พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา จังหวัดพระนครศรอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจมาก ทั้งโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ อันยาวนาน ที่ชนรุ่นหลังอย่างเราๆ น่าจะไปศึกษา และลองไปเยี่ยมชมดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้ดูสักครั้งหนึ่่ง ว่าครั้งหนึ่่งในประวัติศาสตร์นั้น วีระบุรุษของคนไทยเรานั้น จะต้องต่อสู้มากมาย เพื่อมีสถานที่ต่างๆ เหล่านี้ สืบทอดมาสู่รุ่นลูก รุ่นหลานได้ดูแลกันสืบต่อไป

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของพระนครศรีอยุธยา

 

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

 

1. วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยววัดนี้เป็นจำนวนมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีความโดดเด่น คือ เจดีย์ชัยมงคล ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ บริเวณรอบๆ ยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วย ถือว่าเป้นวัดใหญ่มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สำคัญๆ สมัยกรุงศรีอยุธยาได้เป็นอย่างดี

 

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

 

2. วัดพระศรีสรรเพชร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดสำคัญมราสร้างในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานคร หรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย เป้นวัดที่ไม่มีพรสงฆ์จำพรรษาอยู่เลย เนื่องจากเป็นที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ

 

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

 

3. วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง (เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี) ตรงข้ามพระราชวังหลวง สร้างในกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พ.ศ. 2046 วัดนี้ ปเ็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าเผาทำลาย และยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหน ที่มีโอกาสมาเที่ยวที่อยุธยา น่าจะมาเที่ยวชมสักครั้งหนึ่งให้ได้นะ

 

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

 

4. วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปรางค์ประธาน ที่เป็นองค์ศิลปะแบบขอม ตั้งอยู่กึ่งกลางอาณาเขตพุทธาวาสบนฐานไพที และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ชนรุ่นหลังอย่างเรา น่าจะไปเยี่ยมชนให้ได้สักครั้งหนึ่ง

 

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

 

5. วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในปี พ.ษศ. 2173 พระองค์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพืออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา  แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า วัดนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือกรุงละแวก(พนมเปญ) โดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับ อ่างทอง และลพบุรี
  • ทิศใต้ ติดกับนครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี
  • ทิศตะวันออก ติดกับ สระบุรี
  • ทิศตะวันตก สุพรรณบุรี

 

แผนที่และการเดินทาง

 

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหา

 

  • รถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมาลเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • รถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร2 (หมอชิต2) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 936-1972
  • รถไฟ สามารถใช้ขบวนรถโดยสารที่มีปลายทางเข้าสู่ภาคเหรือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะผ่านจังหวัดพระนครรีอยุธยาในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินรถได้ที่ โทร. 223-7010,  223-7020
  • ทางเรือ ปัจจุบัน การเดินทางทางเรือได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติมาก เพราะว่า สามารถที่จะได้ชมทัศนียภาพ ริมฝั่งเจ้าพระยาได้อย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียว

 


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง