เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด เป็นจังวัดทีม่ที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก เป็นถิ่นวัฒนธรรมล้านนา พร้อมกับวัดที่สวยงาม สามารถไปเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัว หรือจะไปกับแฟน หรือเพื่อนก็สามารถไปเที่ยวได้ สามารถเป็นที่เก็บความทรงจำที่ดีได้อีกด้วย

ลักษณะ

เชียงราย ดินอดนแห่งขุนเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งอต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย ผุ้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำกก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่สลัลซับว้อน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกอันสวยงามหลายแห่ง และเป็นเทือกเขาผีปันน้ำที่เป้นพรมแดนกั้นระหว่างสหภาพพม่าจนถึงด้านทิศเหนือ เชียงรายมีประชากาที่หลากหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อที่อพพยพเข้ามาอาศัยอญู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ เป็นเสน่อีกอย่างที่ทำให้เชียงราย ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

  • วนอุทยานภูฟ้า

เป็นชุมชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ห่างอยู่จากดอยผาตั้ง 25 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า อยู่สูงจากระดับทะเลประมาณ 1628 เมตร โดยมีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทสลาว บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้าง

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

  • ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง

สถานที่ท่องเที่ยวที่รายล้อมไปด้วยที่น่าสนในมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตำหนักดอยตุง สวนพฤกษาชาติ หรือวัดพระธาตุดอยตุงที่ตั้งอยู่บนดอย และยังห้อมล้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และข้างบนยังมพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนบนพระธาตุคู่เมืองเชียงรายใก้พุทธศาสนชิกชนได้กราบไหว้สักการะบูชาเพิ่มพูนความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองอีกด้วย สำหรับใครๆ ทียังไม่เคยไปสักการะน่าจะลองไปสักครั้งหนึ่ง

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

  • แม่สาย

แม่สาย เป็นจุดผ่านแดนที่มีตลาดสินค้าราคาถูกที่หลั่งไหลมาจากจีน คุณสามารถเข้ามาชข้าชายแดนไทย-พม่า เพื่อไปซือ้ของฝากหรือข้าวของใช้ซอยกัน ที่มีให้เลือกมากมาย อีกทั้งราคาก็ไม่แพงอีกด้วย

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

  • สามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำเป็นจุดที่ชายแดนไทย พม่า และลาว มาบรรจบกันพอดี ซึ่งอดีต ที่นี่เคยเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่ใหญ่เลยทีเดียว ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี้ มีวัดพระธาตุดอยปูเข้า หรือจะนั่งเรือหางยาวที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยวไปตามรอฃิมฝั่งน้ำโขงได้ นอจากจะได้มาท่องเที่ยวแล้วยังได้นังเรือชมวิวอีกด้วย

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

  • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

พิพิธภัณฑืบ้านดำเป็นบ้านดำของอาจารยืถวัลย์ ดัชนี อาคาสถาปัตยกรรมแห่งนี้เป็นแบบบ้านบ้านแล ภายในบ้านจัดแสดงผลงานศิลปะล้ำค้า รวมทั้งบรรดาเหล่าหนังสัตว์ป่านานาชนิด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

  • วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่นเป็นวัดชื่อดังที่ประดับลวดลายการปั้น การวาด และจกที่สวยงามมาก ภาพวาดในอุโบสถงามสถาปัตยกรรมอันเกี่ยวเชื่อมโยงกับสวรรค์ นรก โดยฝีมืออาจารย์เฉลิม โฒษิต-พิพัฒน์ ศิลปินที่มีทั้งความมุ่งมั่นในการรังสรรคืงานทางด้านศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานกับวัฒนธรรมล้านนาที่ลงตัว สำหรับใครที่ชอบงานทางด้าศิลปะ ให้มาชมที่น่ได้เลย รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

  • หอนาฬิกาเชียงราย

กลางเมืองเชียงราย จะมีหอนาฬิกาทีมีความงดงานตะการตาเป็นอย่างมาก เป็นศิลปะแบบเดียวกันกับวัดรองขุ่น ทุกคืนเวลา 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม และ3 ทุ่ม จะมีการแสดงแสงสีเสียง ที่หอนาฬิกาประกอบเพลงเชียงรายรำลึก ดังให้ก้องถนนจนกลายเป็นที่ท่องเที่ยไปแล้ว

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพพม่า ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพะเจ้า ทิสตะวันออก ติดต่อกับสหสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิสตะวันตกติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่และหารเดินทาง

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

เชียงราย อยากท่องเที่ยวห้ามพลาด

  • รถยนต์

สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทางได้แก่

1. เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน(ทางหลวงหมายเลข1) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลขิ32 ที่อ.วังน้อย จากนั้นผ่านจังหวัดอยุธยา สิงหืบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เข้าสู่จังหวัดลำปาง แล้วตรงไปจังหวัดพะเยาจนเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร

2.เส้นทางนครสววรค์-พิสณุโลก-แพร่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกันกับเส้นทางที่หนึ่ง เมื่อไปถึงจังหวัดนครสวรรรค์ ให้แยกขวามมือไปตามทางหลวงหมายเลข 117 จากนันใช้เส้นทางหมายเลข 11 จากจังหวัดพิสณุโลก ป่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จนถึง อ.เด่นชัย ให้เล้ยวไปทางจังหวัดแพร่ ตามทางหลวงหมายเลข 101 จนถึง อ. ร้องกวาง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง หมายเลข 103 ไปบรรจบกับถนนพหลโยธินที่ อ.งาว เข้าสู่จังหวัด พะเยา แล้วตรงไปเข้าสู่จังหวัดเชียงราย เป็นระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร

3. เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกันกับเส้นทางแรก จนไปถึงจังหวัดลำปาง จึงเปลียนไปใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านไปจังหวัดลำพูน แล้วเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 118 ผ่านดอยสะเก็ต แม่ขะจาน เวียงป่าเป้าเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 900 กิโลเมตร

  •  รถโดยสาร

มีทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของ บ.ข.ส. และเอกชน ไปเชียงรายทุกวัน แบ่งเป็นหลายเส้นทาง สามารถสอบถามการเดินรถได้ที่สถานีขนส่งทุกจังหวัด

  • เครื่องบิน

บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน มีเที่ยวบินตรงจากกกรุงเทพ ไปเชียงราย และบินกลับระหว่างเชียงรายและกรุงเทพ ทุกวันวันละ 2 เที่ยว นอกจากนนี้แล้วยังมีอีกหลายๆ สายการบินที่ให้บริการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายการบินต่างๆ

 


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง