เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้ ลันตาเป็นชื่อเกาะขนาดใหญ่ มีรูปร่างเรียวยาว พื้นที่ 472 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ชื่อ ลันตา สันนิษฐานเพี้ยนมาจากคำว่า ลันตาส ซึ่งเป็นภาษาชวา แปลว่า ที่ย่างปลา เพราะในอดีตเกาะใหญ่แห่งนี้เป็นที่ที่ชาวเรือชวามักมาหยุดพักและย่างปลาเป็นอาหาร แล้วต่อมาเกาะนี้ก็เปลี่ยนฐานะมาเป็นเมืองท่าที่ชาวจีน และชาวอาหรับผู้แล่นเรือค้าขายในน่านน้ำภูเก็ต ปีนัง สิงคดปร์ และอินโดนีเซีย แวะขึ้นมาพักและทำการค้าขาย จนในที่สุดก็กลายเป้นชุมชนคึกคัก

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

สำหรับเกาะลันตา ประกอบด้วย เกาะลันตาใหญ่ และเกาะลันตาน้อย โดยมีเกาะกลางคันอยู่ระหว่าง 2 เกาะนี้ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดอยู่บน เกาะลันตาใหญ่ มียาวประมาณ 30 กิโลเมตร กว้างประมาณ 6 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยชายหาดยาวเรียงรายต่อเนื่องกันถึง 13 หาดทางฝั่งตะวันตก มีทั้งหาดหินและหาดทราย เพียบพร้อมด้วยที่พักหลากสไตล์ หลายราคา ส่วนทางฝั่งตะวันออกคือ ชุมชนโบราณ ชื่อบ้านศรีรายาซึ่งตั้งมากกว่าร้อยปี มีเสน่ห์ด้วยเรือนแถวไม้หน้าแคบที่ยื่นยาวลึกออกไปในทะเล และวิถีชีวิตสงบงามของชาวไทย-จีน ชาวไทย-มุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

ยังไม่หมดเท่านั้น เพราะบน เกาะลันตาใหย่ ยังมีจุดเด่นอยู่ที่ อุทยานแหงชาติหมู่เกาะลันตา ตั้งอยู่ที่แหลมโตนด ตรงปลายเกาะ เป้นพื้นที่ที่สมบูรณ์ด้วยผืนป่าดงดิบ มีเส้นทางเดินศึกษาะรรมชาติและโดดเด่นที่สุดคือ ประภาคารสีขาว ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักาณืของเกาะลันตา

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

และอีกจุดเด่นหนึ่งคือ หมู่บ้านชาวเลหรือชาวไทยใหม่ ชื่อบ้านสังกาอู้ อยู่ทางภาคใต้ของเกาะ เป็นชุมชนของชาวเลผ่านลูโมะลาโว้ย ที่คนไทยภาคกลางเรียกว่า อุรักลาโว้ย พวกเขาตั้งถิ่นฐานบนเกาะลันตามานานหลายชั่วอายุคน อีกทังเกาะลันตายังเปรียบได้ดั่งเมืองหลวงของชาวเล ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ ร้านดำน้ำ ะนาคาร ร้านอาหาร ร้านบริการอินเตอร์เน็ต ร้านเช่ามอเตอร์ไซด์ ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ มีเพียบพร้อมอยู่ที่บ้านศาลาด่าน

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

ที่ตั้ง

เกาะลันตา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวีดกระบี่มาประมาณ 70 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ มาประมาณ 1000 กิโลเมตร ห่างจากภูเก็ต 260 กิโลเมตร จากตรังประมาณ 80 กิโลเมตร และจากหาดใหญ่ 220 กิโลเมตร

แผนที่และการเดินทาง

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

เกาะลันตา น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปให้ได้

การเดินทางมาเกาะลันตา สามารถเดินทางได้ ทั้งจากทางเรือและทางรถ วึ่งถ้าเป็นทางเรือ จะมีเรือโดยสารวิ่งรับส่งจากกระบี่ ภุเก็ต พีพี มาเกาะลันตาทุกวัน ในช่วงหน้าเทสกาลท่องเที่ยว แต่ถ้าเลือกจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถตู้โดยสาร และรถรับส่ง VIP จะเดินทงข้ามแพขนานยนต์มา 2 ช่วงด้วยกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวทีต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ การเดินทางมาเกาะลันตา ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน และสามารถเลือกการเดินทางที่เหมาะสมและสะดวกกับท่านได้

ที่มา: www.travel.kapook.com

 


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง