อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง จังหวัดอำนาจเจริญมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ เช่น วัดพระเหลาเทพนิมิตร พุทธอุทยาน และพระมงคลมิ่งขวัญ หมู่บ้านหมอลำ หนองปลาดาว และจุดชมทิวทัศน์ริมฝั่งโขง นักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวผักผ่อนหย่อนใจ พร้อมกับเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่แสนสดชื่นได้อย่างลงตัว

สถานที่ท่องเที่ยวในอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

  • วัดถ้ำแสงเพชร พื้นที่วัดมีบริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วย วิหาร เจดีย์ และพระนอนที่ก่อสร้างอย่างสวยงาม ทางด้านทิศเหนือของวิหารมีถ้ำขนาดใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม เหตุที่ว่่าได้ชื่อถ้ำแสงเพชรเนื่องมาจากประกายของเกล็ดหินยามเมื่อต้องกับแสงตะวันจะวาววับคล้ายกับแสงงเพชร วัดถ้ำแสงเพชร เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสายพระอาจารย์ชา สุภัทโท สาขา 5 ของวัดหนองป่าพง
อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

  • วัดพระเหลาเทพนิมิตร ตั้งอยู่ริมทางหลวงหายเลข 2134 ห่างจาหอำเภอพนาประมาณ 2 กิโลเมตร เดิมชื่อวัดศรีโพธิ์ชยารามคามวดี พระอุโบสถของวัดมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีพระประธานคือ พระเหลาเทพนิมิตร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

  • พระมงคลมิ่งเมือง ประดิษฐาน อยู่ในบริเวณพุทธอุทยาน ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีพุทธลักษณะตามอิทธิพลของศิลปะอินเดียเหนือ แคว้นปาละ หน้าตักกว้าง 11 เมตร ส่วนสูงวัด จากพื้นดินถึงยอดเปลว 20 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวนอกจะฉาบปูนบุด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง
อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

  • ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง อำเภอชานุมานเป็นพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขงเป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร ทำให้มีลักษณะทางธรรมชาติ และทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจ โดยเฉพาะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน มีทางเดินเลียบริมฝั่งโขงเป็นระยะทางยาวเหมาะแก่การเดินชมทัศนียภาพ สามารถมองเห็นคอนชะโนด ซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางลำน้ำโขง และในช่วงฤดูแล้งเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม มองเห็นแก่งกลางแม่น้ำโขง
อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

  • วัดโพธิ์ศิลา ตั้งอยู่ที่บ้านป่าเปือยหัวดง ตำบลเปือย สิ่งที่น่าสนใจในวัดคือใบเสมา สมัยทาราวดีขนาดใหญ่ สร้างจากหินทรายขาว อายุประมาณ 1000 ปี เป็นศิลปะขอม แบบไพรกเมง

ที่ตัง

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรและอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ทอศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และติดต่อกับอำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และทางทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

แผนที่และการเดินทาง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

อำนาจเจริญ ทัวร์อีสานไม่ผิดหวัง

ทางรถยนต์ ใช้เส้นทางหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี จึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-สุรินทร์ และใช้ทางหลวงหมายเลข 214 สุรินทร์-อำสุวรรณภูมิ แล้วแยกขวาไปทางทางหลวงฟมายเลข 202 ผ่านจังหวัดยโสธร และอำเภอป่าติ้ว ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ รวมระยะทางทั้งสิ้น 580 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ โดยมีรถโดยสารธรรมดา และรถดดยสารประจำทางปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน

เครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วต่อรถยนต์มาลงที่อำนาจเจริญอีก 75 กิดลเมตร


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง