พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานต่งๆ มากมายที่เก่าแก่ไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมกัน ถ้าใครที่กำลังจะไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี ลองมาดูที่นี่เลยจ้า ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวของพระนครศรีอยุธยา ที่มาแล้วหาดพลาดเด็ดขาดมาแนะนำจ้า ไปดูกันเลย

1. วัดมหาธาตุ วัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อ พ.ศ. 1927 พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของของสมัยอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพลของปรางค์ขอมปนอยู่

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

2. วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในราวปี พ.ศ. 1991 โดยที่พระองค์ทรงเจียดพื้นที่ด้านหลังของพระบรมมหาราชให้เป็นวัดประจำวังหลวง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการทำสังฆกรรม และพระราชพิพิธต่างๆ ได้โดยสะดวก

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

3. วัดภูเขาทอง สมเด็จพระราเมศวร ทรงสร้างเมื่อ พ.ศ. 1930 เมื่อบุเรงนองยกมาตีกรุงศรีอยุธยาได้เมื่อ พ.ศ. 2112 นั้น ได้สร้างพระเจดีย์ภุเขาทองไว้เป็นที่ระลึก ต่อมาสมเด็จพระบรมโกศ โปรดให็ซ่อมองค์พระเจดีย์ตอนบน เป็นแบบไทย พร้อมๆ กันกับการบูรณะวัด

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

4. วัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์นี้ แปลว่าภูเขาเนินดินื เป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (พระเจ้าสามพระยา) อันเป็นวัดที่สร้างถัดจาก วัดราชบูนณะ 14 ปี ในรัชสมัยเดียวกัน และวัดนี้นอกจากจะมีขนาดใหญ่โตกินบริเวณได้เท่ากับช้างล้อมรอบ 80 เชือกแล้ว หากยังมีโบสถ์อันโอ่งโถงที่บรรจุพระสงฆ์ได้รวม 1,000 รูป

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

5. วัดหน้าพระเมรุ วัดนี้เป็นวัดเพียงวัดเดียว ที่ไม่ถูกพม่าเผาอย่างย่อยยับ ดังที่ทำกับวัดอื่นๆ ทั้งนี้เป็นเพราะวัดนี้เป็นที่ตั้งทัพของ พระเจ้ากรุงหงสาวดี ที่ยึดเอาวัดนี้เป็นที่มั่นเจาะเข้าไปยัง พระบรมมหาราชวัง ซึ่งตั้งอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้น

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดพระนครศรีอยูธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ ห่างจากกรุงเทพฯ ทางถนนสายเอเซีย ประมาณ 75 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนที่และการเดินทาง

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

พระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าเที่ยวมากๆ

  • ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้หลายเส้นทาง ดังนี้

1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้ามาทางหลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวว้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ข้ามสะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยเส้นทาง ปทุมะานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) แล้วแยกที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยก สะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางประอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ทางรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา มีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ รถออกจากสถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต2) ทุกๆ วัน วันละหลายเที่ยว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 936-1972
  • ทางรถไฟ สามารถใช้ขบวนรถโดยสารที่ปลายทางสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีศรีอยุธยา อำเภอภาชี รายละเอียดสอบถาม หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223-7010,  223-7020
  • ทางเรือ ปัจจุบันเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศมาก เพราะนอกจากจะได้ชมทัศนียภาพและชีวิตควาเป็นอยู่ของประชาชนประชาชน ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังเป็นการย้อนให้เห็นประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ประเทศไทยมีการ้าขายกับชาวต่างประเทศ ดดยเรือสำเภาต่างประเทศที่สัญจรในลำน้ำเจ้าพระยาในอดีต

 

ที่มา: www.travel.sanook.com


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง