สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว สถานที่เที่ยวที่สำคัญของสุโขทัย ส่วนใหฐ่เป็กนการเที่ยวชมสถาปัตยกรรมโบราณสถานและงานศิลปกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะอ่อนช้อยเฉพาะตัว โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ฯลฯ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัยก็มีอยู่เหมือนกัน เลือกได้ว่าถ้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยแล้วละก็ครบทุกรูปแบบแน่นอน

สถานที่ท่องเที่ยว สุโขทัย

 • อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เดิมชื่อป่าคา หมายถึงป่าคาหลวง หรือสันกลางแม่วังช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าคา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก่ง มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าคาขนาดใหญ่ เป็นต้นน้ำท่าแพ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะสัณฐานเป็นเทือกเขา ป่าาไม้ยังอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ สัตว์ป่่าที่พบเห็นก็มีมากมายหลายชนิด ได้แก่ กระแต เสือไฟ เลียงผา และอื่นๆ อีกมากมายเป็นต้น
สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

 • วัดเจดีย์เจ็ดแถว อยู่ทางด้านหน้าวัดช้างล้อม นับว่ามีความสวยงามมากกว่าวัดอื่นในเมืองศรีสัชนาลัย เพราะมีเจดีย์แบบต่างๆ กันมากมายที่เป็นศิลปะสุดขทัยแท้ และเป็นศิลปะแบบสรีวิชัยผสมสุโขทัย สาเหตุที่เรียกว่าจัดเจ็ดแถวเนื่องจากได้พบเจดีย์จำนวนมากมายหลายชนิดภายในวัด และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า วัดเจ็ดเจดียืนี้ เป็นวัดที่มีความสวยงามมากกว่าวัดอื่นๆ อาจเป็นวัดของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองนี้ และเจดีรายอื่นๆ คงเป็นที่บรรจุพระอัฐิของเจ้านายในราชวงศ์สุโขทัย
สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

 • พิพิฑภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตติรามคำแหงสุโขทัย ตั้งขึ้นตามพระนามของพ่อขุนรามคำแหง วีรกษัตริย์ไทย ผู้ครองเมืองสุโขทัยและสรา้งสรรค์สิ่งต่างๆ นานับประการที่ทำให้สุโขทัยเป็นราชธานีที่สำคัยของประเทศ
สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

 • อุทยานประวัติศาสตร์สรีสัชนาลัย ได้รับกรยกย่องให้เป็นมรดกโลก เช่นเดียวกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2534 ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิต ตำบลหนองอ้อ และตำบลท่าชัย ตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัยอยู่ในเขตหมู่บ้านพระปรางค์ เดิมชื่อเมืองเชลียง แล้เปลี่ยนชื่อเป็น ศรีสัชนาลัย ในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย และได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองเชลียง ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์นี้มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่ค้นพบอย่างมากมาย
สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นดินแดนยุคทองที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ไทยในอดีต ที่ยังคงร่องรอยแห่งอารยธรรมอันรุ่งเรือง สถาปัตยกรรมอันงดงามวิจิตรบรรจง และที่สำคัญเป็นร่องรอยอดีตแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย และของคนทั้งโลกจนได้รับการยกย่องจาก UNIESCO ให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2534
สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ภาคเหนือตอนกลางของประทสไทย มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพิษนุโลก
 • ทิสตะวันออก ติดกับจังหวัด กำแพงเพชรและจังหวัดพิานุโลก
 • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดลำปาง

แผนที่และการเดินทาง

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

สุโขทัย เมืองแห่งอารายธรรมที่น่าท่องเที่ยว

 • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ

1. จากทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าาสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพราน กระต่าย อำเภอคีรีมาศเข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 440 กิโลเมตร

2.จากทางหมายเลข 1 ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 50 บริเวณแยกบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเข้าทางงหลววงหมายเลข 32 ผ่านพระนครศรีอยุธยา มุ่งสู่นครสวรรค์ แล้วเข้าทางหลวหมายเลข 117 ตรงเข้าพฺานุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร

 • ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถด่วน และรถเร็วออกจากสถานีไฟหัวลำโพง ไปลงที่สถานนีพิษนุโลก ทุกวันจากนั้นให้เดินทางต่อโดยรถโดยสารประจำทางไปสุโขทัยอีกประมาณ 59 กิโลเมตร
 • ทางรถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งแบบธรรมดา และปรับออากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2537 8055-6 , 0 3936 2852-66
 • ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินจากกรุงเทะฯ ไปลงทีจังพหวัดพิษนุโลกทุกวัน จากนั้นเดินทางต่อโดยรถโดยสารประจำทางประมาณ 118 กิโลเมตร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1566

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง