สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้ จังหวัดสระแก้วมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลายรูปแบบ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพรี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก(ตลาดโรงเกลือ) ปราสาทสดีกก็อกธม ละลุ หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก เป็นต้น

สถานทีท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

 • หลวงพ่อขาววัดนครธรรม เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สร้างด้วยปูนถูกค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2468 เดิมเป็นองค์ประธานประดิษฐานที่วัดบ้านจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัมนานคร มาเป็นเวลาช้านาน ไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใด
สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

 • หลวงพ่อทองวัดสระแก้ว หลวงพ่อทอง หรือพระครูรัตนสราธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เป็นพระภิกษุที่มีความเมตตาสูง เป็นที่เคารพรักของประชาชนทั่วไป อบรมเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และมีความรู้ความสามารถด้านวิชาแพทย์โบราณ ช่วยเหลือบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณ นอกจากนี้ ยังเป็นพระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณด้านไสยศาสตร์ เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

 • ตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่ที่คนทั่วไปรู้จักดี ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศเป็นตลาดใหญ่ที่ประกอบด้วยตลาดย่อยๆ อีก 5 ตลาด ได้แก่ ตลาดโรงเกลือเก่า ตลาดเทศบาล2 ตลาดโกลเด้นเกต ตลาดเดชไทย และตลาดเบญจวรรณ มีร้านค้ามากมายไม่ต่ำกว่า 3,000 ห้อง ในแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้าน
สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

 • เขาฉกรรจ์ เป็นภูเขาหินปูนสามลูกต่อเนื่องกัน ตั้งอยู่ในถ้ำเขาฉกรรจ์ ต.ฉกรรจ์ อ.ฉกรรจ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองสระแก้ว ประมาณ 18 กิโลเมตร มีหน้าฝาสูงชันทำมุมเกือบตั้งฉากกับพื้นดิน มีจุดสูงสุดของยอดเขาสูงประมาณ 324 เมตร จากระดับน้ำทะเล ภายในถ้ำมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่ถึง 12 แห่ง ซึ่งในถ้ำต่างๆเหล่านี้ เป็นที่อาศัยของฝูงค้างคาวจำนวนมากท่พร้อมใจกันบินออกหากินในตอนเวลาพลบค่ำ
สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

 • ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเนย็น-เขาใหญ่ มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 95 เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารและเป็นส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดแม่น้ำปางปะกง กลางฝืนป่าปางสีดาจึงมีน้ำตกหลายแห่ง และเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยว สามารถจอดรถแล้วเดินถึงเลย ได้แก่ น้ำตกปางสีดา ส่วนน้ำตกอื่นๆ ต้องเดินป่าหรือพักแรมกลางป่า ระยะตั้งแต่ 2 กิโลเมตรขึ้นไป เช่น น้ำตกผาตะเคียน น้ำตกลานแก้ว น้ำตกแควมะค่า น้ำตกทับวุง น้ำตกถ้ำค้คาว เป็นต้น
สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

ที่ตั้และอาณาเขต

จังกวัดสระแก้วตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดติดกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่และการเดินทาง

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

สระแก้ว น่าเที่ยวมากๆ ต้องไปเที่ยวให้ได้

 • รถยนต์ การกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปสระแก้วได้ 3 เส้นทาง คือ

1. เส้นทางพหลโยธิน มาถึงรังสิต แล้วให้ชิดว้ายโดยใช้สะพานวงแหวนเข้ามาลงที่ เส้นทางหลวงหมายเลข 305 ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จากนั้นเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 33 ผ่าน อำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึง จังหวัดสระแก้ว ระยะทงประมาณ 241 กิโลเมตร

2.เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วเลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ผ่าน จังหวัดนครนายก อำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร

3.เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นให้ใช้เส้นทางไป อำเภอพนมสารคาม พอถึงประมาณกิโลเมตรที่ 95 ให้เลี้ยวขวาอีกครั้ง เข้าเส้นทางหมายเลข 33 ไปจนถึงสระแก้ว

 • รถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถดดยสารธรรมดาและปรับอากาศไปสระแก้ว ออกจากสถานีขนว่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว รายละเอียด โทร. 537-8055
 • ทางรถไฟ มีบริการขบวนการรถไฟสาย กรุงเทพฯ-สระแก้ว-อรัญประเทศ รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 223-7010 ,223-7020

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง