สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ เลยจ้า ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม โบราณสถาน หรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่นน้ำตกเจ็ดสาวน้อย หรือไม่ก็ ทุ่งทานตะวัน ซึ่งสวยงามมากเป็นที่รู้จักกันดูในหมู่นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ต่างพากันมาชมทุ่งทานตะวันที่ชูช่อรับแสงดวงอาทิตย์กันทั้งนั้น ถ้าใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาเที่ยวดูสักครั้งให้ได้นะจ๊ะ

1. น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยูในพื้นที่วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตัวน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าโปร่ง มีต้นน้ำมาจากผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกเตี้ยๆ มีเจ็ดชั้น แต่ละชั้นสูง 2-5 ม. จากน้ำตกชั้นที่ 1 เดินลงไปน้ำตกชั้นที่เจ็ด ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที สายน้ำไหลลดหลั่นลงไปเป็นธารน้ำตกกว้างคล้ายแก่งขนาดใหญ่ มีแอ่งน้ำตื้นๆ ใหลงเล่นน้ำได้หลายแห่ง บางชั้นก็มีน้ำตกเป็นชั้นเล็กๆ แยกย่แยไปอีก นับเป็นเสน่หือย่างหนึ่งของน้ำตกแห่งนี้

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

2. ทุ่งทานตะวัน ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดลพบุรี และสระบุรี เป็นแหล่งปลูกทานตะวันแหล่งขนาดใหญ่ของไทย มีกาทำไร่ทานตะวันกันมากมายหลายราย มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 50 ไร่ 70 ไร่ ไปจนถึงแปลงขนาดใหญ่ มีพื้นที่เป็น 1000ไร่ ในช่วงฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะเป็นช่วงเวลาที่ดอกทานตะวันในแปลงปลูกแต่ละแปลงจะได้เวลาบานพร้อมกัน และสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองของดอกทานตะวัน เหลืองอร่ามไปทั้งทุ่งกว้างไกลสุดตาสายตา สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชม

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

3. เสาร้องไห้ เป็นตำนวนของเจ้าแม่ตะเคียนทองที่ตั้งอยู่ในศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ณ วัดสูง ตำบลเสาไห้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสาให้ประมาณ 500 เมตร เป็นเสาไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ โดยถือกันว่าเป็นเจ้าแม่ เพราะสิ่งของท่นำไปบูชาเป็นของสตรีทั้งสิ้น

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

4. โบราณสถานวัดเขาวง วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) ได้ขึ้นทำเบียนเป็นโบราณสถาน ที่ปากถ้ำมีอักษรมอญโบราณ (ปัลลวะ) ซึ่งเป็นแบบอักษรของชวาวอินเดียฝ่ายใต้ ปรากฎมีในภาคกลางและภาคใต้ของประเทสไทยในสมัยก่อนอยุธยา สถานที่แห่งนี้ เป็นศาสนสถานมาเป็นเวลายาวนาน สืบความไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สด็จจากวังนารายณ์เมืองละโว้ (ลพบุรี) ไปว่าราชการ ณ กรุงศรีอยุธยา และทรงผ่านประทับ ณ ถ้ำนารายณ์ และสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเสด้จนมั้สการรอยพระพุทธบาท ก็ได้เสด็จมาประทับพักแรมในถ้ำนารายณ์ ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดปี และจากจารึกอักษรผนังถ้ำก็ปรากฎหลักฐานว่าถ้ำนี้ได้เป็นที่บำเพ็ญกุศล มาตั้งแต่สมัยอนุราธปุระ เมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้ว ผ่านความรุ่งเรืองและเสื่อมโทรม และฟื้นฟูเป็นวัดตามประเพณีการปกครองแผ่นดิน และการสืบพระพุทธศาสนา ดังกล่าวข้างต้น

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

5. พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นธงชัย เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของชาวไทยทั้งสี่ทิศ กรมรักษาดินแดนได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยสร้างขึ้น 4 องค์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2509

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ที่ใกล้เคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี

แผนที่และการเดินทาง

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าเที่ยวมากๆ

  • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย อำเภอหนองแค ตำบลหินกอง ถึงสี่แยก สะพานต่างระดับสระบุรี ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2(มิตรภาพ) ตรงไปจนถึงตัวเมืองสระบุรี
  • โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สระบุรี ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490
  • รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสระบุรีทุกวัน ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ และรถพิเศษชานเมือง ใช้วเลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง

 


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง