ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค นอกจากจะมีธรรมเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในบริเวณศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค และมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และประวัติศาสตร์หลายรูปแบบ ด้วยสาเหตุทั้งหลายประการเหล่านี้จึงทำให้ขอนแก่นในปัจจับันมีความสำคัญในฐานะที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทบ

สถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆ ในจังหวัดขอนแก่น

 • วัดพระธาตุขามแก่น สร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 25 ตั้งอยู่ในบริเวณเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม เป็นพระธาตุสำคัญองค์หนึ่งของภาคอีสาน นอกจากจะเป้นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของขอนแก่นมาแต่โบราณแล้ว องค์พระธาตุขามแก่นยังเป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงงดงาม อีกทั้งยังมีมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและเป็นที่มาของชื่อเมืองขอนแก่นอีกด้วย
ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

 • วัดหนองแวง(พนะอารามหลวง) ซึ่งมีพระมหาธาตุขอนแก่นนคร หรือพระธาตุเก้าชั้น หรือยอดทรงเจดี(จำลองมาจากพระธาตุขามแก่น) จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในระหว่างการเดินขึ้นเราจะได้ยินเสียงอีนไพเราะก้องกังวารของกระดิ่งที่แขวน ไว้โดยรอบทั้งพระะาตุทั้ง 9 ชั้นทำให้มีความสุขใจในขณะเดินแต่ละชั้น มีทั้งภาพวาด และศิลปะมากมายให้เราได้เดินชมได้อย่างจุใจ โดยเฉพาะเมื่อเราขึ้นไปบนชั้นต่างๆ ของพระธาตุแล้ว เรายังได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองของแก่น พร้อมทั้งวิวสวยๆจากบึงแก่นนครอีกด้วย
ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

 • เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหย่ที่ในในภาคอีสาน สร้างกั้นลำน้ำพอง ตรงช่องเขาแนวต่อของเทือกเขาภูพานและภูพานคำ บริเวณเขื่อนมีทิวทัศนืที่สวยงาม ลมพัดเย็นสบาย มีสวนหย่อมให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ เหมาะสำหรับใครๆ ที่ต้องการไปพักผ่อนสามารถไปเที่ยวที่นี่ได้เลย รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน
ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

 • ถนนคนเดิน จัดทุกค่ำคืนวันเสาร์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด มีสินค้าพื้นบ้านและงานแฮนโ์เมดให้เลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยกัน รวมทั้งร้านขายของกินที่มีให้เลือกกันมากมายหลายร้าน พร้อมทั้งมีการแสดงแบบเปิดหมวกโชว์ความสามารถของเหล่าเยาวชนรุ่นใหม่ให้ชมด้วย ราคาก็ไม่แพง เปิดให้เดินกันตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น.
ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

 • หมู่บ้านงูจงอาง อยู่ที่หมู่บ้านโคกสง่า อำเภอย้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีศูนญืเพาะพันธุ์เลี้ยงูจงอาง และชาวบ้านแสดงการชกมวยระหว่างงูจงอางกับคน โดยช่วงที่มีการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี แต่วันธรรมดาหากจะไปชมก้สามารถเดินทางไปชมได้อย่างสะดวกโดยอู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 60 กิดลเมตร
ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ที่ตั้ง

จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวรตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภุมิ
 • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดกาฬสินธฺุ์ และมหาสารคาม
 • ทิศใใต้ ติดกับจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์
 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และเลย

แผนที่และการเดินทาง

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ขอนแก่น เมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

 • รถยนต์ มีด้วยกันอยู่ 2 เส้นทางคือ

เส้นทางที่ 1 ขอนแก่นอยู่ห่างจังหวัดกรุงเทพน ไปตามทางรถยนต์ 445 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมาย 1(ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิดลที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2(มิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ขับตรงไปเรื่อยๆ ก็จะถึงจังหวัดขอนแก่น

เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ ถึงสระบุรีแล้วตรงไปตามถนนจังหวัดสระบุรี-ลำนารายณ์ เลี้ยวขวาเข้าทางม่วงค่อม-ด่านขุนทด-ชัยภุมิ-ขอนแก่น

 • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางให้บริการ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น ทั้งรถดดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา สามารถสอบถามรายละเอียดการเดินรถได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 02936-2852-66(รถธรรมดา) และ 043 239910 (รถปรับอากาศ)
 • รถไฟ ขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ผ่านจังหวัดขอนแก่นไปจังหวัด อุดรธานีและหนองคายทุกวัน รถที่ให้บริการมีทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนดีเซลรางปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 043 221112
 • เครื่องบิน บมจ. การบินไทย เปิดบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ขอนแก่นทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ บมจ. การบินไทย โทร. 1556 , 026828000