กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ สำหรับใครที่อยากจะชมดูแหล่งประวัติศาสตร์ ของไทย ก็ต้องเข้ามาชมกันได้เลยที่นี่ รับรองได้ว่าเพื่อน ๆ จะต้องชอบกันเป็นอย่างแน่นอน ว่าแล้วก็ต้องตามแอดมินมาดูกันได้ที่นี่เลยนะ

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

วัดพระแก้ว

อยู่กลางเมืองกำแพงเพชรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโบราณสถานมรดกโลกบริเวณ วัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานที่ฐานมีสิงห์ล้อม เจดีย์ทรงกลมที่ฐานมีช้างรอบ วิหารมณฑป อุโบสถ และเจดีย์ราย ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง เป็นสิ่งที่เป็นมรดกของประเทศไทยอีกที่หนึ่งซึ่งถือว่ามีคุณค่ามาก ๆ เลยนะ

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

วัดพระธาตุ 

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดพระแก้ว มีเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเป็นประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดที่เชื่อมต่อกับวิหารด้านทิศตะวันออก ข้างวิหารทั้ง 2 ด้าน มีเจดีย์รายอยู่ละ 1 องค์ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ ซึ่งใครที่ได้มาเยือนที่นี่ก็ต้องมาดูมาชมกันได้เลยนะ กับตัวเองกันได้เลย

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเมืองกำแพงเพชร

เป็นกำแพงชั้นเดียวสร้างเป็นสร้างเป็นเชิงเทิน มี 2 ตอน ตอนล่างเป็นหินดินสูงประมาณ 4 เมตร ตอนบนก่อด้วยศิลาแลงเป็นเชิงเทิน มีใบเสมาและเจาะตรงกลางไว้สำหรับมองข้าศึก ถือว่าที่นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากที่สุดเหมือนกัน

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

วัดพระบรมธาตุ

ตั้งอยู่กลางเมืองนครชุม เป็นเจดีย์ที่พญาลิไทยเสด็จมาสถาปนาและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เมื่อ พ.ศ. 1900 เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้างบิณฑ์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันต่อมาพ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงได้ปฎิสังขรณ์เป็นเจดีย์แบบมอญ

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

วัดพระสี่อิริยาบถ

หรือ วัดพระยืน มีกำแพงเป็นศิลาแลงปักตั้งล้อม 4 ด้าน ด้านหน้าวัดมีวิหารขนาดใหญ่ มีเสาลูกกรงเป็นศิลาแลงเหลี่ยม และมีทับหลังบนมุขหน้าวิหาร สิ่งสำคัญของวัด ได้แก่ มณฑปจัตุรมุข แต่ละทิศประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ปาง คือ เดิน นั่ง ยืน นอน อยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ปัจจุบันเหลือเพียงพระยืน ขนาดใหญ่ที่สวยงาม พระพักตร์เป็นลักษณะศิลปะสุโขทัยแบบกำแพงเพชรคือ พระนลาฎกว้าง พระหนุเสี้ยม

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

วัดช้างรอบ

เป็นวัดที่สร้างบนเนิน มีเจดีย์ทรงลังกาซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว มีบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน ที่ชั้นฐานลานประทักษิณประดับด้วยด้วยช้างทรงเครื่องครึ่งตัว จำนวน 68 เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือกมีภาพปั้นรูปหลายพรรณพฤกษาในพระพุทธศาสนา เช่น ต้นโพธิ์และต้นสาละ เป็นต้น

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร เที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลก ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒธรรมแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534

ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท สำหรับผู้ที่จะนำรถเข้าชมบริเวณอุทยาน ฯ จะต้องเสียค่าผ่านประตูคันละ 50 บาท การใช้บริการรถไฟฟ้านำมาชมสามารถติดต่อที่โทรศัพท์ 0-5571-1044 ไม้เว้นวันหยุด

ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมาเป็นหมู่คณะ หรือมาส่วนตัว ค่าบริการถ้ามาเที่ยวเหมาคัน คันละ 200 บาท ถ้าเป็นรายบุคคล ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ตลอดเส้นทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-5571-1921

การเดินทาง

จากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณ 5 กม. ตามถนนสายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360

 

www.kapook.com


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง