แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

เป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอาจมีชื่อใหญ่ก็จริงแต่ยังมีความสงบและส่าแสวงหามาก ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

สำหรับประวัติความเป็นมา

อุทยานแห่งนี้ได้รับการประกาศขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีการขยายพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบศีรีขันธ์ อุทยานแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกอาเซียนด้วยเช่นกัน

ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ

อุทยานคลุมพื้นที่ป่าดิบเขาลาดเอียงด้านทิศตะวันออกของเทือกเขาตะนาวศรี ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ตลอดทั้งปีมีความชั้นสูงและมีผนตกหนักในระหว่างฤดูฝนและอากาศเย็นเกือบตลอดปี พื้นที่ที่สูงชันของอุทยานจะมีความชั้นสูงกว่าป่าใหม่และพื้นที่เปิดในระดับน้ำทะเลที่ต่ำกว่า

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

สำหรับพันธุ์สัตว์

พื้นที่อุทยานทางทิศตะวันตกเป็นเขตติดต่อผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศพม่า ซึ่งนี้เป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ป่าและช่วยให้สัตว์ได้ข้ามเขตได้อย่างเสรีและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ อุทยานแห่งธรรมชาติแก่งจานมีพื้นที่ติดต่อกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีและล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ แก่งกระจาน

การเดินป่า ดูนก ผีเสื้อ ชมถ้ำ ล่องแพ ล่องแพ ล่องแคน คายัก

เครื่องอำนวยความสะดวก

  • อาคารสำนักงาน ที่พัก ร้านอาหาร ศูนย์ข้อมูล ที่จอดรถ
  • หน่วยบริการตั้งเต็นท์บ้านกลาง ที่พัก ที่จอดรถ
  • ที่ตั้งเต็นท์ทิศเหนือพะเนินทุ่ง ที่พัก ร้านอาหาร ที่จอดรถ
  • หน่วยอุทยานน้ำตกพลาอู ที่พัก และที่จอดรถ

สำหรับที่พัก

บังกะโลและบริเวณที่ตั้งเต็นท์ อาคารสำนักงาน บ้านกราง และพะเนินทุ่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและมีรีสอร์ทหลายแห่งบริการอยู่นอกเขตอุทยาน

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

แก่งกระจาน แหล่งธรรมชาติที่สวยงาม

ข้อควรระวัง

เวลาจำกัดในการขึ้นลงพะเนินทุ่งไปบริเวณตั้งแคมป์ 05.30 – 07.30 และ 1.00 – 3.00 ส่วนเวลาลงจากพะเนินทุ่งไปยังบ้านกราง 09.00 – 10.00 และ 16.00 – 17.00

สำหรับการเดินทาง

โดยรถยนต์จากเพชรบุรี ทิศเหนือ หรือจากหัวหิน หรือประจวบคีรีขันธ์ จากทิศใต้


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง