เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด เชียงคาน เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแกง แหล่งวัฒนธรรม น้อมนำศูนย์ฟศิลปาชีพเชียงคานเป็นอำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดเลย

เนืองจากเป็นอำเภอที่ติดชายแดนของประเทศลาวและในสมัยก่อนชาวหลวงพระบางเองก็ได้อพพยมมาตั้งรกราก ที่อำเภอเชียงคานและได้นำวัฒนธรรมเข้ามาด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเพณี อาหาร การกิน ภาษาพูด ก็มีความคล้ายเคียงกัน

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

อำเภอเชียงคาน มีพื้นที่ ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง มีที่พัก ร้านอาหารและบริการล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของอำเภอ คือ ผ้านวม มะพร้าวแก้ว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนไม่ควรพลาดที่จะซื้อเป็นของฝากแลัยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น แก่งคุดคู้ วัดศรีคุณเมือง พระพุทธบาทภูควายเงิน พระใหญ่

ประเพณี

ผีขนน้ำ

เป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ เมื่อถึงเดือนหกชาวบ้านบ้านนาซ่าจะรวมตัวกันจัดงานประเพณีผีขนน้ำ เป็นพิธีกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ ควาย สัตว์เลี้ยงที่ให้กำหนดชีวิตผู้คนที่นี่มานานนม โดยชาวบ้านที่นี่ เชื่อกันว่า ควาย เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณมาก ชาวบ้านนาซ่าวจึงรวมตัวกันในวันสำคัญทำบุญอุทิศส่วนกุศลตอบแทนควายที่ให้ชีวิต ช่วงเดือนเดือน 6 ประมาณเดือนพฤษภาคมหลังวันวิสาขบูชา

การลอยผาสาดลงน้ำโขง

เป็นส่วนหนึ่งในการพิธีสะเดาะเคราะห์ท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ลอยความอัปมงคลออกไปจากชีวิต จะจัดในช่วงเดือน ตุลาคม ของทุกปี

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน

มีเกศเฮ้าต์หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นเรือนแรมลูกไม้ แซมเกสเฮ้ต์ เชียงคานเกสเฮ้าท์ และอีกมากมาย ที่ตั้งอยู่บนถนนชายโขงติดริมแม่น้ำโขง สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ทั้ง 2 ครั้งผมเลือกพักที่ โฮมสเตย์ของ คุณยายศรีพรรณ ด้วยความที่แกอยู่คนเดียวแขกทุกคนที่ไปเยือนจังเปรียบเสมือลูกหลานที่จากบ้านไปไกลแล้วกลับมาเยี่ยมแก่อีกครั้ง คุณยายศรีพรรณ จะรู้สึกกระตือรือร้นต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกครั้ง จัดการหุงหาอาหาร นึ่งข้าวเหนียวใส่บาตรช่วงเช้าขอเพียงผ่านไปทักทายคุณยายบ้าง ก็คงจะพอคลายเบื่อให้ไม่น้อย

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

เชียงคาน ไปเที่ยวเชียงคานไม่ขึ้นคานอย่างที่คิด

สำหรับการเดินทาง

โดยรถส่วนตัว

จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน เมื่อถึงจังหวัด สระบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ผ่าน อำเภอปากช่องลำตะคองแยกซ้ายเข้า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 201 ผ่าน จ.ชัยภูมิ แยกขวาและไปตามทางหลวงหมายเลข 201 จากนั้นแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 สู่เขต จังหวัดเลย ผ่านภูกระดดึง วังสะพุง ถึงตัวเมืองเลย สุดท้ายแยกขวาสู่ อำเภอเชียงคาน รวมระยะทางประมาณ 597 กิโลเมตร

โดยรถสาธารณะ

รถโดยสารไปเชียงคาน มีเฉพาะของบริษัทขนส่ง เท่านั้น ที่ไปถึงเมืองเชียงคานโดยตรง กรุงเทพฯ – เชียงคาน เที่ยวไปเชียงคานมี 2 รอบ รถออก 20.00 โทร. 0-2936-2841-8

เชียงคาน – กรุงเทพ มี 3 รอบ คือรอบ 18.40 น. โทร. 042 811 706

 


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง