ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ดอยสุเทพนั้นไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ที่ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น แต่ดอยสุเทพนี้ยังสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ ทั้งพืชพรรณ และสัตว์ป่า นานาชนิด ส่วนด้านการเดินทางนั้น ก็สะดวกมากมายเลยจ้า

 

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้น ภายใน เป้นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้มีชื่อเต็มว่า วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญ คู่เมืองเชียงใหม่

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

 

2. พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงาม และมีความสำคัญยิ่ง คือเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ตำหนักแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 บริเวณใกล้ดอยบวกห้า ลักษณะเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบไทย ภายในตำหนักได้รักษาสภาพธรรมชาติไว้ รวมทั้งมีการปลูกไม้ดอกชนิดต่างๆ ไว้อย่างสวยงาม

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

 

3. น้ำตกห้วยแก้ว เกิดขึ้นในลำห้วยแก้ว อยู่บริเวณเชิงดอยขึ้นดอยสุเทพ และเหนือน้ำตกห้วยแก้วขึ้นไปเล็กน้อยจะเป็น วังบัวบาน เป้นสถานที่ที่กล่าวถึงตำนานรักอันอมตะที่ลือชื่อของสาวเหนือมีความสวยงามมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

 

4. ยอดดอยปุย สูง 1,658 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี บนยอดดอยปกคลุมไปด้วยป่าสนเขาผืนใหญ่ และเป็นแหล่งดูนกที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง และดอยปุยยังเป้นถิ่นอาศัยของนกมากกว่า 300 ชนิด

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

 

5. บ้านม้งดอยปุย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลดอยสุเทพ อำเภอเมือเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนประชากรประมาณ 747 คน (ข้อมูลเมื่อปี 2550) ซึ่งราษฎรส่วนมาก ประกอบอาชีพค้าขาย และบางส่วนทำเกษตร ภายในหมู่บ้านมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายอย่าง

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ที่ตั้งและอาณาเขต

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองแม่ริม และทางดง ของจังหวัดเชียงใหม่

 

แผนที่และการเดินทาง

 

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

ดอยสุเทพ สถานที่น่าเที่ยวมั๊กมาก

  • รถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนตัวขับขึ้นไปได้

- จาก อ. เมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนห้วยแก้ว-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่ และผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จากอนุสาวรีย์ฯ ถนนเริ่มชันระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ผ่านน้ำตกห้วยแก้ว ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร จากนั้นเดินทางไปเล็กน้อยถึงทางแยกด้านขวามือ มีป้ายบอกทางเข้าไปที่ทำการอุทยาน

  • รถโดยสารประจำทาง 

- จากตัวเมืองเชียงใหม่นั่งรถมาลงสวนสัตว์เปิดเชียงใหม่ แล้วต่อรถโดยสารนำเที่ยวดอยสุเทพ หรืออาจจะเหมาไปก็ได้ หากไม่ได้เหมาไป รถโดยสารนำเที่ยวจะไปยังจุดที่สำคัญๆ ได้แก่ พระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และบ้างม้งดอยปุย หากต้องการไปเที่ยวในจุดอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถต่อรองราคาเพิ่มเติมกันได้


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง