หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้าวกับประเทศลาว เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามเป็นอย่างมาก ที่ใครหลายคนที่เคยไปมาแล้ว จะต้องอยากไปเที่ยวอีกรอบแน่นอน

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายที่ห้ามพลาด

 • สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ตั้งอยู่ซอย1-2 บ้านจอมมณี ตำบลมีชัย เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก โดยเชื่อมต่อเทศบาลเมืองหนองคายเข้ากับนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทสลาว หรือ ท่านาแล้ง-หนองคาย เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ 3 ประเทศคือ ออสเตรเลีย ลาว และประเทสไทย นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

 • น้ำตกธารทอง อยู่ในเขตผาตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลผาตั้ง การเดินทางใช้เส้นทางหนองคาย-ศรีเมืองใหม่ -สังคม (ทางหลวงหมายเลข211) ผ่านบ้านไทยเจริญ แล้วต่อไปบ้านผาตั้ง น้ำตกธารทอง เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร เป็นระยะลดหลั่นกันไป 11 กิโลเมตร ตอนล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่และลานหิน ในแอ่งน้ำสามารถลงไปเล่นน้ำและอาบน้ำได้ ช่วงที่เหมาะสมคือ เดือนมิถุนายน -ตุลาคม
หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

 • พระธาตุบังพวน ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุบังพวน บ้านดอนหมู ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง หนองคาย พระธาตุบังพวนเป็นเจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาติ ตัวองค์พระธาตุเดิมสร้างด้วยศิลาแลง อิฐดินเผา เป็นเจดีทรงเหลี่ยม ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่นเป้นสถูปแบบอินเดียรุ่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาได้พังทลายลงเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513 เนื่องจากการทรุด เจดีย์องค์ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่รูปร่างสี่เหลี่ยมต่อกันเป็นบัวปากระฆัง
หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เป็นหน้าผาสูงชัน ทางทิศตะวันออก แล้วค่อยลาดไปทางทิศตะวันตก จุดสูงสุดก็คือ ภูวัวเหนือถ้ำสูงซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 448 ฟุต ลักษณะหินบนภูวัวโดยทั่วไปเป็นหินทราย มีลำห้วยใหญ่ๆ คือลำห้วยชะแนน ซึ่งไหลลงสู่แม่นำดขงอีกที เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีจุดที่น่าสนใจ น่าท่องเที่ยวหลายแห่ง คือ น้ำตกชะแนน อยู่ติดกับหน่วยพิทักษ์ป่าชะแนน ซึ่งมีน้ำตกที่สวยงามมาก และน้ำตกเจ็ดสี อยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์ป่า ดอนเสียด น้ำตกถ้ำพระ ภูวัว เหนือถ้ำน้ำพราย น้ำตกถ้ำฝุ่น ผาสีแจ ถ้ำหินตั้ง ลานอเมริกา
หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

 • อาคารโบราณจวนผู้ว่าเก่า จวนข้าหลวงประจำจังหวัดหนองคาย เป็นสถาปัตยกรรมแบบดคโลเนียล เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงปั้นหยา มีมุขหน้า เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2469 โดย พระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์ หรือปทุมเทวาภิบาล) ข้าหลวงประจำจังหวัดหนองคายท่านแรก เป็นแหล่งศึกษาศิลปะแบบโคโลเนียล ฝรั่งเศษแห่งหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ใรนจังหวัดหนองคาย
หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

 • หาดจอมมณี อยู่ห่างจาหตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร ตามถนนเลียบแม่น้ำโขง เป็นหาดทรายริมแม่น้ำโขงที่เกิดขึ้นเฉพาะในฤดูแล้ง ชายหาดที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร ช่างที่เหมาะในการไปเที่ยวคือ เดือนเมษายน ซึ่งจะมีนักท่องที่ยวในจังหวัดและจากบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมาก จนได้รับการเรียกขานว่าเป็น พัทยาอีสาน
หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับกำแพงนครเวียงจันทร์ เขตเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดบึงกาฬ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเลย

แผนที่และการเดินทาง

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

หนองคาย กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

 • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย รวมระยะทาง 615 กิโลเมตร
 • รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง ดทร. 1690,  0 2223 7010,  0 2223 7020
 • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศไปหนองคาย ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 (จตุจักร) โทร. 0 2936 2852-66
 • เครื่องบิน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถไปได้โดยลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่ บมจ. การบินไทย โทร. 1566 ,  0 2628 2000

 

ที่มา: http://www.esanguide.com/travel/


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง