ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวและน่าจดจำอีกสถานที่หนึ่ง มีที่เที่ยวมากมายที่ทำให้เราตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้แลัวยังมีรถม้าให้เราได้เพลิดเพลิน และสามารถชมเมืองลำปางได้อย่างทั่วถึงอีกดวย

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง เดิมชื่อ เขลางค์นคร เป็นเมืองหลวงคู่แผดกับอาณาจักรหริภุญไชยซึ่งเจ้าเมืองทั้งสองเป็นโอรสคู่แฝดของพระนางจามเทวี นับว่าเป็นอีกจังหวัดในภาคเหนือที่เป็นแหล่งอารยธรรมบ้านนาที่ที่เป็นที่น่าสนใจ และเหมาะสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยว ทั้งขนบธรรมเนียมและประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน มีวัดวาอารามและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และมีรถม้าที่ไม่เหมือนใครืมีอาหารการกินแสนอร่อย พร้มกับวิถีชีวิตที่เรียง่าย  ทำให้ลำปางกลายเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดเด่นเป็นของตัวเอง เช่น เครื่องปั้นดินเปาที่ทำจากดินขาวขึ้นชื่อกับถ้วยชามตราไก่ที่เห็นกันอยู่จนคุ้นชิน ในด้านของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ก็มีธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงาม มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างก็ต่างติดใจในสถานที่ท่องเที่ยวของลำแปางทั้งนั้น

สถานที่ยอดฮิตของลำปาง ที่ห้ามพลาด

  • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่เดินศึกษาธรรมชาติที่น่าสนเป็นนอย่างมาก มีบ่น้ำพุร้อนทางธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาชมธรรมชาติ อาบน้ำแร่ พร้อมทั้งมีน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากมายหลายแห่ง เช่นน้ำตกแจ้ซ้อน น้ำตกแม่เปียก น้ำตกแม่ขุน น้ำตกแม่มอญ เป็นต้น

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

  • วัดหัวเวียง (วัดเซตวัน)

สำหรับใครๆที่ชอบท่องเที่ยววัดวาอาราม สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้เลย สิ่งก่อสร้างในวัดเซตวัน เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสัมยใหม่ แต่สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้อยู่ที่พระประธาน ที่เป็นศิลปะเชียงแสนที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ใครที่ยังไม่ได้มาลองมาเที่ยว พร้อมกับการนมัสการพระประธาที่วัดนี้รับรองได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะสมัยเชียงแสนอย่างแน่นอน

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

  • ผังวัดโบราณ 

มีเจดีแบบล้านนาบุด้วยแผ่นทองแดงปิดทอง ที่ส่วนยอดฉัตร องค์เจดีตั้งอยู่บนเนินสูง มีบันไดนาคทองทอดยาวเป็นทางเดินสู่องคืพระธาตุ โดยทางเข้าทำเป็นซุ้มประตูโขง แต่การกประดับตกแต่งยังไม่ละเอียดประณีต นับเป็นรูปแบบผังวัดโบราณแท้ในล้านนาที่มีให้ชมไม่กี่แห่งในลำปาง หากใครเคยไปเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวงแถว อ. เกาะคามาแล้ว จะเห็นว่าลักษณะแผนผังการตั้งวัดคล้ายกัน

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

  • วัดหลวงพระบาง

วัดหลวงพระบางตั้งอยู่ที่ ต. ลำปางหลวง อ.เกาะคา ตามตำนานเล่าว่ามีมาตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย มีความงามและอลังการด้วยศิลปะสถาปัตยกรรม ที่สร้างมนแนวกำแพงใหญ่ ซึ่งทอดยอดกั้นทุกอย่างไว้ในบริเวณวัด ส่วนบันไดทางด้านหน้าเป็นนาคสองชั้น หัวนาคแรกเป็นมังกรคล้ายนาค ตามคตินิยมทางเหนือ ชั้นที่สองนาคหัวเดียว วัดหลวงพระบางเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งประเทศไทย เป็นวัดที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย สามารถมาท่องเที่ยวกันได้ ทำให้เพลินเพลินไปอีกแบบเหมือนกัน

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

  • น้ำตกวังแก้ว

น้ำตกวังแก้วอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหลวง เป็นน้ำตกที่เกิดจากต้นน้ำในป่าดิบบนภูเขาสูง มีน้ำมากและไหลแรง สูงขึ้นไปยังมีน้ำตกอีก 102 ชั้น แต่ทางเดินขึ้นไปค่อนข้างจะลำบาก บริเวณน้ำตกอากาศดี ร่มรื่อนด้วยต้นไม้ใหญ่ มีน้ำตลอดทั้งปี มีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นได้ เนื่องจากน้ำตกตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาหินปูน ถึงมีโพรงถ้ำหลายแห่ง ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม เช่น ถ้ำนางพยาปางติไฟ

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

  • หมู่บ้านแกะสลักไม้ที่บ้านหลุก

บ้านหลุกเป็นหมู่บ้านแกะสลักไม้มาหลายชั่วอายุคน แต่ละครัวเรือนจะผลิตงานที่ตนเองนัดในลักษณะแบ่งงานกันทำ มีทั้งงานกลึง งานแกะสลัก และการประดิษฐ์ของตกแต่งในบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเที่ยวการผลิตภายในหมู่บ้านและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกอีกด้วย

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ที่ตั้ง

จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบน มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ มีทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ส่วนทิสตะวันออกติดกับจังหวัดแพร่ และสุโขทัย ทิสใต้ติดกับจังหวัดตาก และทิศตะวันตกติดกับจังหวัด ลำพูน

แผนที่และการเดินทาง

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

ลำปาง น่าเที่ยวที่สุดในโลก

  • โดยรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 52 แยกซ้านเข้าทางหลวงหมายเลข 52 ผ่าน จ.สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก มุ่งเข้าสู่จังหวัดลำปาง รวมระยะทางทั้งสิน้น 599 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง
  • ทางรถไฟ การรถไฟแห่งชาติไทย จัดบริการรถด่วน รถเร็วและรถธรรมดา จากกรุงเทพไปลำปางทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟฟแห่งประเทศไทย
  • การเดินทางไปลำปาง บริษัทขนส่ง จำกัด จัดบริการรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ไปลำปางทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนว่ง จำกัด
  • สายการบิน พีบีแอร์ บริการเที่ยวบินไปกลับ กรุงเทพ-ลำปาง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายการบินดังกล่าว