เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง เมืองเชียงคาน เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ในจังหวัดเลย ที่มีวัฒนธรรม ประเพณี และบ้านเรือนที่เก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้ ที่คนรุ่นลูกรุ่นหลาน ได้มาเยี่ยมเยือนดูเสน่ห์แห่งเมืองเชียงคานนี้ ซึ่งเป็นที่มีชื่อเสียง และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเชียงคาน

 

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

1. ภูทอก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงคาน เป็นภูเขาเล็กๆ ที่มีเสน่หืมากๆ แถมยังเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะชมวิวของแม่น้ำโขงได้อย่างสวยงามมาก และที่มีเสน่ห์มากกว่านั้น คือ ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวจะถูกปกคลุมไปด้วยหมอก หากได้มองจากภูทองแล้ว จะเหมือนกับเป็นทะเลหมอกที่สามารถที่จะมองได้รอบทิศเลยทีเดียว

 

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

2. แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่ขวางอยู่กลางแม่น้ำโขง ห่างจากอำเภอเชียงคานประมาร 3 กิโลเมตร ประกอบด้วยหินใหย่ๆ ที่มีจำนวนมาก ที่อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานที่มีสีสันที่สวยงามมากๆ เลยจ้า ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด ในการมาเที่ยวที่แก่งคุดคู้นี้ นั่นก็คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคมนั่นเอง พอน้ำลดลง จะได้เห็นโขดหินได้อย่างชัดเจน

 

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

3. พระใหญ่ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ประดิษฐานอยู่ ณ ภูฟ้า เป็นพระพุทธรูปปางลีลา  สร้างขึ้นเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วโรกาพระชนมายุครบ 72 พรรษา เป็นบริเวณที่มีแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำเหือง และแม่น้ำโขงมาบรรจบกันเป็นจุดต่อระหว่างชายแดนทั้ง 2 ประทศ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แม่น้ำโขงไหลเข้ามา ณ ประเทศไทย

 

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

4. หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด ห่างจากอำเภอเชียงคานประมาร 17 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านไทยดำ กลุ่มสุดท้าย ที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในช่วงสงครามจีนฮ่อ ชาวบ้านนั้นยังคงสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีแบบไทดำไว้เป็นอย่างดี มีการนับถือผี นอกจากนี้แล้ว ยังมีภาษาพูด และภาษาเขียนเป้นของตัวเอง

 

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

5. วัดศรีคุณเมือง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 วัดนี้ เป็นแหล่งรวมศิลปะ ทั้งแบบล้านนาและล้านช้าง ดังจะเห็นได้จากโบสถ์ ซึ่งหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา และพระประธานมีลักษณะคล้ายกับวัดเชียงทอง (หลวงพระบาง-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และนอกจากนี้ ยังมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ที่บ่งบอกความเป็นศิลปะล้านนาได้เป็นอย่างดี

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเชียงคาน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเลย มีอาณาเขตติดต่อกับการปกครองดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับ แขวงไซยะบูลี (ประเทศลาว) และอำเภอปากชม
  • ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอปากชม
  • ทิศใต้ ติดกับ อำเภอเมืองเลย
  • ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอท่าลี่ และแขวงไซยะบูลี(ประเทศลาว)

 

แผนที่และการเดินทาง

 

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

เชียงคาน เสน่ห์ริมฝั่งโขง

 

  • รถยนต์ จากกรุงเทพน ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านตัวเมืองสระบุรี ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านเพชรบูรณ์ ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลย ที่อำเภอนาด่าน อำเภอภูเรือ ถึงตัวจังหวัดเลยใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง
  • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสรประจำทางวิ่งระหว่งกรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถฑรรมดา และปรับอากาศ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทมี่ โทร. 02-936-0667,  936-0657
  • รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟไปจังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น ซึ่งสามารถที่จะต่อรถยนต์ไปจังหวัดเลยได้อีกต่อหนึ่ง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 233-7010, 223-7020

 

 


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง