ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป จังหวัดชัยภูมิมีแหลงท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และผจญภัย เช่นพระธาตุหนองสามหมื่น ปรางค์กู่ ชมชนบ้านเขว้า อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต อุทยานแห่งชาติตาดตน อ.เมืองอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระหว่าง อุทยานแห่งชาติภุแลนคา อ.เมือง อ.หนองบัวแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชัยภูมิ

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

 • ปรางค์กู่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง ปรางค์กู่เป็นปราสาทหินสมัยขอมที่มีแผนผังและลักษณะ เช่นเดียวกันกับปราสาทอื่นที่เป็นอโรคาศาล หรือสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ชาวบ้านชัยภูมิให้ความเคารพสักการะ มีการจัดงานประจำปีในช่วงกลางเดียวเดือน 5 ของทุกปี
ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

 • อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ตั้งอยู่กลางวงวียนศูนย์ราชการ ในตัวเมือง ชาวบ้านชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ ซึ่งชาวชัยภูมิทั้งหลายเรียกท่านว่า เจ้าพ่อพระยาแล ศาลเจ้าพ่อพระยาแล ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณ 4 กิโลเมตร ตามเส้นทางชัยภูมิ-บ้านเขว้า(ทางหลวงหมายเลข225) เลี้ยวขวาเข้าหนองปลาเฒ่า เป็นที่สถิตดวงวิญยาณของพระยาภักดีชุมพล(แล) และเป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเมืองชัยภูมิ ทุกปีมีงานสักการะศาลเจ้าพ่อใชช่วงเดือน 6 ก่อนวันวิสาขบูชา และมีพิธีเซ่นไหว้รำผีฟ้าถวายเจ้าพ่อเป็นประจำ
ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

 • ป่าหินงาม ตั้งอยุ่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่นี่นอกจากจะเป็นทุ่งดอกกระเจียวถือเป้นไฮไลต์ที่เด่นที่สุดของการมาท่องเที่ยวที่นี่การมาเที่ยวชมที่นี่ นักท่องเที่ยว จะได้สัมผัสกับทุ่งบัวสวรรค์หรือดอกกระเจียว ราชินีแห่งมวลไม้ดอกของขุนเขาป่าหินงาม ออกดอกสีชมพูอมม่วง ที่จะทยอยผลิบานเป็นระยะเวลา 2 เดือน ที่ออกปีละครัง ชูช่อล้อสายลมและสายหมอก ขึ้นเต็มผืนป่า
ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

 • อุทยานแห่งชาติภูเขาแลนคา ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ เป็นสภาพพื้นที่ป่าตามกฎหมาย และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรับมนตรี เมื่อวันที่ 10 และ17 มีนาคม พ.ศ. 2535 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายที่ด้วยกันในอดีต เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหาร (ประวัติทางการสู้รบ) และประวัติศาสตร์ของศาลหลวงปู่ด้วง (บุคคลทรงศิล) จุดเด่นที่น่าสน ได้แก่ ตาดหินลาด ตาดโตนน้อย ภูคำน้อย ภูกลาง ภูดี ผาเกิ้ง และอื่นๆ อีกมากมาย
ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

 • น้ำตกผาเอียง ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติ เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นหน้าผาเฉลียงตักลำห้วยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอุทยานตาดดตน บริเวณรอบน้ำตกแห่งนี้เป็นป่าดิบแล้งค่อนข้างสมบูรณ์โดยมีลำต้นใหญ่เหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ร่มรื่อนเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง
ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

 • อุทยานแห่งชาติตาดโตน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเทือกเขาภุแลนคา ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2523 เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกผาเอียง น้ำตกตาดกลาง และน้ำตกตาดโตน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักที่นี่สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่อุทยาน หรือโทรสั่งจองที่พักล่วงหน้าได้เลย

ที่ตั้ง

ชัยภูมิ ตั้งอยู่บนเส้นขอบที่ราบสูงของภาคอิสาน ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับภาคกลางและภาคเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดขอนแก่น
 •  ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี

แผนที่และการเดินทาง

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

ชัยภูมิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากไป

 • รถยนต์ มีด้วยกันอยุ่ 2 เส้นทาง เส้นทางแรก จากกรุงเทพ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) ผ่านรังสิตวังน้อย จนกถึงสามแยก จังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายไปสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านุนทด เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางทั้งสิ้น 342 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางที่ 2 จากจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น) ผ่านอำเภอจอหอ เลียวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอโนนไทย ตรงไปจนถึงสี่แยก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทาง 119 กิโลเมตร
 • รถโดยสารประจำทาง บริษัทนส่งจำกัด เปิดบริการเดินเรถ กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ติดต่อขอรายละเอียดได้ที 272-5228, 272-5852
 • รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) มีรถด่วน รถเร็ว กรุงเทพฯ-หนองคาย บริการทุกวัน โดยลงที่สถนีบัวใหญ่ จากนั้นสามารถติดต่อรถโดยสารประจำทางที่สถานีเดินรถไปอีก 51 กิโลเมตร
 • เครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดชัยภูมิ หากมีความประสงคืจะเดินทางโดยเครื่องบินจะต้องไปลงที่ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดขอนแก่นย้อนกลับเข้าไปจังหวัดชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร หรือจะลงที่จังหวัดนครราชสีมา  แล้วต่อรถดดยสารประจำทางเข้สู่จังหวัดชัยภูมิก็ได้