สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว จังหวัดกระบี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามมาก โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง และมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวกันตลอดทั้งปีเลย

สถานที่ท่องเที่ยวของกระบี่ที่ห้ามพลาด

 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาลันตา มีเนื้อที่ประมาณ 152 ตารางกิโลเมตร ในอำเภอลันตา ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะตะเล็งเบ็ง และเกาะใกล้เคียง รวมทั้งหมู่เกาะห้า หมู่เกาะรอก และเกาะไหง
สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

 • สุสานหอย อยู่บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 17 กิโลเมตร สภาพเป็นลานหินกว้างยื่นลงไปในทะเล เมื่อเข้าไปดุใกล้ๆ จะเห็นเป็นซากหอยอัดแน่นจนกลายเป็นหาดหินริมทะเล ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางะรณีวิทยา ดดยบริเวณนี้เดิมเป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ มีหอยจำนวนมาก โดยเฉพาะหอยขม ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นโลก และน้ำทะเลไหลมาท่วมหนองน้ำทำให้ธาตุหินปูนในน้ำทะเลหุ้มเปลือกหอยจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน กลายเป็นแผ่นหินแข็งหนาประมาณ 40 เซนติเมตร
สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

 • อ่าวนาง เป็นหาดทรายทอดยาว มีถนนเลียบชายหาด เป้นที่ตั้งของร้านค้า ที่พัก บริาัทนำเที่ยวหลายแห่ง ทิวทัศน์ดดยรอยสวยงามด้วยภูเขาหินปูนสุงตระหง่าน เป็นจุดเช่าเรือไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ถ้ำพระนาง และเกาะต่างๆ ในทะเลกระบี่ จากตัวเมืองมีรถสองแถวไปยังอ่าวนาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

 • หมู่เกาะพีพี เป็นหมู่เกาะกลางทะเล อยู่ห่างจากอำเภอเมือง 42 กิโลเมตร เดินชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่า ปูเลาปิอาปิ คำว่าปูเลา แปลว่า เกาะ คำว่าปิอาปิ แปลว่า ต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำพวกแสม และโกงกาง ต่อมาดรียกต้นปีปี ซึ่งภายหลังลายเสียงเป็น พีพี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทร
สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

 • สระมรกต สระน้ำสวยใสใจกลางป่า กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่นในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ เป็นน้ำพุร้อนลีกษณะเป็นสระร้อน 3 สระ น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุรหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ บริเวณเป้นป่าร่มรื่นเขียวครึ้ม มีพรรณไม้ที่น่าสนใจ รวมทั้งนกที่หาดูได้ยาก เช่น นกแต้วแร้วทองดำ นกกระเต็นสร้อยคำสีน้ำตาล และนกเงือก
สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพังงา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดตรัง และทะเลในช่องแคบมะละกา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียบริเวณช่องแคบมะละกา

แผนที่และการเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ สวยงามมากไม่ไปไม่ได้แล้ว

 • โดยรถยนต์ สามารถเดินทางไปจากจังหวัดกระบี่ได้หลายเส้นทางดังนี้

1. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพรระนอง-พังงา-กระบ่ รวมระยะทาง 946 กิโลเมตร

2. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ฟถึงจังหวัดชุมพร จากชุมพรใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าอำเภอเียงสระ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4035 ถึงอำเภออ่าวลึก แล้ววกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้งหนึ่ง ถึงจังหวัดกระบี่ ระยะทาง 814 กิโลเมตร

 • รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศของบริษัท ขนว่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-กระบี่ ออกจากสถานีขนว่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11-12 ชั่วโมง
 • รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ-มาลงที่สถานีรถไฟจังหวัดตรัง หรือสถานีรถไฟทุ่งสง จังหวัดนครศรีรรมราช จากนั้นต่อ รถโดยสารหรือรถแท๊กซี่รับจ้างเข้าจังหวัดกระบี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
 • เครื่องบิน มีบริการเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-กระบี่ ทุกวัน ท่าอากาศยานกระบี่อยู่ที่ถนนเพชรเกษมทางไปอำเภอเหนือ ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง