กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจกำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัยของจังหวัดกแพงเพชรส่วนใหญ่เป็นโบราณสถาน วัดวาอาราม และแหล่งธรรมชาติ เช่นอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของกำแพงเพชร

 • อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตั้งอยู่ในอำเภอคลองลานและอำเภอเมือง จังกำแพงเพชร เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก เป็นต้น
กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท ตังอยู่ที่หมุ่ 2 บ้านโคนใต้ ตำบลคณฑี ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 22 กิโลเมตร ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ เก็บรวบรวมพระพุทธรูปปางต่างๆ สมัยสุโขทัย อยุธยา และถ้วยถามสังคโลกเป็นจำนวนมาก
กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ตังอยู่ถนนดำริ เป็นที่แสดงโบรารวัตถุและศิลปรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครืองปั้นสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร นอกจากนั้นยังมีเทวรูปพระอิศวาสัมฤทธิ์ ที่ในสมัยรัชการที่ 5 ได้ถูกตัดเศียรพระและพระหัตถ์ เมื่อ พ.ศ. 2429 และได้ซ่อมแวมให้คืนดีในภายหลัง
กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • วัดพระนอน มีกำแพงศิลาแลงปักล้อมรอบวัดไว้ทั้ง 4ด้าน ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ำสี่เหลี่ยม มีห้องอาบน้ำและศาลาน้ำ ฐานและเสาร์เป็นศิลาแลงมีทางเท้าปูด้วยศิลาแลง มีโบสถ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า ด้านหลังเป็นวิหารพระนอน ก่อสร้างด้วยเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ หลักฐานทางปฏิมากรรมที่พบคือ ใบเสมารูปเทพพนม พาลีกับทรพี สันนิษฐานว่าสลักขึ้นสมัยอยุธยา
กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • ศาลพระอิศวร ตั้งอยู่ด้านหลัศาลจังหวัด สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2503 เป็นฐานวิหารที่ก่อด้วยศาลาแลง พบองค์พระอิศวรและพระอุมาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งจารึกที่ฐานทำให้ทราบถึงสภาพสังคม ในสมัยพระบรมราชาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2053
กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดดีังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
 • ทิศใต้ ติดกับจังหวัด นครสวรรค์
 • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัด พิษนุโลก และจังหวัดพิจิตร
 • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวีด ตาก

แผนที่และการเดินทาง

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

กำแพงเพชร แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ตรงสูจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร
 • รถโดยสารประจำทาง มีบริการทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-กำแพงเพชรออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริาษัท ขนว่ง จำกัด โทร. 1490

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง