วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้าขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยา วัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณ เป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็นที่บวชนาคหลวง และประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

รัชการที่ 1 โปรดเกล้าให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาประดิษฐาน ณ ที่วัดแห่งนี้

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 ที่ผ่านมา การบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ผ่านมา มุ่งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเป็นมรดกชิ้นเอกของขชาติ ให้ความงดงามและรักษาคุรค่าของช่างศิลปไทยไว้อย่างดีที่สุด เพื่อให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้อยู่กับกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดไป

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

พระอุโบสถ 

สร้างในสมัยรัชการที่ 1 เป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่ หลังคาลด 4 ระดับ 3 ซ้อน มีช่อฟ้า 3 ชั้น ปิดทองประดับกระจก ตัวพระอุโบสถมีระเบียงเดินโดยรอบ มีหลังคาเป็นพาไลคลุม รับด้วยเสานารายปิดทองประดับกระจกทั้งต้น พนักระเบียงรับเสานางรายทำเป็นลูกฟักประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีอย่างจีน ตัวพระอุโบสถมีฐานปัทม์รับอีกชั้นหนึ่ง ประดับครุฑยุดนาคหล่อด้วยโลหะปิดมอง มีเสารายเทียนหล่อด้วยทองแดงล้อมรอบทั้งสี่ด้าน

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

ผนังพระอุโบสถ ในรัชกาลที่ 1 เขียนลายรดน้ำบนพื้นชาติแดง รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ปั้นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ปิดทองประดับกระจก เพื่อให้เข้ากับผนังมณฑป ปิดทองประดับกระจก บานพระทวาร และพระบัยชรประดับมุกทั้งหมด ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 1 ที่เชิงบันได มีสิงห์หล่อด้วยสำริดบันไดละคู่ รวม 12 ตัว โดยได้แนบมาจากเขมรคู่หนึ่ง แล้วปั้นเพิ่มอีก 10 ตัว

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปปางสมาธิ ทำด้วยมณีสีเขียวเนื้อเดียวกันทั้งพระองค์ หน้าตักกว้าง 48.3 เซนติเมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงยอดพระเศียร 66 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่ในบุษบกทองคำ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีพระราชศรัทธาสร้างเครื่องทรงถวายเป็นพุทธบูชา สำหรับฤดูร้อนกับฤดูฝน

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

ที่ตั้งวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

ตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง เขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก ติดท้องสนามหลวง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แผนที่

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก

วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) สวยงามมาก


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง