ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ ใครที่อยากที่จะมาเที่ยวเชียงราย กันบ้าง เอ่ย ถ้าอยากที่จะมา ก็ต้องมาเที่ยวกันได้ที่นี่เลยนะ เพราะว่าวันนี้แอดมินจะพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวกัน งั้นอย่ารอช้ารีบมากันได้เลย ณ บัดนาว

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ถ้าเอ่ยถึง เมืองสามหมอก หรือ เมืองหมอกฤดู ชื่อของ แม่ฮ่องสอน คงลอยเด่น มาแต่ไกล อาจเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง สลับซับซ้อน อากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมตลอดทั้ง 3 ฤดูของปี รวมถึงทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยาย จึงไม่แปลกที่แม่ฮ่องสอนจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับท็อปเท็นของประเทศไทย ที่ใคร ๆ ก็อยากไปท่องเที่ยว แต่วันนี้อดมินจะพาเพื่อน ๆ ไปท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือการไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ที่หลากหลายกลุ่มชาติพันธ์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

โดยเริ่มต้นกันด้วยอำเภอสุดฮิตอย่าง ปาย  ที่เชื่อว่าใคร ๆ ก็อยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว ซึ่งในอดีต เมืองปายมักรู้จักเฉพาะกันเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ต่อมาก็กลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมาเที่ยวชม ถนนคนปาย ซึ่งจัดขึ้นในถนนชัยสงคราม บริเวณท่ารถปายทั้งถนนจะปิดการจราจร ให้นักท่องเที่ยวเดินเลือกซื้อสินค้า ทั้งจากสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นของชาวเขาตลอดจนสินค้าอื่น ๆ ทั่วไป โดยเฉพาะของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า รูปภาพ โปสการ์ด ตลอดจนร้านอาหาร ที่พัก แหล่งบันเทิงต่าง ๆ จะมีอยู่เรียงรายในถนนเส้นนี้ ซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวยอดนิยม คือ การเขียนโปสการ์ดส่งไปจากปาย เมืองปายจึงมีร้านโปสการ์ดและร้านกาแฟ มีอยู่ทั่วไปในถนนคนเดิน เพื่อน ๆ สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้ที่นี่เลยนะ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

และไปเที่ยวต่อที่ หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน อยู่ห่างจากตัวอำเภอปายประมาณ 4.5 กม. ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวจีนที่อพยพถิ่นฐานมา แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแต่งกาย ภาษา ได้เป็นอย่างดี โดยนักท่องเที่ยวนิยมไปชมหมู่บ้านพร้อมรับประทานอาหารจีนยูนนาน เป็นอาหารกลางวัน ทั้งนี้ ภายในยังมีศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบ้านสันติชล จำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริการบ้านพักในชุมชนอีกด้วย

จากนั้นแวะไป บ้านยอดดอย หรือ หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่อาศัยอยู่บนดอยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอย่างเคร่งครัด ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ โดยใช้เส้นทาง แม่ฮ่องสอน-อำเภอขุนยวม ไปหมู่บ้านป่าลานประมาณ 32 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาอีก 8 กม.

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ต่อด้วย หมู่บ้านรักไทย อยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 44 กม. ซึ่งหมู่บ้านตั้งติดอยู่กับชายแดนไทย-พม่า ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่อพยพหนีภัยมาจากทางตอนใต้ของจีน ในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนฮ่อ ซึ่งยังคงสืบทอดประเพณีไว้อย่างหลายอย่าง ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ลักษณะบ้านบางส่วนเป็นบ้าน แบบเก่าทำจากดินเหนียวผสมฟางข้าว รวมทั้งอาหารตำรับจีนตอนใต้แถบมณฑลยูนาน นอกจากนี้ ยัง สามารถชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดีซึ่งมีจำหน่ายในหมู่บ้าน เช่น ชาชิง ชิง ชาอู่หลง รวมถึงบริเวณหมู่บ้านมีทะเลสาบสวยงามอีกด้วย

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

หมู่บ้านละว้า แม่ละอูบ ตำบลห้วยห้อม เป็นหมู่บ้านเขตติดต่อระหว่าง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอแม่สะเรียง มีลักษณะวัฒนธรรม การสร้างที่อยู่อาศัย การแต่งกาย และอุปนิสัยที่แตกต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่น ๆ โดยที่ตั้งอยู่บนยอดดอยสูง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม การคมนาคมสะดวก จึงเป็นที่แปลกตาแปลกใจแก่นักท่องเที่ยว และโฮมสเตย์บ้านห้วยฮี้ เป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง เรียกตัวเองว่า ปกากญอ เป็นหมู่บ้านจำนวน 28  หลังคาเรือน มีประชากรรวม 50 คน อยู่พื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างตัวเมือง แม่ฮ่องสอน 26 กม. เป็นถนนลูกรัง เส้นทางแม่ฮ่องสอน-เฟิร์นริมธารรีสอร์ท – บ้านแม่สะกึด-วัดจันทร์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชม. 30 นาที กิจกรรมท่องเที่ยวสำคัญคือ พักโฮม สเตย์ ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยง,ชมกล้วยไม้ป่าร้อยกว่าชนิด,เดินป่าเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติดอยปุย,กางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวบนดอยปุ่ยซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,700 เมตร

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปางอุ๋ง สถานที่ท่องเที่ยว แม่ฮ่องสอน สนุกมาก ๆ

ปิดท้ายกันที่ โครงการพระราชดำริปางตอง – บ้านรวมไทย สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮอตอีกแห่งหนึ่งของแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในที่สูง ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 กม. ความชุ่มชื้นในหน้าฝน ทำให้เราต้องเดินทางฝ่าไอหมอก ไปยังหมู่บ้านที่อยู่เหนือเมฆ ประกอาบด้วย 24 ครัวเรือนอยู่กันอย่างมีความสุข ด้วยความงามของป่าสนทั้ง 2 ใบ และ 3 ใบ ที่โอบล้อมรอบทะเลสายภายในโครงการฯ มีสวนไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาวที่สวยงาม ให้ได้ศึกษาเป็นจำนวนมากแถมยังให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ด้วยข้อความที่น่าอ่าน สวนปางอุ๋ง เกิดขึ้นเพื่อให้มีพันธุ์พืชที่กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศบนสูง และโครงการฯ อนุยาตให้กางเต็นท์พักแรมในสถานที่ที่กำหนดได้ เว็บข้อมูล

สำหรับใครที่อยากไปเที่ยวก็ต้องมาเที่ยวกันได้ที่นี่เลยนะ รับรองว่าขจะต้องสนุกกันเป็นอย่างแน่นอน

ที่มา www.kapook.com


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง