ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด จังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีชื่อเสียง ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีกันมากมาย

สถานที่ท่องเที่ยวของราชบุรี ที่ห้ามพลาด

 • พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน เป็นโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องค์อัครราชูปถัมภก พิพิธภัณฑ์อยู่ห่างจากอำเภอโพธิ์ธารามประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นที่เก็บรักษาหนังใหญ่ 313 ตัว ซึ่งยังคงอยู่มนสภาพที่สมบูรณ์ ทางวัดได้จัดแสดงหนังใหญ่ทุกๆ วันเสาร์ เวลา 10.00 น.
ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

 • ถ้ำเขาบิน ตั้งอยู่สองรอยต่อของสองอำเภอคือ อำเภอเมือง อละอำเภอจอมบึง ถ้ำเขาบินนี้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางเส้นทางราชบุรี-จอมบึง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากปากทางไปมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ถ้ำเขาบินตั้งอยู่อำเภอบิน เป็นถ้ำที่มีหหินย้อยที่สวยงามมากสามารถจินตนาการเป็นรูปสัตว์ต่างๆ หลายชนิด
ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า ตลาดน้ำคลองลัดพลี มีมานานกว่า 100 ปีเศษมาแล้ว ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออก 500 เมตร ตลาดน้ำดำเนิสะดวกตั้งอยู่ที่คลองดำเนินสะดวก เหมาะที่จะไปเที่ยวชมในเวลาเช้า เนื่องจากแดดไม่ร้อนและมีเรือขายสินค้าเป็นจำนวนมาก
ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ตั้งอยู่ริมถนนวรเดช มีลักษณะการจัดแสดงทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพื้นเมือง รวมทั้งการจัดแสดงตัวอย่างวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของลาวโซ่ง กระเหรี่ยง และไทยวน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างพร้อมมูล
ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

 • พิพิธภัณฑ์ภโวทัย เป้นเรือนไทยประยุกต์จากหน้าสถานีตำรวจสวนผึ้งแยกไปประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านวัดสวนผึ้งแล้วแยกขวาไปอีกจนข้ามสะพานก็จะมาถึงพิพิธภัรฑ์ที่อยู่ทางซ้ายมือรวบรวมวัตถุดบราณสยามในอดีต รวมทั้งมีรถม้า พันธุ์ดอกไม้ และไม้ประดับของไทยชนิดต่างๆ
ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

 • สวนผึ้ง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มี ภูมิประเทสที่หลากหลายจากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดมสมบูรณ์ แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูง
ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ติดชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทสไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับกาญจนบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดทวายประเทศเมียนมาร์

แผนที่และการเดินทาง

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

ราชบุรี กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอด

 • รถยนต์ สามารถเดินทางไปได้ 2 เส้นทางคือ เส้นทางสายเก่าทสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านบางแค-อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ราชบุรี ส่วนเส้นทางที่2 เป็นเส้นทางสายใหม่ เส้นางหลวงหมายเลข 338 จากกรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี เข้าถนนเพชรกษมบริเวณอำเภอนครชัยศรีก่อนถึงตัวเมืองนครปฐมประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นใช้ถนนเพชรเกษมตรงไปตัวเมืองราชบุรี
 • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการดินรถ จากสถานีขนว่งสายใต้ไปจังหวัดราชบุรีทุกวัน ทั้งรถธรรมดา รถปรับอากาศชั้น 1 และปรับอากาศชั้น 2 วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2434 7192 , 0 2435 5605
 • รถไฟ การรถไฟแห่งประเทสไทย มีบริการออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง และสถานีรถไฟ(บางกอกน้อย)ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 1690 หรือ 0 2220 4334

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง