ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง จังหวัดร้อยเอ็ดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต หรือจะเป็นวัดวาอาราม โบราณสถาน และอื่นๆ อีกมากมาย มาเที่ยวร้อยเอ็ดกันเถอะจ้า มาดูกันเลยว่า ร้อยเอ็ดมีสถานที่อะไรที่น่าท่องเที่ยวกันบ้างจ้า

1. บึงพลาญชัย

ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด มีลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม่ต่างๆ ร่มรื่นและในบึงมีปลาชนิดต่างๆ หลายพันธุ์มากมาย มีเรือสำหรับให้ประชาชนพายเล่นในบึง นอกจากนั้นแล้วยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลของจังหวัด รวมทั้งจัดมหรสพต่างๆ

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

2. วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์นาราม (ผาน้ำย้อย)

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์นาราม (ผาน้ำย้อย) ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ต. ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งสถานที่แห่งนี้แต่ก่อนเป็นป่าดงดิบสภาพป่าสวยงามตามธรรมชาติ จุดเด่นที่น่าสนใจ ก็คือ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ บนยอดภูเขาเขียวสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม เป็นศูนย์รวมมจิตใจและพลังศัทธาในพรพุทธศาสนาของชาวร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง 

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

3. วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม มีพระพุทธรูปปางประทานพร ที่สูงที่สุดของประเทศไทยคือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้อง นอกจากนี้แล้วหลสวงพ่อใหญ่ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ปรากฎอยู่ในคำขวัญเมืองร้อยเอ็ดด้วย

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

4. ปรางค์กู่

ปรางค์กู่ หรือปราสวาทหนองกู่ ตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี หรือสายร้อยเอ็ด โพนทอง ประมาณ 8 กิโลเมตร มีทางแยกด้านวามือ เข้าปรางค์กู่ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าวัดศรีรัตนาราม ปรางกู่ตั้งอยู่ภายในวัดปรางค์กู่ เป็นกลุ่มอาคารที่มีลักษณะแบบเดียวกันกับอาคารที่เชื่อกันว่า คือ อโรคยศาสตร์ ตามที่ปรากฎในจารึกตาพรหม

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

5. วัดกลางมิ่งเมือง

ตั้งอยู่บนเนินใจกลางเมืองเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่า สร้างก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ส่วนอุโบสถสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิพิธถถือน้ำ พิพัฒน์สัตยา ปัจจุบัน เป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรม และสถานที่สอบธรรมสถาน ชื่อโรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร
  • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัด สุรินทร์ และศรีษเกษ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ยโสธร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มหาสารคาม

แผนที่และการเดินทาง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

ร้อยเอ็ด เที่ยวสนุกจัง

  • โดยรถยนต์ ทางที่สะดวกและสั้นที่สุดคือใช้เส้นทางกรุงเทพฯ ผ่านสระบุรี-นครราชสีมา-บ้านไผ่-สารคาม ถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เวลาเดินททางประมาณ 7 ชั่วโมง ระยะทางห่างจากกรุงเมพฯ ประมาณ 512 กิโลเมตร
  • รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร2 (หมอชิต2) กรุงเทพฯ มีรถโดยสารทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ไปจังหวัดร้อยเอ็ดวันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานนีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ หมอชิต2 โทร. 0 2936 2852-66

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง