สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ  จังหวัดสระบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ทุ่งทานตะวัน อุโมงค์ต้นไม้ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของสระบุรี

 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อยู่ในเขตตำบลหมวกเหล็ก ทางเข้าทางเดียวกันกับตำบลหมวกเล็ก เป็นทางลาดยางต่อไปอีก 9 กิโลเมตร จัดต้งเป็นอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2523 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ ลักษณะที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีหน้าดินตื้น
สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

น้ำตกเจ็ดสาวน้อยเป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ มี 7 ชั้น 2-5 เมตร ไหลลดหลั่นกันมาตามแนวลำธารเป็นแอ่งน้ำกว้าง บรรยากาศร่มรื่น มีบริเวณสำหรับเล่นน้ำ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • ทุ่งทานตะวัน ตั้งอยู่ที่บริเวณติดต่อระหว่างจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง มีการทำไร่ทานตะวันกันมาก ในช่วงฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ริมฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองของดอกทานตะวัน เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ผ่านมาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก
สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • สวนรุกขชาติมวกเหล็ก และน้ำตกหมวกเหล็ก อยู่ห่างจากสระบุรีประมาณ 37 กิโลเมตร ที่สวนแห่งนี้มีลำธารซึ่งมาจากต้นน้ำในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นเส้นกั้นระหว่างสองจังหวัดดังกล่าว ในลำะารมีก่งหินลดหลั่น เป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ บริเวณสองฟากของลำธารมีสะพานแขวน และพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ
สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • อุโมงค์ต้นไม้ เป็นบริเวณทางโค้งที่ต้นไม้สองฝั่งถนนโค้งเขาหากันทำให้ดูคล้ายอุโมงค์ และทำให้ร่มรื่นและสวยงามมีความยาวประมาณ 200 เมตร นักท่องเที่ยวมักจอดรถแวะถ่ายรูปเป็นประจำ
สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • วัดพระพุทธฉาย ตั้งอยู่เชิงเขาปถวี(ปฐวี) ตำบลหนองปลาไหล เข้าทางเดียวกันกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธฉาย หรือรอยพระพุทธรูป อยู่บนแผ่นหินที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผา มีการสร้างมณฑปครอบไว้ มีบันไดจากบริเวรวัดด้านล่างขึ้นไปยังมณฑป และต่อไปยังหน้าผาซึ่งอยู่เหนือบนมณฑ)ขึนไป
สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • วัดศรีบุรีรัตนาราม วัดนี้จะมีลักษณะเด่นที่ตัวฐานของพระอุโบสถ ซึ่งจะมีรูปแบบคล้ายเรือสำเภาซึ่งสวยงามมากลวดลายต่างๆ รอบอุโบสถก็งดงามเช่นกัน มีความอ่อนช้อยเป็นลวดลายที่วิจิตร บริเวณรอบๆ วัดมีบรรยากาศร่มรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พุทธศาสนิชน มักจะมาสักการะบูชา พระแก้วมรกตพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์สำคัญที่สุดของชาติไทย
สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • ถ้ำดาวเขาแก้ว ตั้งอยู่ที่อำเภอพยากลาง ห่างจากอำเภอมวกเหล้กประมาณ 38 กิโลเมตร ซึ่งห่างอำเภอเมืองประมาณ 75 กิโลเมตรผู้ที่จะชมถ้ำจะต้องปีนบันไดจากเชิงเขาไปถึงปากนำประมาณ 100 เมตร ลักษณะแปลกของถ้ำนี้ คือมีจุดสีแดง สีดำ และสีน้ำตาลอยู่ที่เพดานถ้ำ มีหินงอก หินย้อย และมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ที่ตั้งและอาราเขต

จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิสตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดลพบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดกับนครราชสีมา และนครนายก
 • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และลพบุรี

แผนที่และการเดินทาง

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

สระบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอวังน้อย อำเภอหนองแค อำเภอหินกอง ถึงสี่แยกสะพานต่างระดับสระบุรี ให้เลี้ยวขวา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข  2 (มิตรภาพ) ตรงไปจนถึงตัวเมืองสระบุรี
 • รถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สระบุรี ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490
 • รถไฟ การรถไฟแห่งประเทสไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสระบุรีทุกวัน ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และรถพิเศษชานเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-2 ชั่วโมง

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง