ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ ระยองเป็นเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก ที่ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งกวีศรีรัตนโกสินทร์ สุนทรภู่ ผู้มีผลงานวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วที่ยากจะหา ผู้ใดมาเทียบเทียม นอกจากนี้แล้วจังหวัดระยองยังมีความงดงามธรรมชาติ แถมยังเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญ เป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ เงาะ ทุเรียน มังคุด และยังเป็นที่ตั้งของโครงการพัมนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ของประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด

 • เกาะเสม็ด (เกาะแก้วพิศดาร) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง ระยอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประกอยบด้วยอ่าวและหาดทรายสวยงามมากมาย เช่นหาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายที่ยาวและสวยที่สุด ของเกาะ ซึ่งเป็นหาดที่มีลักษณะโค้งเสี้ยวจั้นทร์บนเกาะมีที่พัก ร้านอาหาร และกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย
ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

 • เขาวง ชาวบ้านมักจะเรียกว่า เขาวงกต เพราะมีภูเขาล้อมวงเป็นชั้นๆ มีโพรงถ้ำที่สลับซับซ้อนคล้ายเขาวงกต มีหน้าผาและชะโงกผาที่สวยงาม ประกอบด้วยถ้ำ ประมาณ 80 ถ้ำ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่รอบๆ เขาวง ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเลียงผา ที่เป็นสัตว์ป่าสงวน ปัจจุบันเปิดให้ชม 20 ถ้ำ
ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

 • กาะกุฏี (เกาะกุด) เป็นเกาะหนึ่งในวรรณกรรม พระอภัยมณี ของสุนทรภู่ อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ดห่างจากฝั่งประมาณ 6 กิโลเมตร มีหาดสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำ แค้มป์ปิ้ง ดำน้ำชมแฃประการรังที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงาม
ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

 • เกาะทะลุ ห่าวจากเกาะกกุฏีไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากเกาะเสม็ด 12 กิโลเมตร มีหาดทรายที่ขาวสะอาด และมีแนวประการังที่สมบูรณ์อยู่บริเวณโดยรอบ สามารถดำน้ำลึกได้อีกแห่งหนึ่ง
ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

 • เจดีย์กลางน้ำ ความงดงามแห่งศรัทธาบนเกาะกลางน้ำระยอง ห่างจากตัวเมืองระยองไปทางใต้ 2 กิโลเมตร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยองคือ พระศรีสมุทรโภคชัยโชค ชิตสงคราม(เกตุ ยมจินดา) เป็นผู้สร้าง ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ของชาวเรือว่าได้เดินทางมาถึงเมืองระยองแล้ว แข่งเรือยาวและงานลอยกระทง ซึ่งได้จัดสืบทอดกันมา 60 กว่าปีแล้ว
ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

 • พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน จัดแสดงอยู่ที่วัดบ้านดอน ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ระยอง มีหนังใหญ่ 120 ตัว อายุกว่า 200 ปี เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยอง คือพระศรีสมุทรโภคชัยโชค ชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เป็นผู้ถวายไว้สนใจชมพิพิธภัณฑ์กรุณาติดต่อท่านเจ้าอาวาส
ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดระยองตั้งอยู่ทิศตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดชลบุรี
 • ทิศใต้ ติดชายฝั่งอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดชลบุรี

แผนที่และการเดินทาง

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

ระยอง เมืองท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้

 • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ถึงระยอง เดินทางไปได้หลายเส้นทาง ดังนี้

1. ตามางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะทาง 220 กิโลเมตร

2. ไปตามทางหลวงหมายเลข 3 และแยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรงกิโลเมตรที่ 136.5 เข้าทางหลวงหมายเลข 36 เป็นระยะทาง 185 กิโลเมตร

3. ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 34 และเข้าทางหลวงหมายเลข 3138 โดยผ่านอำเภอเมืองบ้านบึง เป็นระยะทาง 179 กิโลเมตร เส้นทางที่ 4 ไปตามทางหลวงหมายเลข 3 และเข้าทางหลวงหมายเลข 344 (สายบางนา-ชลบุรี-แกลง)

 • รถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก(เอกมัย) ไปยังตัวจังหวัดระยอง และอำเภอต่างๆ ในจังหวัดหลายเส้นทาง ได้แก่ สายกรุงเทพฯ-ระยอง , บ้านแพ, แกลง, แหลมแม่พิมพ์, มาบตาพุด, ประแสร์ เป็นต้น รายละเอียดติดต่อ สอบถามได้ที่ โทร. 391-2504

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง