จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด จีนเป็นประเทศที่มีประชากรที่มากที่สุดในโลก เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก ปละมีขนาดเป็นอันดับ 3 ของเลยเลยนะ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากมายทีน่าท่องเที่ยวมากๆ เลยจ้า อยากไปดูสถานที่ท่แงเที่ยวของจีนแล้วใช่ไหม? อย่างนั้นก็ไปกันเลยจ้า

5 สถานที่ท่องเที่ยวของจีน ที่ไม่ควรพลาด

1. The Great Wall

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

The Great Wall หรือที่รู้จักกันดีในชื่ กำแพงเมืองจีน บ้างก็เรียกว่ากำแพงหมื่นลี้ เพราะมีความยาวถึง 6,350 กิโลเมตร กำแพงเมืองจีนสร้างเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ตั้งแต่สมัยของ จิ๋นซีฮ่องเต้ จัรพรรดิองค์แรกของประวัติศาสตร์จีน จุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ โดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยฮ่องเต้ ต่อมาอีกหลายพระองค์ จนสำเร็จในที่สุด และนับเป็น 1 ใน 7 ของสิ่งมหัสจรรย์ของยุคกลางด้วย

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

2. The Terracotta Warriors

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

The Terracotta Warriors หรือสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานจอมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉิน เป็นสุสานที่เต็มไปด้วยหุ่นดินเผาของทหารและม้านับหมื่น เล่ากันว่า จิ๋นซีฮ่องเต้ มีพระราชบัญชาให้สร้างมหาสุสานเพื่อเป็นที่พักผ่อนชั่วนิรันดร์ โดยช่างฝีมือและคนงานกว่าเจ็ดแสนคน ปั้นหุ่นทหารจากแบบที่เป็นคนจีิง เมื่อปั้นเสร็จคนที่เป็นแบบจะถูกสังหารให้วิญยาณมาสถิตอยู่ในหุ่นนี้เพื่อพิทักษ์สุสาน ทุกวันนี้ยังไม่มีใครพบที่ฝังพรศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ และที่นี่ก็กลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ตะลึงกันทั่วโลก

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

3. Potala Palace, Lhasa

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่ที่กรุงซาลา เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน ปราสาทนี้ถูกสร้างในลักษณะของวังซ้อนวัง พระราชวังนอกเรียกว่า วังขาว เพระาทาสีขาว สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1648 พระราชวังชั้นในเรียกว่า วังแดง ได้ชื่อตามผนังที่ทาสีแสดง สร้างหลังวังขาวเกือบ 50 ปี ปัจจุบันพระราชวังโปตาลา กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสักการะ ภายในวังขาว มีสำนักงาน โรงเรียนศาสนา ส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ยังใช้ประกอบพิธีกรรมอยู่ เป็นศูนย์รวมใจของโปตาลา

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

4. The Bund, Shanghai

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

The Bund ( The Bund เป็นภาษาเยอรมันหมายถึงจุดนัดพบ) หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า Waitan (ไว่ทัน) คือพื้นที่ที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ Huangpu มีทิวทัศน์ที่น่าสนใจบริเวณนี้ก็คือ เหล่าตึกที่เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปในยุคศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น An International Exhibition of Architeture หรือนิทรรศการแสดงสถาปัตยกรรมนานาชาติ

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

5. Giant pandas and Chengdu

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

อยากชิมอาหารพื้นเมืองอันมีรสชาดเป็นเอกลักษณ์ ไม่ควรพลาด เฉิงตู เป็นหนึ่งในเมืองสวยงามและเป็นแหล่งที่รวมอาหารเด็ดที่สุดในซีอาน พร้อมสัมผัสแพนด้ายักษ์อย่างใกล้ชิดที่ สถาบันวิจัยการผสมพันธุ์สัตว์

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ที่ตั้งและอาณาเขต

ประเทศจีน ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวัปเอเซีย ทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ ดังนี้

  • ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเกาหลี
  • ทิศเหนือ ติดกับมองโกเลีย
  • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับประเทศรัฐเซีย
  • ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดประเทศอินเดีย อัฟกานิสสถาน เนปาล ภูฐาน และปากีสถาน
  • ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดประเทศคาซัสสถาน เคอกิสสถาน
  • ทิศใต้ ติดกับประเทศพม่า ลาว และเวียดนาม

แผนที่

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

จีน สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

ที่มา: www.traval.mthai.com


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง