จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง จังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ ถ้าใครมาเที่ยวจันทบุรีจะได้ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียว เรียกว่าคุ้มสุดคุ้มกันเลย

สถานที่ท่องเที่ยว จันทบุรี

 • หาดคุงวิมาน เป็นชายหาดที่เงียบสบายอละมีทัศนียภาพที่สวยงาม ตั้งอยุ่ที่ อำเภอนายายอาม ห่างจากตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีประมาณ 35 กิโลเมตร ริมชายหาดมีที่พักและร้านค้ามากมายไว้บริการนักท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การพักผ่อนมากที่สุดคือ ช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน -เดือนพฤาภาคม
จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

 • อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ต้งอยู่ที่ตำบลขุนชอง อำเภอแก่งหางแมว ลักาณะเป็นพื้นที่ราบหรือป่าลุ่มต่ำ ด้านตะวันออกเป็นแนวขนานถึงเขตรักษาพันธุืสัตว์ป่าเขาสอยดาว มียอดเขาาสูงที่สุดคือยอดเขาสิบห้าชั้น ความสูง 802 เมตร ห่างจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

 • น้ำตกคลองนารายณ์ ตั้งอยู่ทางเหนือน้ำตกพลิ้ว และมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า น้ำตกเขาสระบาป เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีลำธารใสสลับกับอ่างน้ำเป็นช่วงๆ ได้แก่ อ่างอานนท์ อ่างอมร และอ่างศาล มีน้ำไหลตลอดปี สภาพธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก
จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

 • หาดแหลมสิงห์ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นชายหาดปากอ่าวที่แม่น้ำจันทบุรีไหลออกมาจากปากอ่าวไทย ร่มรื่นด้วยทิวสนยาวไปตามแนวชายหาดที่มีที่นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมทั้งร้านอาหาร ตั้งเรียงรายอยู่ริมหาดและมีบริการด้านที่พัก สำหรับนักท่องเที่ยว จากบริเวฯหาดมองออกไปจนเห็นเกาะจุฬาและเขาแหลมสิงห์อยู่เบื้องหน้า
จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอุทยานฯ คือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำตกตลอดปี อยู่ห่างจากจังหวัดทบุรีประมาณ 1 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

 • น้ำตกเขาสอยดาว อยู่ในนเขตรักษาพันธุืสัตว์ป่าเขาสอยดาว ตั้งอยู่ก่อนถึง อำเภอสอยดาว 2 กิโลเมตรสภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นภูเขาสลับวับว้อน มียอดเขาสูงคือ ยอดเขาสอยดาวใต้ สูง 1675 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปกคลุมด้วยป่าไม้เบยจพรรณและป่าเต็งรังที่มีสมุนไพรหลายชนิดขึ้นกระจาอยู่ ทั่วไป น้ำตกแห่งนี้มีความสูง 16 ชั้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นน้ำตกด้วยตนเองถึงชั้นที่ 9 รัยะประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

 • หาดเจ้าหลาว เป็นหาดทรายละเอียดสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของหาดทรายเมืองจันท์ เมื่อน้ำลงแนวสันทรายจะโผล่พ้นน้ำ ทอดเป็นแนวยาวไปจดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ส่วนชายหาดด้านตะวันออกเป้นแหลมหิน บริเวณสันเขาหาดเจ้าหลาวเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทะเลที่น่าชื่นชม หรือจะเดินเล่นตามเนินเข หรือจะมานั่งเล่นตกปลาเก๋าก้ได้ จะทำให้้ได้ความสนุกไปอีกแบบ
จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชนบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดตราด  อละราชอาณาจักรกัมพูชา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดระยอง

แผนที่ละการเดินทาง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

จันทบุรี เที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง

 • โดยรถยนต์ มีด้วยกันหลายเส้นทางแต่ในที่นี่จะมาแนะนำเส้นทางทีใกล้ที่สุด 2 เส้นทาง

1. ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์) ไปจนถึงเมืองพัทยา จังหวัดชนบุรี ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร จากนั้นแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 36 อีกประมาณ 50 กิโลเมตร จนถึงอำเภอเมือง จังหวัดระยอง แล้วแยกว้ายเข้าสูทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ต่อไปอีกประมาณ 108 กิโลเมตร จนถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยัทางทั้งหมด 248 กิโลเมตร

2. ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  (กรุงเทพฯ-ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์) ไปจนถึงเมืองพัทยา จังหวัดชนบุรี จากนั้นแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 344 (ชลบุรี-แกลง) ผ่านอำเภอบ้านบึง อำเภอวังจันทรื และอำเภอแกลง ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร จากนั้นอยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 ต่อไปอีกประมาณ 58 กิโลเมตร จนถึงจังหวัดจันทบุรี

 • โดยรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางธรรมดาอละรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพน-จันทบุรี ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกหรือเอกมัย ถนนสุขุมวิท และสถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ หรือหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
 • รถตู้ รถตู้ไปจังหสัดจันทบุรี ขึ้นรถตู้ที่เซ็นจูรี่ให้บริการทุกวัน เริ่มตั้งแต่ 6 โมงเช้า – 1 ทุ่ม ราคาเที่ยวละ 200 บาท ดดยรถตู้จะจอดที่ห้างโรบินสัน

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง