พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยวกันมากมาย ใครๆ ที่ยังไม่เคยไปเที่ยวห้ามพลาดเด็ดขาด มีเวลาว่างควรหาโอกาศเหมาะๆ ไปเที่ยวรับรองว่าจะต้องอยากไปอีกเป็นหนที่สองแน่

พระธาตุพนม

พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นเจดีย์สำคัญของภาคอีสาน แต่ชาวไทยในภาคอีสานตลอดจนบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตอนใกล้เคียงเรียก พระเจดีย์ ว่าพระธาตุ เช่นพระธาตเชิงชุม จังหวัดสกลนคร พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย และพระธาตุเรณูที่อยู่ไม่ไกลจากพระธาตุพนมนัก พระธาตุพนมมีอายุเก่าแก่และงดงามกว่าพระธาตุองค์อื่นๆ

พระธาตุพนมประดิาฐานในวัดพระธาตุพระธาตุพนม ซึ่งเป็นบริเวณโคกสูงกว่าบริเวณเดียวกัน เรียกว่า ภูกำพร้า บางแห่งเรียกว่า ภูก่ำพร้า ในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หน้าวัดมีซุ้มประตูใหญ่ 1 แห่ง และประตูเล็ก 2 แห่ง บนประตูมีรูปโทณพราหมณ์ กำลังตวงพระบรมธาตุด้วยทะนานทอง เมื่อเข้าไปในวัดจะถึงพระอุโบสถ และวิหารคต จึงถือองคืพระธาตพนมจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย

ผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีหลายท่าน  ลงความเห็นใกล้เคียงกันว่า พระธาตุพนมได้สร้าง เมื่อประมาณ 1200 ปีมาแล้ว และสร้างด้วยอิฐเผา ไม้อิฐดิบสลักเป็นลวดลายวิจิตรพิสดาร การกำลังสร้างประณีตสวยงามได้รับการบูรณะจากกษัตริย์ผู้ครองนครเวียงจันทนื และทางบ้านเมืองของไทยเสมอมา ชาวท้องถิ่นเคารพบูชาพระธาตุแห่งนี้ ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาเป็นอย่างดีที่สุด องคืพระธาตุพนมสูง 52 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 11.25 เมตร ยอดฉัตรเป็นทองคำหนัก 10 กิโลกรัม

11 สิงหาคม พ.ศ. 2518 องคืพระธาตุพนม ซึ่งได้สร้างมานานถึง 1200 ปี ก็ล้มเหลวท่ามกลางสายฝนที่ตกหนัก สร้างความเศร้าความสลดใจแก่ธาติพนมให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ระหว่างการบูรณะ ได้มีการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ ที่เชื่อกันกันว่าเป็นอุรังคธาตุ บรรจุอยู่ภายในองค์พระธาตุพนม ตามตำนานอุรังคุธาติด้วย เมื่อการปฏิบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตพนมสำเร็จเรียบร้อย สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงยกยอดฉัตรทองคำ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2522 พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ องค์พระธาตุพนม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522 หลังจากนั้นได้มีการสมโภชนืพระบรมสารีริกธาตุพนมอย่างมโหฬาร

ในงานไหว้พระธาตุพนม ระหว่างวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 3 รวม 7 วัน 7 คืน มีพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางไร่วมทำบุญนี้อย่างเนืองแน่น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ก็ได้ทรงถวายดอกไม้เงืนทองมาเป็นพุทธบูชาทุกรัชกาล สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมพระธาตุพนมก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้

ที่ตั้ง

ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รวมรูปพระธาตพนม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

 

การเดินทาง

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

พระธาตุพนม สถาปัตยกรรมที่สวยงาม

ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 53 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 212 หรือจากสถานีขนส่งที่อำเภอเมือง มีนถปรับอากาศ และรถธรรมดาไปยังพระธาตุฯ


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง