สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น วัดวาอารามต่างๆ แถมยังมีตลาดให้เลือกของกินอีกมากมาย เช่นตลาดมหาชัย พร้อมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนกับสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ในจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้

สถานที่ท่องเที่ยวของสมุทรสาคร

 • อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์พันท้านนรสิงห์  ตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้านนรสิงห์ ณ บริเซรสถานที่ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์หัวเรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือหัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นชาวบ้านนรสิงห์ (ปัจจุบันคือบ้านป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง) ภายในอุทยานเป็นที่ตั้งของศาลพันท้ายนรสิงห์ วึ่งต่อมากรมศิลปากรได้สร้างศาลหลังใหม่แทนศาลหลังเก่าที่พังหักลงมา ภายในมีรูปปั้นของพันท้ายนรสิงห์ขนาดจริงขนาดเท่าคนจริงอยู่มนท่าถือท้ายคัดเรือ เป็นที่นับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมาก
สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

 • ตลาดสดมหาชัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฏกและศาลหมักเมือง ห่างจากศาลากลางประมาณ 200 เมตร เป็นตลาดที่รวมอาหารทะเลสดและแห้ง นอจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการค้าการคมนาคมของสมุทรสาครอีกด้วย
สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

 • บ้านศิลาสุวรรณ เป็นบ้านไม้ศักทองโบราณอันทรงคุณค่า ตั้งอยู่บริเวณถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งรัตนโกสินทร์ โดยได้แบบบ้านมาจากเรือนไม้สักแถวถนนตก ในสมัยนั้น
สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

 • สะพานปลา เป็นสะพานปลาที่ใหญ่ และทันสมัยแห่งหนนึ่งรองจากกรุงเทพฯ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่ใช้ในการลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำำทางทะเลทุกอย่างเป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางการค้าส่งปลาทะเล
สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

 • วัดใหญ่จอมปราสาท ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีน ห่างจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตร วัดใหญ่จอมปราสาท เป็นวัดเก่าแก่มีอายุ 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ มรสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานนามว่า วัดใหญ่สาครบุรี  รวมทั้วได้รับพระราชทานพระไตรปิฎก และยกฐานนะเป็นพระอารามหลวง
สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครปฐม
 • ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย
 • ทิศตะวันออก ติดกับกรุงเทพมหานคร
 • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสมุทรสงคราม และลราชบุรี

แผนที่และการเดินทาง

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

สมุทรสาคร เมืองแห่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆ

 • รถยนต์ การเดินทางไปสมุทรสาครจากกรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดิน สามารถไปได้หลายเส้นทางดังนี้

1. จากสามแยกบางปะแก้ว ไปตามทางหลวงหมายเลข 35 ถนนธนบุรี-ปากท่อ(ถนนพระรามที่ 2) ผ่านที่ทำการเขตบางขุนเทียน ด่านชั่งน้ำหนักเอกชัย ถึงสี่แยกมหาชัย (กิโลเมตรที่ 28) เลี้ยวว้ายเข้าตัวเมืองสมุทรสาคร รวมระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร

2. จากศูนย์การค้าดาวคะนองไปตามถนนเอกชัย ผ่านสะพานบางขุนเทียน วัดสิงห์ แยกบางบอนโรงเรียนศึกษานารีวิทยา วัดโพธิ์แจ้ ตำบลดอกกระบือ ด่านชั่งน้ำหนัก เคหะชุมชนมหาชัย เข้าสู่ตัวจังหวัดสมทรสาคร ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

 • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-สมุทรสาคร ทุกวันตั้งแต่เวลา 04.30-21.30 น. จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 434-558 (รถะรรมดา) โทร. 435-119-1200(รถปรับอากาศ)
 • ทางรถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ทุกๆ วัน วันละฟลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา 05.30-20.00 น. สุดปลายทางสถานีมหาชัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง