ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย จังหวัดยโสธรมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดดเด่นทางด้านของประวัติศาสตร์ วัมนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น วัดมหาธาตุ พระพุทธบาทยโสธร พระธาตุก่องข้าวน้อย กู่จาน ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย หอไตร วัดสระไตรนุรักษ์ โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน ฯลฯ นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันเลยทีเดียว

สถานที่ท่องเที่ยวยโสธรที่ต้องมาให้ได้

 • วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง โบราณสถานที่สำคัยในวัดคือ พระพุทธบุษยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองของยโสธร ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สุนทรราชวงศ์ศาเจ้าเมืองยโสธรคนแรก
ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

 

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

 • พระธาตุก่องข้าวน้อย ตั้งอยู่ที่ทุ่งนา ตำบลตาดทอง ห่างจากจังหวัดปรัมาณ 9 กิโลเมตร พระธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์สมัยขอม สร้างในศตวรรษที่ 23-25 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย พระธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์ก่อิบถือปูน รูปทรงแปลกไปจากเจดีย์โดยทั่วไป คือมีลักษณะเป็นก่องข้าว พระธาตุก่องข้าวน้อยมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ คือมีหนุ่มน้อยไปทำนาตั้งแต่เช้าจนเพลมารดามาส่งข้าวสายเกิดหิวข้าวจนตาลาย อาราณ์ชั่ววูบทำให้เขากระทำการมาตุฆาต ด้วยสาเหตุเพียงว่าข้าวที่เอามาส่งดูจะน้อยไม่พอกิน ครั้นเมื่อกินอิ่มแล้ว ข้าวยังไม่หมดจึงมีสตินึกคิดใต้สำนึกผิดที่กระทำรุนแรงต่อมารดาของตนเองถึงแก่ความตาย จึงได้พระธาตุกล่องข้าวน้อยแห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลขออโหสิกรรมและล้างบาปที่ตนได้กระทำมาตุฆาต
ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

 

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

 • ภูถ้ำพระ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านกุดแห่ หรือกุดแห ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา ห่างจากตัวอำเภอเมือง 85 กิโลเมตร ที่เรียกว่า ภูถ้ำพระ เนื่องจากว่ามีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำจำนวนมาก ล้วนแต่เป็นพระพุทธรูปโบราณอันศักสิทธิ์ทั้งนั้น ถ้ำพระนี้ เป็นถ้ำใหญ่กว้างประมาณ 3 วา ยาวประมาณ 8 วา ตั้งอยู่ชะง่อนภูด้านทิศใต้ มีทางเข้าไปตามซอกหินเป้นอุโมงค์ จากปากถ้ำเลยไปตามทางทิศเหนือ สามารถเดินลอดไปได้อย่างสบาย บนภูเขาลูกนี้ นอกจากจะมีบรรยากาศร่มเย็นและร่มรื่นไปด้วยป่าไม้หนาทึบแล้ว บริเวณรอบๆ ยังมีถ้ำอื่นๆ อีกด้วย
ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

 

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

 • แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย ตั้งอู่ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว ห่างจากเมืองยโสธร 25 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-คำเขื่อนแก้ว-อุบลราชธานี โดยทางหลวงหมายเลข 23 จะมีทางแยกขวาเข้าไปอีกราว 10 กิโลเมตร มีปูชนียสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่ พระพุทธรูปใหญ่ เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน รอยพระพุทธบาทจำลอง พิพิธภัณฑืของโบราณ และเมืองโบราณดงเมืองเลย เป็นต้น
ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

 

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

 

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

 • หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ ตั้งอยู่ที่วัดสระไตรนุรักษ์ บ้านนาเวียง หมู่ที่ 1 ห่างจากจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นหอไตรเก่าแก่ สร้างมาประมาณร้อยกว่าปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าหรือไทยใหญ่ เป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่กว้าง 8.30 เมตร ยาว 10.50 เมตร หลังคามุงสังกะสี มีชายคายื่นทั้ง 4 ทิศ หลังคามี 4 ชั้น ลดลั่นกันขึ้นไปมีประตูด้านหน้า 1 ช่อง บานประตูแกะสลักรวดลายที่สวยงาม เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกแต่โบราณสร้างอยู่กลางสระน้ำ
ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

 

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม
 • ทิศใต้ ติดกับจังหวีด ศีรษเกษ
 • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนที่และการเดินทาง

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

ยโสธร เที่ยวสนุกมากๆ เลย

 • ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี จึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ไปทางอำเภอพิมาย ผ่านอำเภอหนองสองห้อง และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แล้วจึงแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภุมิ แล้วจึงถึงจังหวัดยโสธร รวมระยะทางประมาณ 531 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง
 • รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน
 • สำหรับผู้โดยสารจะเดินทางโดยรถไฟ หรือเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วต่อรถยนต์มาลงที่ยโสธรอีก 99 กิดลเมตร