สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้ จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดทางภาคอีสาน มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่ล้วนแล้วแต่สวยงามมาก ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือจะเป็นวัดวาอาราม ก็สวยงามไม่แพ้กันเลยทีเดียว แบบนี้จะต้องไปเที่ยวที่สกลนครให้ได้ซะแล้วจ้า สำหรับใคร ที่กำลังจะไปเที่ยวสกลนครอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดี ก็มาดูที่นี่เลยจ้า ที่นี่ได้รวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวของสกลนครที่สวยงามและน่าเที่ยวมากๆ มาฝากกัน เข้ามาดูเลยจ้า

1. อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ลักษณะภูมิประเทศส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ภูเขาที่สูงที่สุดคือ ภูอ่างสอ สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ไผ่หลายชนิด และสมุนไพรชนิดต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวบนยอดภูผาเหล็ก โดยเฉพาะหน้าผาต่างๆ หอส่องดาว สามารถขึ้นรถไปตามถนน รพช. จากที่ทำการอุทยานฯ ถึงหอส่องดาวระยะทาง 5.5 กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางเดินเท้าสู่จุดท่องเที่ยว

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

2. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ตั้งอยู่ติดกับหนองหาร บริเวณตำบลธาตุเชิงชุม ในตัวเมือง เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2530 มีลักษณะเป็นสวนล้อมสระน้ำขนาดใหญ่ ชื่อสระพังทอง เป็นสระโบราณ เชื่อกันว่าสร้างมาพร้อมกับการสร้างพระธาตุเชิงชุม ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนป่า สวนน้ำ สวนหิน สนออกกำลังกายและน้ำพุที่สูงราว 69 เมตร

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

3. วัดพระธาตุเชิงชุม 

วัดพระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ในวัดเชิงชุมวรวิหาร ปลายถนนเจริญเมือง ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีนน้ำหนัก 247 บาท สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐานชัดแต่นับเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

4. วัดถ้ำขาม หรือภูขาม

ชาวบ้านมักเรียกกันว่า ภูคำขาม อยู่ในเขตบ้านคำป่า ตั้งอยู่บนภุขามซึ่งเป็นเขาลูกหนึ่งบนเทือกเขาภูพาน วัดถ้ำขามนี้ เดิมเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ท่านได้จำจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ จนถึงประมาณ พ.ศ. 2507 ท่านอาพาธจึงได้ไปจำพนรรษาอยู่ที่วัดป่าอุดมพร นอกจากนี้แล้วยังเป็นวักหนึ่งที่เก็บอัฐิของพระอาจารย์เทศก์ เทศรังสี ที่ยังผู้คนเดินทางมาสักการะบูขาอยู่

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

5. พระธาตุศรีมงคล

ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุศรัีมงคล ตำบลบ้านธาตุ ลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม ยอดแหลม ตกแต่งด้วยศิลปะยุคใหม่ ก่ออิบถือปูนประดับด้วยลายปั้นดินเผา บริเวณฐานเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า สร้างด้วยดินเผาที่สร้างขึ้นครอบพระธาตุองค์เดิม ซึ่งเป็นศิลาแลงที่ชำรุด นับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอวาริชภูมิ

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับบึงกาฬ และหนองคาย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มุกดาหาร และนครพนม
  • ทิศใต ติดต่อกับ กาฬสินธุ์
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อุดรธานี

แผนที่และการเดินทาง

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

สกลนคร ต้องไปเที่ยวให้ได้

  • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวแยกเข้าอำเภอบ้านไผ่ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้ามเทือกเขา ภูพานเข้าสู่จังหวัดสกลนคร เป็นระยะทางประมาณ 647 กิโลเมตร
  • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด และบรอษัทเอกชน มีรถประจำทางไปจังหวัดสกลนครทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสาตะวนัออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร2 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมำด้ที่ โทร. 936-1880,  936-0657
  • รถไฟ จากสถานีขนส่งหัวลำโพงไปลงที่จังหวัดอุดรธานี แล้วเดินทางไปต่อโดยรถโดยสารประจำทาง ไปจังหวัดสกลนครประมาณ 159 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดที่ได้ หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223-7010,  223-7020
  • เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน มีเที่ยวบอนกรุงเทพฯ ไปสกลนครทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 280-0060,  628-2000

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง