ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาก ผ่านความรุ่งเรืองมากแล้วหลายครั้ง เคยเป็นราชธานีแห่งที่ 2 จังหวัดนี้เต็มไปด้วยความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถานอันงดงาม ทรงคุรค่า และเรื่องราวที่น่าสน มีธรรมชาติที่แปลกตา ทุ่งทานตะวันอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเหมือน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้สามารถบอกเรื่องราวความเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ดีทีเดียว

สถานที่ท่องเที่ยวที่หเามพลาดเมื่อมาาลพบุรี

 • เขาวงพระจันทร์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองลพบุรีประมาร 28 กิโลเมตร ตั้งอยุ่อำเภอห้วยโป่ง อำเภอโคกสำดรง บริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ จะมีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขาประมาณ 3790 ขั้น ยอกเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 650 เมตร ใช้เวลาเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาประมาณ 2 ชั่วโมง สองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าไม้ซับซ้อนเต็มไปหมด เขาวงพระจันทร์ถือได้ว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี และเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงที่คนรู้จักเป็นช้านาน นอกจากนี้ภูเขานี้ยังเป็นที่มาของตำนานเมืองเรื่องท้าวกกขนาก และเรื่องพระเจ้ากงจีนอีกด้วย
ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ที่ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นพระราชวังสมัยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของลพบุรี ลักษณะผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามในสมัยพระนารายณ์มหาราช
ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • พระที่นั่งไกรสรสีหราช เป็นสถานที่สำคัญทางดาราศาสตร์ สมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงใช้เป็นที่สำรวจจันทรุปราคา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2228 และทอดพระเนตร สุริยุปราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2231 ร่วมกับคระฑูตและบาทหลวง จากฝรั่งเศสที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 1
ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • วัดเวฬุวัน วัดแห่งนี้เหมาะสำหรับการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ชมธรรมชาติหรือไปแสวงบุญ มีโบสถ์รูปร่างแปลกสวยงามสำหรับให้บำเพ็ยธรรม มีสำนักชีคอยบริการให้ความสะดวกแก่ผู้ที่ไปท่องเที่ยว และไปทำบุญ นอกจากนี้ยังมีหอสมุดของวัดซึ่งมีหนังสือธรรมะต่างๆ มากมายไว้บริการอีกด้วย
ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • สวนสัตว์สระแก้ว เป็นที่เที่ยวยอดนิยม เพราะเป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสำหรับศึกษาหาความรู้ในเรื่องของสัตว์ และพืช นับว่าเป็นสวนสัตว์ในต่างจังหวัดที่มีความสมบูรณ์พอสมควรแก่การบริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นที่ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย
ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • พระบรมอนุสรณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่กลางวงเวียนเทพสตรีใกล้ศาลากลางจังหวัดลพบุรี บริเวรหัวถนนนารายณ์มหาราช ก่อนเข้าสู่ย่านตัวเมืองลพบุรี
ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • ทุ่งทานตะวัน ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตติดต่อระหว่าง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ตามเส้นทางสายพัมนานิคม-วังม่วง มีการทำไร่ทานตะวันกันมากในช่วงฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ริมฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองทองอร่าม งดงามกว้างขวางสุดสายตาของดอกทานตะวัน บานชูช่อเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ผ่านมาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก
ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ทิสตะวันออก ติดกับจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ
 • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี
 • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

แผนที่และการเดินทาง

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

ลพบุรี น่าเที่ยวมากๆ

 • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดลพบุรีได้ 2 เส้นทาง คือ

1. กรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เข้าทาง อำเภอบางปะหัน ผ่านอำเภอ นครหลวง แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3196 ผ่านอำเภอบ้านแพรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าสู่ตัวจังหวัดลพบุรี

2. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 วึ่งแยกจากทางหลวแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงหืบุรี จากนั้นจึงใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (สายสิงหก์บุรี-ลพบุรี) ผ่านอำเภอทุ่งว้า เข้าสูาตัวจังหวัดลพบุรี

 • รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งหมอชิตทุกวัน วันละหลายเที่ยว รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 537-8055-6
 • ทางรถไฟ การเดินทางโดยรถไฟ สามารถเดินทางโดยรถไฟสายเหนือ ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน วันละหลายเที่ยว รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทสไทย โทร. 223-7010 ,223-7020

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง