ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

มีรูปแบบศิลปกรรมขอมแบบบาปวนและนครวัดที่มีความงดงาม มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญทางตอนเหนือของลาวและทางตอนใต้ของขอมเมื่อชมปราสาทหินพิมาย ซึ่งจัดได้จัดเก็บโบราณวัตถุที่สำัญจากปราสาทปห่งนี้ไว้ พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บริเวณใกล้กัน

  • เวลาเปิดให้เข้าชมปราสาทหินพิมาย 08:30 -18:00
  • ค่าเข้าชมคนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท
  • โทร. 0-4447-1568

สถานที่ตั้ง อุทยานประวัติศาสตร์พิมายนั้น ก็ตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโคราช เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตรตามเส้นทาง สายมิตรภาพ โคราช – ขอนแก่น

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

สร้างขึ้นเมื่อ

สร้างขึ้นในราวปลายพุทธ ศตวรรษที่ 16 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมืองพิมายเป็นเมื่องใหญ่ ของขอม บนแผ่นดินที่ราบสูง อุทยานประวัติศาสตร์พิมายนั้น สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานฝ่ายมหายาย เป็นต้นแบบ สถาปัตยกรรมให้กับปราสาทนครวัดในกัมพูชา แต่เป็นพุทธสถานของชุมชนชาวพุทธหายานที่ขุนพล หรือเจ้าเมืองคนสำคัญของกษัตริย์กัมพูชา เปฤ็นผู้อำนวนการสร้างขึ้น องค์ปรางค์ประธานของปราสาท

ประวัติความเป็นมาปราสาทหินพิมาย

แหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บนพื้นที่ 115 ไร่ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย ประกอบด้วยโบราณสถานสมัยขอมที่ใหย๋ดตและงดงามอลังการนั่นคือ ปราสาทหินพิมาย วางแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่ปรากฏในจารึกภาษาาเขมรชนแผ่นหินตรงกรอบประตูระเบียบงคด ด้านหน้าของปราสาทหินพิมาย และยังปรากฏชื่อในจารึกอื่นอีคกหลายแห่ง อาจะเป็นคำที่ใช้เรียกรูป เคารพหรือศาสนาสถานสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษของปราสาทหินพิมาย

ปราสาทหินพิมายมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจดังนี้

สะพานนาคราช

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

สะพานนาคราช

ปราสาทหินพิมายจะมีสะพานนาคราชและประติมากรรามรูปสิงห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าของซุ้มประตูด้านทิศใต้อขงปรางค์ประธานซึ่งเป็นส่วนหน้าของปราสาท ทั้งนี้อาจมีจุดมุ่งหมายใน การสร้าง ให้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเชื่อมต่อ ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์

ซุ้มประตูและกำแพงชั้นนอกของปราสาท

ซุ้มประตูหรือที่เรียกว่า โคปุระ ของกำแพงปราสาทด้านทิศใต้ ก่อด้วยหินทราย มีผังเป็นรูปกากบาทและมีซุ้มประตูลักษณะเดียวกันนี้อีก 3 ทิศ คือเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก แนวกำแพงสร้างเชื่อมต่อระหว่างกันเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

พลับพลา

ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ากำแพงชั้นนอก ด้านซ้ายมือของทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาท เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รวมทั้งเป็นสถานที่พักจัดขวบสิ่งของถวายต่าง ๆ จากการขุดแต่งบริเวณนี้ ได้พบโบราณวัตถุจำนวนมาก

ซุ้มประตูด้านทิศตะวันตก

มีทับหลังชิ้นหนึ่งสลักเป็นรูปขบวนแห่ พระพุทธรูปนาคปรก ที่ประดิษฐานอยู่เหนือคานหาม

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

ซุ้มประตูและกำแพงแก้ว

ตั้งอยู่กึ่งกลางของแนวกำแพงแก้ว อยู่ในแนวตรงกันหมดทั้ง 4 ด้าน จากกำแพงแก้วเข้ามาด้านในเชื่อกัสว่าเป็นดินแดนของโลกสวรรค์ อันเป็นที่อยู่ของเทพเจ้า

ปราค์ประธาน

ตั้งอยู่กลางลานภายในระบียงคด ปรางค์ประธานสร้างด้วยหินทรายสีขาว กำแพงชั้นในและนอกที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงเป็นหลัก เนื่องจากหินทายสีขาวมีคุณสมบัติคงทนดีกว่าหินทรายสีแดง องค์ปรางค์และมณฑปตั้งอยู่บนฐานดียวกัน

บรรณาลัย

ตั้งอยู่บริเวณลานชั้นนอก ระหว่างกำแพงแก้วและซุ้มประตูระเบียงคด ผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง ก่อด้วยหินทรายกั้นเป็นห้องยาวตลอดแนว เชื่อกันว่าบรรณาลัยคือสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์ อันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

หอพราหมณ์

ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันกับปรางค์หินแดง สลักด้วยหินทรายจำนวน 7 ชิ้นอยู่ภายในหอพราหมณ์ อชื่อกันว่าอาคารหลังนี้คงเป็นสคานที่ประกอบ พิธีทางศาสนาพราหมณ์ แต่จากรูปแบบและตำแหน่งที่ตั้งเดิมเป็นที่ตั้ง ของ บรรณาลัยมากกว่า

ปรางค์หินแดง

ตั้งอยู่ทางด้านขว่า สร้าด้วยหินทรายสีแดง มีมุขยื่นออกไปเป็นทางเข้าทั้ง 4 ทิศ เหนือกรอบประตูทางเข้าด้านทิศเหนือมีทับหลังสลักเป็นภาพเล่าเรื่องในมหากาพย์ภารตะตอนกรรณะลำหมูป่า

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

ปราสาทหินพิมาย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า

สำหรับการเดินทางไปปราสาทหินพิมาย

  • รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพ ฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน มุ่งหน้าสู้จังหวัดสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทาง หลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา แล้วก็มุ่งหน้าสู่อำเภอพิมาย ผ่านทางเข้าปราสาทหินพนมวัน ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือ ขับตรงไปอีกจะผ่านทางเข้าแหล่งโบราณ เข้าสู่ถนนหมายเลข 206 ขับตรงไปสู่อำเภอพิมาย จะถึงอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านขวามือ
  • รถประจำทาง รถโดยสารประจำทางสาย นครราชสีมา – พิมาย -ชุมพวง ซึ่งมีรถถึง 4 ทุ่ม ทุกวัน
  • รถไฟ จากสถานีหัวลำโพง โดยสารรถไฟสายกรุงเทพ -อุบลราชธานี ลงที่สถานีนครราชสีมา และต่อรถโดยสารประจำทางสาย นครราชสีมา – พิมาย -ชุมพวง
  • เครื่องบิน จากสนามบินดอนเมือง ไปลงที่สนามลิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และต่อรถดดยสารของ สนามบิน เข้าตัวเมือง และต่อรถโดยสารประจำทางสาย นครราชสีมา – พิมาย -ชุมพวง

 

 


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง