มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบรรยากาศของเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน

ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็น ตักศิลาแห่งอีสาน มหาสารคามมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

จังหวัดมหาสารคามมีเนื้อทที่ประมาณ 5,291 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 42 ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงโคราช พื้นที่มีรูปร่างคล้ายนกอินทรีกลับหัว ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 130 – 230 เมตร โดยทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูง และค่อย ๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ มีแม่น้ำสำคัญแม่น้ำชีมหาสารคามเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเมืองหนึ่ง จนถึงปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม กันทรวิชัย โกสุมพิสัย อำเภอวาปีปทุม บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย เชือก เชียงยืน อนาดูน แกดำ ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว มหาสารคาม ได้แก่

พระธาตุนาดูน

พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยู่ที่บ้านนาดูน เขตอำเภอนาดูน เป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน โบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ค้นพบได้นำไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นและที่สำคัญยิ่งก็คือการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด

พระพุทธรูปยืนมงคล

เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองมหาสารคาม อยู่ที่ตำบลคันธารราษฏร์ บนทางหลวงหมายเลข 213 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี สร้างขึ้นด้วยหินทรายแดง เหมือนพระพุทธมิ่งเมือง เชื่อกันว่าอำเภอกันทรวิชัยฝนแล้ง ชาวบ้านที่เป็นผู้ชายจึงสร้างพระพุทธรูปมิ่งเมืองและผู้หญิงสร้างพระพุทธรูปยืมมงคลขึ้นเพื่อขอฝน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นป่าธรรมชาติ มีน้ำไหลเฉพาะที่ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าป่าน้ำซับนอกจากนั้นยังมีพืชและสัตว์ที่ไม่ค่อยพบในที่อื่น ๆ และหายากเช่น  ต้นลำพัน เห็ดลาบ ปลาคอกั้ง งูขา และปูทูลกระหม่อน และจะเฉพาะที่ป่าดูนลำพันแห่งนี้เท่านั้น

วนอุทยานโกสัมพี

มีเนื้อที่ 125 ไร่ มีลักษณะเป็นสวนป่ามีต้นไม้หลายชนิด เช่นต้นยางขนาดใหญ่ ต้นตะแบก และยังมีลิงแสมฝูงใหญ่จำนวนหลายพันตัว มีลิงแสมขนสีทอง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายาก ไม่ดุร้าย วนอุทยานโกสัมพีมีสิ่งที่น่าสนใจคือแก่งตาด

บ้านแพง ตำบลแพง

เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพการทอเสือ เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่ง การเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 208 เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางโกสุมพิสัย – ขอนแก่น ระหว่างกิโลเมตรที่ 20-21 ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัย 9 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองประมาณ 38 กิโลเมตร

หมู่บ้านปั้นหม้อ

ตั้งเขวา ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงสาย 208 ประมาณ 4 กิโลเมตร และแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพปั้นหม้อดินเผา ซึ่งชาวอีสานใช้เป็นหม้อ น้ำ หม้อแกง กรรมวิธีทำยังเป็นแบบโบราณดั้งเดิม

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

สำหรับการเดินทางไปมหาสารคาม

โดยรถยนต์

จากกรุงเทพ ฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา แยกใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ถึงจังหวัดบุรีรัมย์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 219 ผ่านอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอบรบือ และแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 23 เข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม

โดยรถประจำทาง

มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพ ฯ – มหาสารคาม ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490