ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีเนื้อที่ประมาณ 212,633 หรือ 340.21 ตารางกิดลเมตร เป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ทปกคลุมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เป็นหล่งต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นที่น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยว มีถนนลาดยางเข้าถึงพื้นที่ ทำให้สะดวกสบายในการเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

จุดเด่นที่น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชม คือ น้ำตก 5 ชั้น ที่มีชื่อว่า ภูสอยดาว ซึ่งมีเนื้อที่กว้าง 1,000 ไร่ และพื้นที่ใกล้เคียงยังมีสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติได้อีกเป็นจำนวนมาก จึงเห็นสมควรที่จะรักษาป่าแห่งนี้ไว้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวนั่นก็คือ น้ำตกภูสอยดาว ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นน้ำตกขนาดกลางในลำห้วยน้ำพาย ไหลลงสู่แม่น้ำปาดที่อำเภอน้ำปาด มีชั้นน้ำตกทั้งหมด 5 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อไว้อย่างไพเราะว่า ภูสอยดาว สกาวเดือน เหมือนฝัน กรรณิการ์ และสุภาภรณ์ มีน้ำไหลตลอดปี

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

และแหล่งท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวคือ ลานสนสามใบภูสอยดาว เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ มีพื้นที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ เป็นพื้นที่ราบบนเทือกเขาภุสอยดาว สภาพพื้นที่ของสวนสนสามใบจะเป็นเนินเขาสูงต่ำสลับกันไป เป็นป่าสนสามใบ พืชชั้นล่างเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ช่วงฤดูฝน เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายนของทุกปี กลางทุ่งหญ้าดอกไม้ดินจะชูช่อแย่งกันออกดอกเป็นกลุ่มแน่นหนา ซึ่งมองดูแล้วสวยงามมากเลยทีเดียว

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

แหล่งท่องเที่ยวที่สามที่มีในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวคือ น้ำตกสายทิพย์ ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างป่าดิบชื้นและป่าเขาสน เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีสายน้ำไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นเตี้ยๆ รวม 7 ชั้น ความสูงแต่ละชั้นประมาร 5-10 เมตร ฤดูน้ำฝนน้ำจะไหลแรงมองดูสวยงามมากและมีน้ำไหลตลอด สภาพป่าดดยรอบน้ำตกมีความชุ่มชื้นมาก

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ที่ตั้ง

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคุมป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก อำเภอห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่และการเดินทาง

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ภูสอยดาว สวยมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

  • รถยนต์ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง
  1. จากจังกวัดพิษนุโลก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1246 ถึงบ้านแพะ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1143 ผ่านอำเภอชาติตระการ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1237 ผ่านบ้านบ่อภาคไปบรรจบกับเส้นทางหลวงหมายเลข 1268 ถึงน้ำตกภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอบดาว รวมระยะทาง 188 กิโลเมตร
  2. จากจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 1047 จนถึงอำเภอน้ำปาดแล้วเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1239 ไปอีก 47 กิโลเมตร จึงเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1268 ไปอีก 18 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร
  • รถโดยสารประจำทาง
  1. ช่วงที่ 1 จากกรุงเทพฯขึ้นรถโดยสารมาลงที่สถานีขนส่งหมอชิต สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลก
  2. ช่วงที่ 2 จากจังหวัดพิษณุโลก เดินทางด้วยรถโดยสารประจำอำเภอ ไปอำเภอชาติตระการระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร
  3. ช้วงที่ 3 จากอำเภอชาติตระการ เดินทางโดยรถสองแถว ซึ่งมีวันละ 1 เที่ยว รถออกเดินทางไม่เกิน 09.00 น. ไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติภุสอยดาว ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร

ที่มา: http://travel.kapook.com


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง