สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป ถ้าได้พูดถึงประเทศสิงคโปร์แล้วก็ต้องคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่ตั้งอยู่กลางสี่แยกของโลกทำเลอันยอดเยี่ยมนี้ทำให้สิงค์โปร์เติบโตจนเป็นศุนย์กลางการค้าการสื่อสารและการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สำหรับข้อมูลทั่วไป สิงคโปร์

สิงคโปร์ตั้งอยู่กลางสี่แยกของโลกทำเลอันยอดเยี่ยมนี้ทำให้สิงคโปร์เติบโตจนเป็นศูนย์กลางการค้าการสื่อสารและการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก สิงค์โปร์มีสนามบินหนึ่งแห่งที่ให้บริการแก่สายการบรมากกว่า 69 สายที่นี่คือประตูสู่ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ประชากรของสิงคโปร์มีจำนวนเกือบ 4 ล้านคน ประกอบด้วยคนจีน มาเลย์ อินเดีย และประเทศที่เป็นลูกสรึ่งยุโรปเอเชียและเผ่าพันธุ์อื่น ๆ ผู้อาศัยดั้งเดิมของที่นี่คือชาวประมงเชื้อสายมาเลย์  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันน่าทึ่งและสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งเหลานี้ล้วนมีส่วนช่วยให้สิงค์โปร์ประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำทั้งในด้านธุรกิจและความบันเทิง

สำหรับประวัติศาสตร์

สิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่ 3 ของชาวจีน สิงคโปร์ตั้งอยู่ตรงปลายแหลมมลายู ซึ่งเป็นจุดนัดพบทางธรรมชาติของเส้นทางเดินเรือ เกาะแห่งนี้จึงกลายเป็นจุดแวะพักของเรือเดินสมุทรหลายประเภท ชื่ออันปัจจุบันของสิงคโปร์ก็ถือกำเนิดขึ้น ชาวอังกฤษคือผู้สร้างประวัติศาสตร์ตอนต่อมาของสิงคโปร์ ต่อมามีสงครามเกิดขึ้นจากสงครามญี่ปุ่นเข้ามาทำให้สงครามสิงคโปร์ก็กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษ การเติบโตของลัทธิชาตินิยมทำให้สิงคโปร์มีรัฐบาลปกครองตนเองในในปี 1959 แล้ววันที่ 9 สิงหาคม 1965 สิงคโปร์ก็กลายเป็นสาธารณรัฐอิสระ

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สำหรับ ศาสนา

สิงคโปร์ประชากรนับถือทั้งศาสนาพุทธ,ขงจื้อ,เตา,อิสลาม,คริสเตียนและฮินดู ไม่มีศาสนาประจำชาติของสิงคโปร์อย่างไรก็ตาม ผู้คนในสิงค์โปรมีความอิสระในการนับถือศาสนาที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีศาสนาอื่น ๆ ที่เป็นกลุ่มเล็กอีกด้วย ได้แก่ ซิกซ์ ยิว ในสิงคโปร์ก็จะรวมไปถึง สุเหล่า โบสถ๋์ และวัดต่าง ๆ ด้วย และอาจมีการผสมผสานในความเชื่อของศาสนา แต่ละแห่งเข้าไปด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สำหรับสภาพอากาศ

สิงคโปร์มีสภาพอากาศคงที่มีอุณหภูมิสม่ำเสมอและมีฝนตกชุก สิงคโปร์ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสภาพภูมิอากาศแบบป่าเขตร้อน ไม่มีการแบ่งฤดูเหมือนประเทศอื่น ๆ มีการแบ่งเป็น ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ หรือ ฤดูหนาว จึงเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวตลอดปี

สำหรับภาษา

สิงคโปร์ใช้ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ์ และ อังกฤษ สิงคโปร์ให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเผ็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สิงคโปร์ ได้แก่

ยูนิเวอร์แชล สตูลดิโอ

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

ยูนิเวอร์แชล สตูดิโอ

ท่องโลกจิตนาการ มีเคณื่องเล่นมากมาายทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 09.00 – 18.00 น. เล่นกี่รอบได้ตามใจชอบ รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ ยังมีทั้ง คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ดรงแรม

เมอร์ไลออน หรือ สิงโตทะเล

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

เมอร์ไลออน หรือ สิงโตทะเล

แต่เดิมรูปปั่นนี้ตัองอยู่ที่ สวนสิงโตทะเล ข้าง ๆ สะพานเอสพลาเนด แม่สิงโตและลูกสิงโตได้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว มีการจัดพิธีติดตั้งสิงโตทะเลในวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1972 สิงโตถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ รูปบั่นนี้มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่น ต่อมาไม่นานทั้วโลกก็ถือกันว่าสิงโตทะเลตัวนี้คือเครื่องหมายประจำชาติสิงคโปร์

โรงละครเอสพบานาด

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

โรงละครเอสพลานาด

โรงละครเอสพลานาด ตั้งอยู่บนชายหาดเป็นหนึ่งในศูนย์แสดงศิลปะที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยตั้งอยู่ตรงข้ามซิตี้ ฮอลล์ รัฐบาลได้มีโครงการที่จะสร้างศูนย์แสดงศิลปะขึ้นในสิงคโปร์ เพื่อเป็นสัญลักษณืแห่งการเชื่อมต่ออัน ทรงคุณค่าระหว่างอดีตและปัจจุบัน โรงละครเอสพลานาด ได้มีการติดตั้งแผ่นบังแดดที่ทำจากอลูมิเนียมและกระจกเคลือบสองชั้นเข้ากับโครงหลังคาที่ทำจากเหล็ก ทำให้ศูนย์แห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นตัดกับเส้นขอบฟ้าของสิงคโปร์เป็นอย่างมาก

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

มาริน่า เบย์

จุดท่องเที่ยวริมน้ำ ริมปากอ่าวของสิงคโปร์ เป็นที่ตั้งของร้านค้าหรูหรา ร้านสินค้าแบรนด์เมน คาสิโนชื่อดังระดับโลก มาริน่า เบย์ แซนด์ จุดปากอ่าวจุดนี้ ถือเป็นหัวใจหลักของจุดเชื่อมต่อไหปยังแหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองจุดอื่น ๆ และไม่ไกลจากชิงช้าสวรรค์ยักษ์

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

วัดศรีมาริอัมมันต์

วัดฮินดูโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ หรือที่ชาวไทยเรานิยมเรียกจนติดปากกันว่า วัดแขกสิงคโปร์ รอบ ๆ จะมีปะติมากรรมรูปปั่นและรูปแกะสลักลงสีสันสดใสของเทพเจ้า มีความเชื่อกันว่าหากคุณเดินตามเข็มนาฬิการอบพระอุโบสถวัดให้เป็นเลขคี่ คุณจะโชคดี และในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี จะมีประเพณีลุยไฟทิมิติ ถือเป็นเทศกาลสำคัญประจำปีของวัดนี้

 

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

อย่างไรก็ตามนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของสถานที่ท่องเที่ยว สิงคโปร์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย ให้ทุกท่านได้เดินได้ท่องเทียวอย่างมีความสุข

สำหรับอาหารขึ้นชื่อของสิงคโปร์

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

บ้านเราเรียกว่า ข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ของสิงคโปร์จะมีน้ำจิ้ม 3 ชนิด ไปสิงค์ต้องลองกินดูว่าจะแตกต่างจากบ้านเราหรือเปล่า

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

ลักสา จะคล้าย ๆ กับข้าวซอยหรือขนมจีนน้ำยาบ้านเรา ของสิงค์โปร์จะนิยมกินลักสากับ otah เป็นเนื้อปลาคลุกพริกแกงห่อด้วยใบตองแล้วนำไปปิ้งหรือย่างก็ได้ตามใจชอบ

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

โรตีปราตากับชาใส่นม

แผนที่ ประเทศสิงคโปร์

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องการไป

สถานฑูตของสิงคโปร์

ส่วนใหญ่แล้ว สถานฑูตประเทศอื่นประจำสิงคโปร์จะปิดในวันเสาร์ และบางทีก็เปิดเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น แนะนำให้คุณโทรถามเพื่อตรวจสอบเวลาเปิดบริการก่อนเดินทางมายังสถานฑูต เพิ่มเติม โทร (65) 235-4175,737-2158,2175,2644,3372

สำหรับการเดินทาง

หนังสือเดินทางไปสิงคโปร์ จะต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับจริง เอกสารที่ใช้ในการขอหนังสือ ได้แก่ บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20 ปี สูติบัตร หรือบัตรประชาชน /ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และบิดามารดา ผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามให้ความยินยอม

การเดินทาง

สิงคโปร์ สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งสาธาณะได้หลายรูปแบบ

รถประจำทาง

ให้บริการ 06.00 – 24.00 น. อัตราค่าโดยสารสำหรับรถประจำทางธรรมดาเริ่มต้นที่ 0.70 – 1.40 c

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

ให้บริการ 05.30 – 24.00 อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 0.80 -1.80 เหริยญ

รถแท๊กซี่มเตอร์

ราคาจะขึ้นตามมิเตอร์ เริ่มต้นที่ประมาณ 2.40 เหรียญ และเพิ่ม 10 เซ็นต์ ต่อ 250 เมตร

 

 


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง