รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด ภาคเหนือแหล่งท่องเที่ยวมาหกมายและสวยงามมาก มีทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นที่ติดใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวที่ภาคเหนือกันอย่างมากมาย

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากของภาคเหนือ

  • ดอยตุง ไปเชียงรายไม่ได้เยือนดอยตุง ก็เหมือนไปไม่ถึงเชียงราย บนดอยตุง มีหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย และสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี อาทิเช่น ตำนักดอยตุง นอกจากนี้แล้วยังมีสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งรวบรวมเอาพืชไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวหลากหลายชนิดมาไว้บนพื้นที่ 25 ไร่ ดูแล้วสวยงามมากมายเลยทีเดียว
รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

  • บึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงบอระเพ็ดถือเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่สามอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากว่ามีสัตวืเคยอาศัยอยู่ประมาณ 148 ชนิด รวมทั้งสัตว์พันธุ์หายาก อาทิ นกเจ้าฟ้าสิรินทร และปลาเสือตอ จัดเป็นพื้นที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีทิวทัศน์งดงามเป็นที่กล่าวขานเลยทีเดียว
รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

  • ทิวดอกซากุระ ขุนแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่ จัดเป้นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่มาแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขุนแม่ยะ แทรกตัวเป้นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองเชียงใหม่ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปชมความงดงามของดอกซากุระ ดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่แสนสวยงาม
รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

ซึ่งทุกๆปี ราวปลายเดือนธันว่ฃาคม จนถึงต้นเดือนมกราคม ดอกนางพยาเสือโคร่ง จะเบ่งบานทั่วขุนเขา สลับกับทิวสนที่เป็นที่เรียกขานกันว่า ดอยสีชมพู ใครได้มาดูก้จะต้องประทับใจ เอาไปบอกต่อกันทุกราย

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

  • ปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ป่าอุ๋ง หรือชื่อเต็มว่า โครงการพระราชดำริปางตอง2 นั้น เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมราษฎรชนกลุ่มน้อยบริเวณนั้น สร้างอ่างเก็บน้ำ และพัฒนาความเป็นอยู่
รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

ปัจจุบัน ป่าอุ๋ง ถูกขนานนามว่าเป็น สวิสเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย เพราะนอกจากจะมีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะยามที่พระอาทิตย์ฉายแสงขึ้นสะท้อนผิวน้ำและทิวสนในม่านหมอกแล้วรับรองว่าสวยงามไม่แพ้ สวิสเซอร์แลดืของต่างประเทศย่างแน่นอน

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด

รวมแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ ที่ห้ามพลาด