พระปฐมเจดีย์ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์กันเถอะ

พระปฐมเจดีย์ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์กันเถอะ พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 60 กิโลเมตร

 

พระปฐมเจดีย์ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์กันเถอะ

พระปฐมเจดีย์ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์กันเถอะ

 

นับว่าเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งสมณทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา นักปราชญ์ทางโบราณคดีเห็นพ้องกันว่า พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ เป้นสมณทูตและมาตั้งหลักฐานประกาศหลักธรรมคำสอนที่นครปฐมเป้นครั้งแรก ในพุทธศตวรรษที่ 3 และได้สร้างพระเจดีทรงบาตรคว่ำ แบบเจดีย์สาญจิในประเทศอินเดียไว้

 

พระปฐมเจดีย์ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์กันเถอะ

พระปฐมเจดีย์ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์กันเถอะ

พระปฐมเจดีย์ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์กันเถอะ

พระปฐมเจดีย์ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์กันเถอะ

 

องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทางวัดกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็นประจำทุกปี

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ห่างจากกรุงเทพฯ

 

แผนที่และการเดินทาง

พระปฐมเจดีย์ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์กันเถอะ

พระปฐมเจดีย์ ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์กันเถอะ

 

  • ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามาถรไปได้ 2 เส้นทาง คือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพขรเกษม) ผ่านอ้อมน้อย สามพราน ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม หรือใช้ถนนบรมราชชนนี ผ่านพุทธมณฑล นครชัยศรี ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม
  • ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไไปจังหวัดนครปฐมทุกวัน วันละหลายเที่ยว โดยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ หรือสถานีรถไฟบางกอกน้อย มาลงที่สถานีรถไฟนครปฐม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
  • รถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-นครปฐม ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีทุกวัน วันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา 05.30-23.15 น.

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง