อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้ จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่ทีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง ซึ่งเป็นร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้แล้วอุดรธานียังเป็นแห่งท่องเที่ยวทางธรรมมาชาติหลายอย่าง มีที่พักมากมายไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนหย่อนใจ เรียกได้ว่าใครๆ ที่อยากมาท่องเที่ยวที่หลากหลาย และครบทุกรสชาด สามารถเที่ยวที่อุดรได้เลย

สถานที่ท่องเที่ยวของอุดรธานีที่ห้ามพลาด

 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ตั้งอญุ่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า อยู่บริเวณวัดโพธิ์ใน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งงโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเครื่องใช้ที่แสดงถึงเทคโนโลยีสมัยโบราณ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ ต้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 • สวนกล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์ ตั้งอยู่ที่ซอยกมลวัมนา ถนนรอบอุดร-หนองสำโรง จากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสวนกล้วยไม้ที่ผลิตกล้วยไม้กลิ่นหอมพันธุ์ใหม่ของไทย ซึ่งใช้เวลาในการค้นคว้า และผสมพันธุ์ถึง 10 ปีเศษ ชื่อพันธุ์ Udon Sunshine พันธุ์นางสาวอุดรชันไฌน์ ซึ่งมีการนำไปสกัดทำน้ำหอมในชื่อเดียวกัน
อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 • อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นที่ตั้งของสถนที่ซึ่งแสดงถึงอารายธรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งมีโครงสร้างส่วนใหญ่ เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รุปรางต่างๆ กัน ปรากฎเป็นหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในอดีตที่น่าสนใจหลายแห่ง
อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 • วัดบ้านตาด ตั้งอยู่ตำบลบ้านตาด เดินทางออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเช 2 (อุดร-ขอนแก่น) ถึงบริเวณสี่แยกบ้านดงเค็งแล้วแยกขวาเข้าไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงบริเวณวัด สภาพโดยทั่วไปของวัดนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนโคกเนินที่ล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีต มีประตูทางเข้าออกเป็นประตูใหญ่ อยู่บริเวณด้านหน้าวัด การจะเข้าไปในวัดจะต้องขออนุญาติเจ้าอาวาสเสียก่อน ในบริเวณวัดมีสัตวืป่าชุกชุมมากมาย ทั้งไก่ฟ้า ไก่ป่า นก กระรอก กระแต หมูป่า วัดบ้านตาดเป็นที่พำนักของพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนา สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภายในวัดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ
อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 • วนอุทยาน ภูฝอยลม เป็นพื้นที่ภูเขาที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพันดอน-ปะโค อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 600 เมตร ตั้งชื่อตามชื่อของไลเคนชนิดหนึ่ง ชื่อว่า ฝอยลม ซึ่งเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ใหย่ที่กระจายอยู่เต็มพื้นที่ ต่อมาได้มีการสัมปทานทำไม้และมีราษฎรเข้ามาจับจองและบุกรุกพื้นที่เพื่อจัดตั้งหมู่บ้าน จึงทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรมเรื่อยๆ จนทำให้ ฝอยลม เริ่มน้อยลง จนแทบจะหาไม่ได้มนพื้นที่
อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 • ป่าคำชะโนด ลักษณะพื้นที่โดยรอบเป็นเกาะ มีต้นคำชะโนด เกิดขึ้นรวมกันอยู่ เป็นกลุ่มประมาณ 20 ไร่ เป็นไม้ชนิดหายากมากในประเทศไทย ภายในป่าชะโนดยังมีบ่อน้ำศักสิทธิ์อยูตรงกลางเกาะ เรียกว่า บ่อคำชะโนด เป็นน้ำใต้ดินที่พุ้งไหลวึมตลอดเวลาทางจังหวัดได้เลือกน้ำจากบ่อนี้ไปร่วมในพิธีสำคัญเสมอ
อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

ที่ตั้ง

จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ตอนบนของประเทศหรือที่เรียกว่าอีสานเหนือ อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย (อ.ท่าบ่อ อ.โพนพิสัย อ.ศรีเมืองใหม่ อ.สังคม)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น (อ.น้ำพอง อ.ภุเวียง ) และจังหวัดกาฬสินธุ์(อ. สหัสสขันธ์)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร (อ.วานรนิวาส อ.สว่างแดนดิน อ.วาริชภูมิ)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดหนองบัวลำภู (อ.เมือง)

แผนที่และการเดินทาง

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

อุดรธานี น่าเที่ยวมากๆ จะต้องไปเที่ยวให้ได้

 • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2(ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงจังหสัดอุดรธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 564 กิโลเมตร
 • รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร (หมอชิต2)
 • รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 223-7010 ,223-7020
 • เครื่องบิน บริาษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดบริการเครื่องบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 280-0060 , 628-2000

 


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง