ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม สำหรับใครที่รักในการท่องเที่ยว ก็ต้องมากันได้ที่ จังหวัด ตาก กันได้เลยนะ เพราะว่าที่นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม ให้เพื่อน ๆ ได้ยลโฉมกันเป็นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนก็น่าเที่ยวกันหมดนั่นแหละนะ ว่าแล้วก็อย่าที่จะรอช้ารีบมาเที่ยวกันได้เลย

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

สะพานมิตรภาพไทย-พม่า

ตำบลท่าสายลวด เป็นสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำเมย ระหว่าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับเมืองเมียดี สหภาพพม่า มีความยาว 420 เมตร กว้าง 13 เมตร สำหรับประชาชนไทย และผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่สอด สามารถที่จะเดินทาง หรือนำรถยนต์ข้ามไปได้ โดยทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวได้ที่ ด่านตรวจเข้าเมืองแม่สอด เสียค่าธรรมเนียมทั้งในฝั่งประเทศไทย และฝั่งประเทศพม่า และเสียค่าประกันภัยรถยนต์ตามที่กำหนด สอบถามข้อมูลก่อนเดินทางได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ แม่สอด โทร . 0-555-3002,0-5556-3000

หมายเหตุ นักท่องเที่ยวชาวไทย ควารสอบถามรายละเอียดที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สอดก่อนเดินทาง เนื่องจากระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลง และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางข้ามไปสหภาพพม่าต้องนำ หนังสือเดินทาง มาแสดงที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยเพื่อประทับตราผ่านแดนโดยไม่เสียค่า ใช้จ่าย สำหรับฝั่งสหภาพพม่าเสียค่าธรรมเนียมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองพม่า คนละ 10 ดอลล่าร์ (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้) เพื่อท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็น กลับ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. และจากด่านตรวจคนเข้าเมืองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถเดินทางเข้าไปได้ไม่เกิน 2 กม.สำหรับใครที่ได้มาเที่ยวกันที่นี่จะต้องชอบและจะต้องประทับใจกันเป็นอย่างแน่นอน เพราะว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนมาเที่ยวกันมากมายเลยนะ รายละเอียดติดต่อ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด โทร. 0-555-3002,0-5556-3000

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

น้ำตกทีลอซู

เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ แต่เดิมชาวกะเหรี่ยงเรียกน้ำรกนี้ว่า น้ำตกทีลอซู ที่แปลว่าน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ห่างจากที่ทำการเขตฯ 1.5 กม. มีลักษณะเป็นน้ำตกเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 900 เมตร เกิดจากลำน้ำห้อยกล้อท้อทั้งสายที่ไหลแผ่ปกคลุมพื้นที่หน้าผากว้างกว่า 500 เมตร ก่อนที่จะทะยานลงสู่หน้าผาสูงชันลดหลั่นเป็นชั้น ๆ สูงกว่า 300 เมตร เสียงดังกึกก้องบ่องบอกถึงความยิ่งใหญ่จนชาวกะเหรี่ยงให้สมญานามว่า น้ำตกทีลอชู (น้ำตกใหญ่) รายล้อมไปด้วยป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์เป็นน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่และสวยที่ สุดในเมืองไทย น้ำใสสะอาด ฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกสวยที่สุด การเดินเที่ยวชมน้ำตกแต่ละชั้นต้องเดินผ่านสายน้ำขึ้นไป จึงควรใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

การเดินทางท่องเที่ยวในฤดูฝน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางปิดเส้นทางเดินรถยนต์ เนื่องจากการสัญจรลำบาก และยังเป็นการพักฟื้นผืนป่าให้สัตว์ออกหากินและขยายพันธุ์โดยไม่ถูกรบกวน หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปน้ำตกทีลอซูในช่วงนี้ ควรติดต่อบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากการเดินทางเข้าได้ 2 เส้นทาง คือ ล่องเรือยางจากท่าทราย อำเภออุ้มผาง ไปตามลำน้ำแม่กลองใช้เวลาเดินทาง 3 ชม. และเดินเท้าต่อไปน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.  หรือเดินเท่าตามเส้นทางรถจากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 25 กม. ใช้เวลา 4-5 ชม. นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์เดินทางเข้าในช่วงเวลาดังกล่าวต้องได้รับ อนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนทุกครั้ง สำหรับใครที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติที่นี่จะต้องชอบกันเป็นอย่างแน่นอน เพราะว่าธรรมชาติที่นี่ก็สวยไม่แพ้ที่ใดกันเป็นอย่างแน่นอน

การล่องแพ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อผ่านบริษัททัวร์ที่จัดล่องแพในอำเภออุ้มผางได้ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท. สำนักงานตาก โทร. 0-5551-4341-3

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

อุทยานแห่งชาติลานสาง

บ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ ห่างจากตัวจังหวัดตากประมาณ 20 กม. มีพื้นที่ 65,000 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนติดต่อกันเกือบตลอดพิ้นที่ ส่วนที่สูงที่สุดอยู่ด้านทิศตะวันตก ทิศใต้ แล้วลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออก มีลำธารไหลผ่านหลายสาย เช่น ลำห้วยลานสาง ห้วยท่าเล่ย์ คลองห้วยทราย ห้วยอุมยอม ป่าในเขตอุทยานฯ มีทั้งป่าดงดิบ ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ สลับกันไปตามลักษณะภูิมิประเทศ สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ หมูป่า เก้ง เต่าปูลู เลียงผา ชะมด นกปรอดเหลือหัวจุก จิ้งก่าบิน เป็นต้น สำหรับใครทที่ได้มาที่นี่จะต้องได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ได้สูดบบรยากาศเต็มปอดอย่างแน่นอน

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ผาสามเงา

หรือ พระสามเงา ตำบลย่านรี บริเวณหน้าผาเจาะเป็นช่องลึกพร้อมพระพุทธรูป 3 องค์ เรียงกัน 3 ช่อง ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า ฤาษีวาสุเทพ และฤาษีสุกกทันต์ ได้สร้างเมืองหริภุญไชย ลำพูน เสร็จแล้ว ได้แต่งตั้งทูตไปทูลขอพระนางจามเทวี ราชธิดาของพระเจ้านพรัตน์  กษัตริย์แห่งกรุงละโว้ ลพบุรี ให้ขึ้นไปครองนครหริภุญไชย เมื่อพระเจ้านพรัตน์ทรงอนุญาต พระนางจามเทวี จึงเสด็จทางชลมารค พร้อมเหล่าเสวกามาตย์และข้าทาสบริวารมาตามแม่น้ำปิด กระทั่งถึงบริเวณพรสามเงาในปัจจุบัน เกิดอาเพศขึ้นอย่างฉับพลัน พายุโหมกระหน่ำอย่างแรก จนขบวนเรือไม่สามารถเคลื่อนต่อไป สำหรับใครที่ได้มาที่นี่นะ รับรองได้ว่าคุณจะต้องประทับใจกันเป็นอย่างแน่นอน

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ถ้ำธารลอดผาขาว-ผาแดง

อยู่ห่างจากที่ทำการ 35 กม. มีน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยผาขาว-ผาแดง มีความสูง 30 เมตร มีถ้ำธารน้ำลอดเกิดจากลำห้วยผาแดง ซึ่งไหลลัดเลาะลงถ้ำด้านล่างภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยสวยงาม น้ำตกแม่ย่าป้า เป็นน้ำตกขนาดกลางเกิดจากลำห้วยแม่ย่าป้า อยู่ในป่าทึบ มีน้ำไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นตามร่องห้วย แล้วไหลลงสู่ลำห้วยแม่ท้อ การเดินทาง ไปน้ำตกแม่ย่าป้านั้นยังไม่สะดวกนัก นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินป่าควรติดต่อขอคนนำทางกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ก่อนน้ำตกสามหมื่นทุ่ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากลำห้วยสามหมื่นหลวง มีความสูง 30 เมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สำหรับใครที่ได้มาจะต้องสนุกกันเป็นอย่างแน่นอนรับรองได้ว่าจะต้องชอบกันเป็นแน่เลย

อัตราค่าเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยว ชาวไทย เด็กราคา 20 บาท ผู้ใหญ่ ราคา 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก ราคา 200 บาท ผู้ใหญ่ 400 บาท รถยนต์ 4 ล้อ ราคา 30 บาท (ไม่รวมคนขับ)

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

ตาก ธรรมชาติที่งดงาม

การเดินทาง

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน แล้วเข้าทางหลวงหมายเลขจ 32 ผ่านพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้ง ผ่านเข้ากำแพงเพชร และตรงไปที่จังหวัดตาก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชม.

เครื่องบิน

สายการบินพี บี แอร์ บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ แม่สอด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที สอบถามข้อมูลการเดินทาง ตารางเวลาเที่ยวบิน และสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2326-8000 หรือเว็บไซต์ www.pbair.com

 

ที่มา www.kapook.com