ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด ชัยนาทเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน มีแม่น้ำหลายสายไหลพาดผ่าน ทำให้เมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก อีกทั้งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยสุดขทัย จึงเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุยันชัยนามีชื่อเสียงและมีสินค้าทางงด้านหัตถกรรม การจักสาน การปั้น การทอ การทำเครื่องเบยจรงคื ที่มีฝีมือประณีต รูปแบบทันสมัย ราคาย่อมเยา มีตลาดจำหน่ายทั้งประเทศและต่างประเทศ โดยฝีมือจากกลุ้มต่างๆ อีกด้วย

มาชัยนาท ห้ามพลาด

 • สวนนกชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพระ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท สวนนกชัยนาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์นก ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาและสนับสนุนหลายฝ่าย ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุยันสวนนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยปล่อยในนกชนิดต่างๆ อยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ภายในสวนนกยังมีสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินอีกด้วย
ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

 

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

 • อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อุบลรัตนราชกัญยา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืดพันธุ์ต่างๆ และอุโมงค์แก้วใต้น้ำ พบปลาที่ได้ชื่อว่า ฉลามน้ำจืด ชมปลาหายากที่สูญพันธุ์  และปลาพันธุ์ต่างๆ ชมเขื่อนเจ้าพระยาจำลองลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และวิถีชีวิตประมงไทย รวมทั้งอุโมงค์มัจฉา เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

 

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และเพื่อการท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่แนวคิด การจัดทำศูนย์วิยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองนี้ขึ้น สามารถเข้าชมได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารชัยนาท โทร. 056-476617
ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

 

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

 • วัดพระบรมธาตุวรวหาร เดิมมีนามว่า วัดพระธาตุ และมีนานอีกนามหนึ่งว่า วัดหัวเมือง สร้างขึ้นตั้งอต่สมัยขอมเรืองอำนาจอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองงค์พระเจดีย์ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นสถานที่ศักสิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

 

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

 • วัดธรรมามูลวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวชัยนาท สันนิษฐานว่าพระมหาธรรมราชากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยทรงสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2120 และได้รับการบูรณะในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประดิาฐานอยู่ในเชิงเขา วัดธรรมามูลวรวิหาร เป้นศิลปะประยุกต์ช่างสมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับสมัยอยุธยา มีพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประทับยืนดอกบัว หัตถ์ขวายยกขึ้นเสมอพระอุระ หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ สูงประมาณ 4.50 เมตร กลางฝ่าพระหัตถ์มีรอย ธรรมจักร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ที่ตั้ง

จังหวัดชัยนาท เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน มีอาณาเขตติดต่อกันกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี
 • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี
 • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี
 • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

แผนที่และการเดินทาง

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

ชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเด็ดขาด

 • รถยนต์ ชัยนาทอญุ่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 194 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณกิโลเมตรที่ 50 มีทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอ่างทอง สิงห์บุรี ประมาณกิโลเมตรที่ 183 มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ไปชัยนาทอีก 10 กิโลเมตร
 • รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและรถโดยสารธรรมดา ออกจากสถานีขนส่ง สายเหนือ โดยเริ่มบริการตั้งแต่เวลา 05.30-17.30 น.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ราคา 89 บาท และ 57 บาท ตามลำดับ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 537-8055 หรือที่บริษัทชัยนาททัวร์ โทร. (056) 412264