อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด เป็นจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายรูปแบบ ทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น วัดธรรมธิปไตย อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เขื่อนสิริกิต บ่อเหล็ก น้ำพี้ เป็นต้น ซึ่งแต่ละสถานที่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเลยทีเดียว

สถานที่ท่องเที่ยวของอุตรดิตถ์ที่น่าสนใจ

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

  • อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความกล้าหาญ รักชาติและเสียสละ อนุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและหล่อโลหะโดยกรมศิลปากร ภายในบริเวณมีพิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่เก็บรักษาของเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 557.8 กิโลกรัม ฝักดาบฝั่งด้วยไม้ประดู่ ฝังลวดลายมุกหุ้มปลอกเงินสลักลาย และพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก รวมทั้งแบบจำลองสนามรบ และวิถีชีวิตผู้คนเมืองอุตรดิตถ์ในสมัยอธยุธยาตอนปลาย รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยโบราณ
อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

  • หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน วัดท่าถนนเดิมชื่อว่า วัดวังเตาหม้อ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ถนนเกษมราษฏร์ ตำบลท่าอิบ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเขมร เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน นั่งขัดสมาธิเพชร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วอย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมวัดนี้บ้างนะจ๊ะ
อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

  • บ่อเหล็กน้ำพี้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านน้ำพี้ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 56 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 และเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1245 เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งเหล็กกล้า ที่นำมาเป็นพระแสงดาบตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมมีอยู่ด้วกันหลายบ่อ มีบ่อหนึ่งเรียกว่า บ่อพระแสง ห้ามมิให้ผู้ใดขุดเหล็กจากบ่อนี้ โดยสงวนไว้ใช้ทำพระแสงดาบสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น และบ่อพระขรรค์ เป็นบ่อที่สมัยโบราณมีช่างทำพระขรรค์ถวายพระมหากษัตริย์ ได้นำแร่เหล็กน้ำพี้จากบ่อพระขรรค์ไปถลุงทำพระขรรค์
อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

  • วัดใหญ่ท่าเสา ตั้งอยู่ที่ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าเสา อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟท่าเสา วัดนี้มีวิหารเก่าแก่ซึ่งมีบานประตูไม้แกะสลัก 2 บาน ตลอดจนลายไม้ที่วิหารด้านหน้า และมีหอไตรโบราณที่มีรูปแบบมีสีสันสวยงาม ซึ่งใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎก
อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

  • เขื่อนสิริกิต์ สร้างปิดกั้นน้ำน่านที่ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการสร้างโดยกรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ.2506 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 เป็นเขื่อนดิน แกนกลางเป็นดินเหนียว สูง 113.60 เมตร ยาว 810 เมตร กว้าง 12 เมตร เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นตามโครงสร้างการพัฒนา ลุ่มน้ำน่าน เดินชื่อ เขื่อนผาซ่อม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นอกจากเป็นหัวใจของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่านแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมปีหลายหมื่นคน

ที่ตั้ง

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่และน่าน ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวมีแนวแนวเขตแดนยาว 120 กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย

แผนที่และการเดินทาง

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

อุตรดิตถ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่ควรพลาด

  • รถยนต์ จากกรุงเทพ สามารถไปได้ 2 เส้นทางด้วยกัน 1)(พหลโยธิน) จนถึงอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกเข้า ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท จนถึงนครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทางหมายเลข 117 ถึงพิษณุโลก แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ 2)จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกเข้า ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอ่างทอง สิงห์บุรี จนถึงอำเภออินทรีย์ แล้วเลี้ยวขาวไปตามทางหลวงหมายลข 11 จนถึงทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) เลี้ยวซ้ายไปอีก 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงจังหวัดอุตรติดถ์
  • รถประจำทาง มีทั้งรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพ-อุตรดิตถ์ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมงครึ่ง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด
  • รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกวัน วันละ 8 เที่ยว ทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ ใช้งานเดินทางประมาณ 6-9 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง