆ ในภาคเหนือที่มีเรื่องราวทางประวัติศาตร์ที่ไม่เล็กไปตามเนื้อที่ แต่กลับยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในดินแดนล้านนา เดิมลำพูนมีชื่อว่า นครหริภุยไชย สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1200 โดยฤษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกมงคบุตร หรือละว้าล่องเรือลงมาจากต้นน้ำปิง เพื่อสร้างเมืองใหม่ ปัจจุบันลำพูนมีศักยภาพในการท่องเที่ยวในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัดวาอารามเจดียืเก่าแก่ ศิลปะล้านนาแท้ที่มีลวดลายอันงดงาม อีกทั้งทางด้านหัตถกรรมสั่งสมกันมาอย่างยาวนานจนเป็นสินค้าขึ้นชื่ออย่างผ้าไหมยกดอก นอกจากนั้นแล้วยังเป็นแหล่งปลูกลำไย กระเทียม แหล่งใหญ่ของภาคเหนือ ส่นด้านอุตสาหกรรม ลำพูนนักบเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน และมีนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของลำพูน

  • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

ตังอยู่เชิงดอยติ บริเวณวัดดอยติ ต. ป่าสัก ห่างจากตัวอำเภอเมืองลำพูน 5 กิโลเมตร ตามถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง พระครูบาศรีวิชัยเป็นพระเณรเจ้า นักพัฒนาแห่งล้านนาไทย ผู้พัฒนาทางด้านจิตใจและด้านถาวรวัตถุให้แก่ชาวล้านนาไว้อย่างเอกอนันต์ ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2421-2481 ถิ่นฐานบ้านเดิมของท่านอยู่ที่บ้านตื่น อ.ลี้ จึงเป็นความภูมิใจอย่างใหญ่หลวงของชาวลำพูน ที่เมืองนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนา

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

  • วัดมหาวัน

วัดมหาวันหรือ วัดมหาวนาราม เป็นหนึ่งใน 5 วัดที่เป็นพระโบราณหลวงอาราม ของแคว้นหริภุญชัย สร้างในสมัย พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งแคว้นหริภุญชัย จุดเด่นภายในวัดมหาวันคือ พระรอดหลวง(พระพุทธสักขีปฏิมากร) หรือพระศิลาดำ ประดิษฐานอยู่ในพระรูปปางขัสมาธิ แกะสลักจากหินดำ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูน

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

  • วัดพระธาตุหริภุญชัย

พระเจ้าอทิยราช กษัตริย์แห่ง ราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โปรดเกล้าให้สร้าขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1606 ภายในวัดนี้จะมีสิ่งปลูกสร้างที่หลากหลาย อาทิเช่นสุวรรณ เจดีย์พระธาตุหริภุญชัย และพระพุทธสิทธิมณีศรีหริภุญไชย ที่เป็นพระประธานภายในพระวิหารวัพระธาตุหริภุญชัย เหล่านักท่องเที่ยวสามารถไปชื่นชมและนมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวได้

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

  • วัดจามเทวี

วัดจามเทวี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดกู่กุด พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งแคว้นหริภุญชัย โปรดเกล้าให้สร้าขึ้น ครั้งเมื่อพระองค์ได้บวชและปฏิบัติธรรมอยู่ ณ วัดแห่งนี้ สำหรับเจดีย์กู่กุด รูปแบบเจดีคล้าย สัตตมกาปราสาท ของศรีลังกา ภายในวัดยัมีเจดีย์เก่าอีกองค์ที่น่าสนใจคือ รัตนเจดีย์ สร้าขึ้นสมัย พระเจ้่สววาธิสิทธิ เป็นองค์เจดีทรงปราสาท  องค์พรเจดีแบบแปดเหลี่ยม มีพระพุทธรูปประดิษฐานภายในซุ้มพระเจดีย์ ต่อมาพระครูบาศรีวิชันท่านได้สร้างพระวิหารขึ้นภายในวัดจามเทวีขึ้นภายหลัง

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ที่ตั้ง

จัวหวัดลำพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 11 (สายเอเวีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายพลโยธิน เป้นระยะทาง 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 กิโลเมตร

แผนที่และการเดินทาง

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ลำพูน แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

  • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากนั้นแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ถึงนครสวรรค์ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ป่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 รวมระยะทางทั้งหมด 670 กิโลเมตร
  • โดยรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูนทุกวัน สามารถสอบถามราลละเอียดได้ที่การรถไฟฟแห่งประเทศไทย โทร 1690
  • โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพ-ลำพูน ออกจากสถานีขนส่งสาายเหนือ (หมอชิต2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง
  • โดยเครื่องบิน การเดินทางโดยเครื่องบินไปยังจังหวัดลำพูน นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางไปลงที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปยังจังหวัดลำพูน รยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร