ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมแบบขอมบาปวน และนครวัดที่มีความงดงาม เชื่อกันว่าเป็นต้นแบบในการสร้างนครวัดในเขมร

 

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

 

ปราสาทหินแห่งนี้ตั้งอยู่กลสางเมืองพิมายซึ่งเป็นเมืองโบราณที่สำคัญของภูมิภาค มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญทางตอนเหนือของลาวและทางตอนใต้ของขอม เมื่อชมปราสาทหินพิมายแล้ว ควรแวะชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ซึ่งจัดเป็นโบราณสถานที่สำคัญจากปราสาทแห่งนี้ไว้ พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บริเวณใกล้กัน

 

สิ่งที่น่าสนใจ

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

 

ปราสาทหินพิมาย หันหน้าไปทางทิศใต้ไปทางที่ตั้งของเมืองพระนคร ซึ่งเป้นเมืองหลวงของอาณาจักรขอม ปราสาทหินพิมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 565 ม. ยาว 1,030 ม. ล้อมรอบด้วยคูน้ำมีประตูเมืองทั้งสี่ทิศ ภายในบริเวณปราสาทหินมีโบราณสถานที่น่าสนใจหลายแห่งมากๆ เลย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ที่อำเภอพิาย ห่างจากโคราชประมาณ 60 กิโลเมตร

 

แผนที่และการเดินทาง

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

ปราสาทหินพิมาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งของไทย

 

  • รถยนต์ จากตัวเมืองโคราชใช้ถนนมิตรภาพ หรือทางหลวงหมายเลข 2 โคราช-ขอนแก่น ประมาร 50 กิโลเมตร พบทางแยกตลาดแคให้เลี้ยวไปตามทางหลวงหมายเลข 206 อีก 10 กิโลเมตร จะมีปราสาทหินพิมายซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองพิมาย
  • รถโดยสารประจำทาง ขึ้นรถโดยสารโคราช-พิมาย ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 2 ไปตัวเมืองโครราช มีทั้งรถปรับอากาศและรถธรรมดา รถจอดหน้าปราสาทหินพิมาย

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง