บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา เป็นเมืองรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่น และเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น เมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วย ปราสาทหินอันใหญ่น้อย อันมีความหมายรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต มาจนถึงสมัยปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาบุรีรัมย์

  • อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ตั้งอยู่ บ้านตาเป็ก เป็นเทวสถานในศาสนาอินดู ลัทธิไศวนิกาย มีอายุการก่อสร้างและใช้เป็นเวสถานต่อเนื่องกันมาหลายสมัย ตังแต่ประมาณพุทธศตตวรรษที่ 15 ลงมาถึงพุทธศตวรรษที่ 17 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าวรมันที่ 7 แห่งราชอาณาจักรขอมหันมานับถือศาสนาลัทธิมหายาน เทวสถานแห่งนี้ จึงคงได้รับการดัดแปลงเป็นพุทธศาสนาลัทธิมหายานในช่วงนั้น
บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

  • วนอุทยานเขากระโดง ห่างจากอำเภอเมือง 6 กิดลเมตร บนเส้นทางสายบุรีรัมย์-ประดคนชัย เป้นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ตั้งของภุเขาไฟโบราณซึ่งยังคงปรากกร่องรอยปากปล่องให้เห็นได้ชัดเจน ปากปล่องภูเขาไฟมีลักาณะเป็นแอ่งน้ำลึก มีน้ำขังตลอดปี วนอุทยานแห่งนี้มีพันธุ์ไม้พื้นเมืองที่น่าศึกษาหลายชนิดสำหรับการเดินทางไปเขากระดงสามารถทำได้ 2 วิธีคือ เดินขึ้นบรรไดหรือขับรถไปถึงยอดเเขา ในระหว่งจะมีพระพุทะรูปปางต่างๆ อยู่เป็นระยะ
บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

  • อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม อยุ่ที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างทางไปปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป้นจุดแวะพักริมทาง มีศาลาริมน้ำสามารถรับลมเย็นๆ ในช่วงฤดูแล้งจะมีฝูงนกเป็ดน้ำเป็นจำนวนมากมายที่มาอยู่อาศัยในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ด้วย
บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

  • ปราสาทหินเมืองต่ำ ตั้งอยู่ที่ตพบลจระเข้มาก ห่างจากปราสาทหินพนมรุ่งประมาร 8 กิโลเมตร เส้นทางลาดยางตลอด เป็นปราสาทขอมที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป้นอย่างมาก และโดดเด่น เป้นที่น่าชื่นชมอีกแห่งหนึงของจังหวัดบุรีรัมย์เลยทีเดียว
บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

  • พระพุทะรูปใหญ่ (พระพุทธรูปปฏิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎรนิมิตมนิน) อำเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระยืนขนาดใหญ่ริมแม่น้ำมูล ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสตึก เป็นที่เคารพสักการะของชาวสตึกและจังหวัดใกล้เคียง ในช่วงงานประเพรีแข่งเรือยาว ซึ่งจัดที่อำเภอสตึกมีทั้งชาวเรือและผุ้มาเที่ยวงานแวะมานมัสการพระพุทธรูปใหญ่กันเป็นจำนวนมาก
บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

ที่ตั้ง

จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีทิสเหนือติดต่อกับจังหวัดของแก่น มหาสารคาม และสุรินทร์ ทิสตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา

แผนที่และการเดินทาง

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

  • โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงระบุรี เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอำเภอหนองกี่ อำเภอนางรอง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสูาตัวจังหวัดบุรีรัมย์ รวมระยะทางทั้งหมด 218 กิโลเมตร
  • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด เดินรถระหว่างกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ ทุกวัน มีทั้งรถดดยสารธรรมดาและปรับกากาศ รายละเอีียดติดต่อได้ที่ โทร.936-188,936-0657
  • รถไฟ มีรถไฟสายกรุงเทพ-อุบลราชธานี กรุงเทพฯ-สุรินทร์ และนครราชสีมา-อุบลราชธานี ทั้งที่เป็นรถด่วน ขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และรถรางดีเซล สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 223-7010, 223-7020
  • เครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน มีเที่ยวบินไปจังหวัดบุรีรัมย์ดดยตรง โดยเที่ยวบินไปลงที่อำเภอสตึก จากนั้นต่อรถดดยารเข้าไปทางอำเภอเมืองบุรรัมย์ได้

 


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง