กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่ เดิมทีเป็นถิ่นที่อยู่ของหมู่บ้านละว้า ต่อมาได้มีการอพยพผู้คนจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโงมาตั้งบ้านเรือนบริเวณแก่งสำโรงและลำน้ำปาว นอกจากนั้น กาฬสินธุ์ ยังเป็นแหล่งขุดค้นพบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ และผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์และศุนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางะรรมชาติมากมาย รวมทั้งงานหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆ ด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

  • พิพิธภัณฑ์สิรินธร  หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูคุ้มข้าว เป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์แบบและใหย่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในอาคารมีการจัดแสดง 3 ส่วนสามารถเข้ามาชมได้ทุกวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ ปิดทุกวันจันทร์ เว้นแต่ตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 043-871 014 หรือ 043 871 613-4
กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

  • พระธาตุยาคู เดิมเรียกว่า ธาตุใหญ่ เป็นพระสถูปสมัยทวารวดี (ราวสตวรรษที่ 13-15) ตั้งอยู่ทางทุ่งนาทิศเหนือบ้านเสมา อำเภอกมลาไสย ห่างจากจังหวัดกาใสินธุ์ประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นสิลปะการก่อสร้างแบบทวารวดี เชื่อกันว่าเป็นเจดียืบรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหย่ให้ความเคารพนับถือ พระธาตุยาคูเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์ ซึ่งก้ได้มีการบุรณะสืบต่อมา ชาวบ้านจะจัดงายเทศกาลเป็นประจำทุกปีในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤาภาคม เพื่อเป็นการขอฝนและความร่มเย็นของหมู่บ้าน
กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

  • เขื่อนลำปาว เป็นเขื่อนดินวึ่งสร้างบอนกั้นลำน้ำปาว และห้วยยาง มีบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลนองบัวอำเภอหนองกุงศรี และตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511  สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะพันธู์ปลา มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ หาดดอกเกด ซึ่งเปรียบเสมือนสวรรค์ชายหาดของคนอีสาน
กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

  • วนอุทยานภูแฝก (แหล่งรอยเท้าไดโนโนเสาร์) ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านน้ำคำ ตำบลภุแล่นช้าง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับเนินเขาไม่สูงมากนัก สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังมีพนธุ์ไม้ชนิดต่างๆ เช่นไม้มะค่า ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ดู่ และมีสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่าย เช่นกระรอก กระแต และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย  ในวนอุทยานมีการสำรวจจึงพบว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ประเภทเทอร์โรพอด 7 รอย จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โนซอร์ชนิดกินเนื้อ อายุประมาณ 140 ล้านปี ปัจจุบันนั้นเห็นชัดเจนเพียง 4 รอย
กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวไว้ ไม่ผิดหวัง

  • พุทธสถานภูสิงห์  อยุ่บนยอดเขาภูสิงห์ ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือประมาณ 34 กิโลเมตร มีทางขึ้นไป 2 ทางคือทางลาดยางคดเคียวขึ้นตามไหล่เขาทางทิศตะวันตก และทางเดินเท้าทำเป็นบันได 401 ขั้นทางทิศตะวันออก เป็นสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติทั้งยังมองเห้นทิวทัศน์ของทุ่งนา หมู่บ้านและน้ำในเขื่อนลำปาวอันสวยงามอีกด้วยพุทธสถานภูสิงห์เป็นที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 10.5 เมตร มีพระวรกายสง่างาม เป็นสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่น

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดอุดรธานี สกลนคร

ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม

ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร

ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และอุดรธานี

แผนที่และการเดินทาง

แผนที่กาฬสินธุ์

  • รถยนต์ จากกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ ระยะทาง 519 กิโลเมตร ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา(ทางหลวงหมายเลข2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 23 และทางหลวงหมายเลข 209 มหาสารคาม-กาฬสินธุ์
  • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ทุกวัน โดยมีการบริการทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศรายละเอียดเพิ่มเติมได้ สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ(ตลาดหมอชิต) โทร.936-2841(รถธรรมดา) และต่อ170
  • ทางรถไฟ ต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ-สถานีรถไฟขอนแก่น จากขอนแก่นต่อรถประจำทางเข้ากาใสินธุ์อีก 75 กิโลเมตร สำหรับกรุงเทพฯ-อขนแก่นนั้น การรถไฟแห่งประเทสไทย โทร. 1690
  • ทางเครื่องบิน ต้องลงไปที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้ากาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) โทร. 280-0070-90