นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มากดูกันเลยว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนครปฐมมีอะไรบ้างจ้า

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของนครปฐม

1. พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร  พระปฐมเจดีย์ เป้นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนทันตธาตุของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นปูชนียสถานสำคัญยิ่งใหญ่ โดดเด่นมองเห็นแต่ไกล คู่บ้านคู่เมืองไทยและเมืองนครปฐมมายาวนาน ตั้งอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก เป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีความเก่าแก่มาก

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

2. พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ตั้งอยู่ในสถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร ในอาคารจะเป็นโรงถ่ายละครจำลอง จัดแสดงประวัติสาสตร์ของภาพยนต์ไทย ขบวนการผลิตภาพยนต์ไทย อุปกรณ์ประกอบฉาก และอื่นๆ อีกมากมายจ้า มีการจัดแสดงหุ่นบุคคลสำคัญในวการหนังไทย ทั้งดาราและผุ้สร้างหนัง เพื่อยกย่องผู้บุกเบิกสร้างสรรค์วงการหนังไทย เช่น มิตร ชัยบัญชา

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

3. พิพิธภัณฑ์วิถีชาวนาไทย มีการจัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ของชาวนาไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อตอบสนองพระราชดำรัสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษบกิจพอเพียง และเล่าขานตำนานวิถีชีวิตชาวนาไทย ตัวอาคารเป็นเรือนไทยเครื่องผูก 2 ห้อง จัดแสดงวิถีชาวนาย้อนไปเมื่อประมาณ 40 ปีก่อน

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

4. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง เป็นสถานที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส ซึ่งให้ความสวยงามและเหมือนจริงให้ความรู้สึกนุ่มนวล ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของคุณดวงแก้ว พิทยากรศิลป์และกลุ่มศิลปินไทย ซึ่งใช้เวลาค้นคว้ากว่า 10 ปี

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

5. วัดไร่ขิง ตั้งอยูที่ตำบลไร่ขิง บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำนครชัยศรี ห่างจากกรุงเทพนประมาณ 32 กิโลเมตร วัดไร่ขิงนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบรมนิเวศน์วิหาร กรุงเทพฯ ทรงพระราชทานนามว่า วัดมงคลจินดาราม แต่ชายวบ้านเรียกกันเต็มๆ ว่า วัดมงคลจินดารามวัดไร่ขิง

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัด นนทบุรี และกรุงเทพฯ
  • ทิศตะวันต ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี

แผนที่และการเดินทาง

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

นครปฐม อยากไปเที่ยวมากๆ เลย

  • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงเพชรเกษม ถึงนครปฐม หรือจะใช้เส้นทางสายใหม่ กรุงเทฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี-นครปฐมก็ได้
  • รถโดยสารประจำทาง การเดินทางไปจังหวัดนครปฐมสามารถเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่เวลา 05.30-23.15 น.
  • รถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ และสถานนีรถไฟธนบุรี ทุกวัน รายละเอียดต่อต่อหน่วยบริการเดินทาง การถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010,  223-7020

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง