ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จังหวัดปราจีนบุรีตังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของภาคกลาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่นับเป็นสมบัติล้ำค่าในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ  นับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่ามาท่องเที่ยวเลยทีเดียว

สถานที่ท่องเที่ยวในปราจีนบุรี

 • อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาพนมดงรัก สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป้นภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนต่อเนื่องกัน เป็นบริเวณกว้างขวาง โดยมีเขาที่สำคัญหลายลูก เช่น เขาละมั่ง เขาภูสามง่าม เขาใหญ่ เขาวง เขาสลัดได เขาทิศสี และต่างๆ มากมาย นับว่าเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียว
ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • น้ำตกธารทิพย์ ตังอยู่ที่บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองก้ว เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินต่างระดับ บางช่วงไหลผ่านลานหินบริเวณกว้าง บางช่วงเป็นแอ่งน้ำลึก สามารถลงเล่นน้ำได้ มีลานหินสำหรับนั่งพักผ่อน ฝั่งซ้ายของลำธารลักษณะค่อนข้างสูงชัน สภาพโดยทั่วไปยังเป็นป่าที่คงความงดงามและอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างดี
ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • แก่งหินเพิง ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่สวยงามอยู่มนลำน้ำใสใหญ่ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ใสใหญ่) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีมีชื่อเสียงที่เหมาะแก่การล่องเรือยางที่ท้าทาย และสนุกสนาน สำหรับคนที่ชอบท้าทายจะต้องมาที่นี่ให้ได้เลย
ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • พิพิธภัณฑือยู่สุขสุวรรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 135 ถนนปราจีนตคาม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าของเอกชน เก็บสะสมตะเกียงไว้มากที่สุดในประเทศไทย พื้นที่โดยรอบปลูกพันธุ์ไม้ที่สวยงามนานาชนิด อีกทั้งยังมีสัตว์ต่างๆ เลี้ยงไว้มากมาย เมื่อก้าวเข้าสู่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะได้พบกับตะเกียงมากมายมหาศาล ซึ่งแขวนอยู่ในทุกๆ ที่ ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ ร้านค้า บนเพดาน หรือแม้กระทั่งห้องน้ำ
ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • โบราณสถานพานหิน ตั้งอยู่ที่บ้านโคกขวาง เป็นโบรารสถานที่ก่อด้วยสิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ มีมุขยื่นออกมาทั้งสี่ด้าน สันนิษฐานว่าประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ มรอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 ในสมัยพระเจ้าวรมันที่1 แห่งเจนละ นอกจากนี้แล้วยังพบศิลาแลงทรงกลม สกัดเป็นรูปฐานเชิงอีกด้วย
ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะลายพระหัตถ์ศรีมหาโพธิ์ อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์นี้ เป็นฝีพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เสด็จประพาสปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2451 ทรงจาลึกไว้บนแผ่นศิลาแลง ซึ่งเป็นซากโบราณวัตถุสมัยลพบุรี อายถราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • พิพิธภํณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางด้านหลังของสาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 200 เมตร เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี ภายในมีการจัดแสดงโบราณวัตตถุสำคัย ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากเมืองดบราณสถานสมัยทวารวดี
ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสระแก้ว
 • ทิสตะวันตก ติดกับจังหวีดนครนายก
 • ทิสใต้ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่และการเดินทาง

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพน สามารถเดินทางไปจังกวัดปราจีนบุรีได้หลายเส้นทาง ดังต่อไปนี้

1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงรังสิต แล้วใช้สะพานวงแหวนแยกมาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33 (นครนายก-ปราจีนบุรี) ถึงสามแยกหนองชะอม ประมาณกิดลเมตรที่ 155 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 319 จนถึงตัวจังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ  132 กิดลเมตร

2. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงแยกหินกอง ประมาณกิโลเมตรที่ 90 แยกขวาใช้เส้นทางหมายเลข 33 ผ่านอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายก ไปจนถึงสามแยกบ้านหนองชะอม ประมาณกิโลเมตรที่่ 155 ให้แยกขวาเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 319 จนถึงจังหวัดปราจีนบุรี รวมระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร

 • โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490
 • โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690