พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดนี้กันละก็ วันนี้แอดมินก็จะพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวกัน รับรองได้ว่าเพื่อน ๆ จะต้องชอบและจะต้องประทับใจกันเป็นอย่างมาก ๆ เลย เพราะว่าสถานที่เที่ยวต่าง ๆ นะ สนุกสุดยอดกันไปเลยทีเดียว ทำให้แอดมินอยากจะเที่ยวกันขึ้นมาแล้วละ ถ้างั้นก็อย่าจะรอช้ารีบมาเที่ยวเป็นเพื่อนแอดมินกันได้เลยนะ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

1. วัดมหาธาตุ

วัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อ พ.ศ. 1927 พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุทธยาซึ่งได้รับอิทธิพลของปรางค์ขอมปนอยู่ ซึ่งใครที่ได้ไปเที่ยวแล้วละก็ต้องจะชอบกันเป็นอย่างแน่นอน

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

2. วัดพระศรีสรรเพชญ์

สร้างในสมัยของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในราวปี พ.ศ. 1991 โดยที่พระองค์ทรงเจียดพื้นที่ด้านหลังของพระบรมมหาราชวังให้เป็นวัดประจำวังหลวง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการทำสังฆกรรม และ พระราชพิธีต่าง ๆ  ให้สะดวก ส่วนใครที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่าชอบท่องเที่ยวก็ต้องเข้ามาดูกันได้ที่นี่เลยนะ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

3.วัดภูเขาทอง

สมเด็จพระราเมศวร ทรงสร้าง เมื่อ พ.ศ.1930 เมื่อบุเรงนองยกมาตีกรุงศรีอยุธยาได้เมื่อ พ.ศ. 2112 นั้นได้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองขึ้นไว้เป็นที่ระลึก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ โปรดให้ซ่อมองค์พระเจดีย์ตอนบน เป็นแบบไทยพร้อม ๆ กันกับการบูรณะวัด เป็นสิ่งที่เก่าแก่ อีกที่หนึ่งที่เราไม่ควารพลาดที่จะไป ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ก็สามารถที่จะเที่ยวได้เหมือนเดิม

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

4. วัดมเหยงคณ์

ทเหยคร์ แปลว่าภูเขาเนินดิน เป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 พระเจ้าสามพระยา อันเป็นวัดที่สร้างขึ้นถัดจาก วัดราชบูรณะ 14 ปี ในรัชกาลสมัยเดียวกัน และวัดนี้นอกจากจะมีขนาดใหญ่โต กินบริเวณได้เท่ากับช้างล้อมรอบ 80 เชือกแล้ว หากแต่ยังมีโบสถ์โอ่งโถงที่จุพระสงฆ์ได้ราว 1,000 รูป

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

5. วัดไชยวัฒนาราม

เป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2173 ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา ความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์  สำหรับใครที่อยากจะมาเดินชม หรือว่า ถ่ายรูปรอบ ณ ที่แห่งนี้ก็สามารถที่จะมาสัมผัสกันได้ด้วยตัวเอง

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

6. วัดใหญ่ชัยมงคล 

เมื่อปี พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสริมพระเจดีย์ให้ ใหญ่และสูงขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างเจดีย์ยุทธหัตพคที่ตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เมื่อคราวทรงชนะศึกยุทธหัตถี และที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันที่นี่เป็นจำนวนมากในแต่ละปีอีกด้วยนะ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

7. วัดหน้าพระเมรุ

วัดนี้เป็นเพียววัดเดียว ที่ไม่ถูกพม่าเผาทำลายอย่างย่อยยับ ดังที่ทำกับวัดอื่น ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าวัดนี้เป้นที่ตั้งทัพของ พระเจ้ากรุงหงสาวดี ที่ยึดเอาวัดนี้ เป็นที่มั่นเจาะเข้าไปยัง พระบรมมหาราชวัง ซึ่งตั้งอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้น วัดที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามเหมือนกัน อีกอย่างก็มีผู้คนมาสักการะทั้งมากมายอีกด้วย

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

8.วัดพนัญเชิงวรวิหาร

เป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฎหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามพงศาวดาร เหนือกล่าวว่า พระเเจ้าสายน้ำผึ้งซึ่งครองเมืองอโยธยา เป็นผู้สร้างขึ้นตรงที่พระราชทานเพลิงศพพระนางสร้อยดอกหมากและพระราชทานนามวัดว่า วัดพระนางเชิง หรือ วัดพระนางเชิง สำหรับใครที่อยากจะมาชมมาแวะเที่ยวก็ต้องมากันได้ที่นี่เลยนะ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

9. วัดโลกยสุธาราม

สันนิฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง  มีพระพุทธไสยาสน์ มีความยาว 42 เมตร และสูง 8 เมตร ก่ออิฐถือปูน พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ ที่พระเศียรมีดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน ส่วนใครที่อยากจะไปก็ต้องเดินทางกันไปได้เลย รับรองว่าไม่ผิดหวังกันเป็นอย่างแน่นอน เชื่อแอดมินได้เลยนะ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

10. วัดพระราม

 คาดว่าถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1912 ในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร ซึ่งเป็นบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ได้มาเที่ยวกันก็อย่าลืมที่จะแวะกันมาได้ที่นี่เลยนะ รับรองได้ว่าเพื่อน ๆ จะต้องชอบกันเป็นอย่างแน่นอน เพราะว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกัน

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

พระนครศรีอยุธยา 10 ที่เที่ยวสนุกได้ใจ

การเดินทาง

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง หมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รถโดยสารประจำทาง

  • กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุทธยา มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รถออกจากสถานีขนส่ง สายตุวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเถชร 2 หมอชิต 2 ทุกวัน ๆ ละหลายเที่ยว รถธรรมดาและรถปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 936-1972

 


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง